Bendruomenės ėmėsi beveik 4 mln. Lt vertės aštuonių naujų projektų

6 fotoVakar Šilutės rajono vietos veiklos grupių asociacija „Lamatos žemė“ surengė informacinį seminarą, kuriame informavo, kokius projektus mūsų rajono kaimų bendruomenės jau vykdo ir numatė vykdyti pagal asociacijos „Lamatos žemė“ įgyvendinamą Vietos plėtros strategiją „Gyvenimo ir darbo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybės kaimo vietovėse“.

Susitikime „Lamatos žemės“ ir seniūnijų bendruomenių atstovai pasirašė sutartis pradėti vykdyti 8 naujus projektus.

Nuo liepos įgyvendina 4 projektus

Asociacija „Lamatos žemė“ šiemet liepos 18 dieną pasirašė per I kvietimą atrinktų keturių Vietos projektų sutartis, pateiktas pagal Asociacijos įgyvendinamos strategijos II prioriteto „Rajono bendruomenės aktyvinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“ priemones „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir „Kaimo gyventojų aktyvumo ir tapatumo skatinimas“.
Bendra tų projektų vertė – 1 522 946,00 Lt.

Šilutės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Degučių kaimo bendruomenės namų sutvarkymas“, kurio vertė – 330 278,00 Lt. Savivaldybė prie projekto prisidėjo natūriniu įnašu, kurių vertė – 27 778,00 Lt.

Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas Degučių kaimo bendruomenei svarbus pastatas, atlikti pastato apšiltinimo ir remonto darbai. Pastatas bus pritaikytas vietos gyventojų poreikiams ir patrauklus vykdyti bendruomenines veiklas. Pastate veikianti biblioteka bus šiltesnė lankytis skaitytojams ir besinaudojantiems interneto prieiga. Bendruomenė galės rengti susitikimus ir susirinkimus.

Bikavėnuose esantis Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras įgyvendina 580 191,00 Lt vertės  projektą „Bikavėnai – etnokultūrinis traukos židinys“. Pareiškėjo įnašo natūra vertė – 43 917,00 Lt. Projekto partneris – Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Pagal projektą remontuojamas pastatas, kuriame šiuo metu veikia Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras ir bendruomenės namai. Pastatas apšiltinamas, atnaujinama šildymo sistema, tvarkoma stogo danga, keičiami langai, atliekami vidaus remonto darbai. Įrengtos patalpos bus naudojamos edukacinei ir bendruomeninei veiklai, bus nupirkta būtina kompiuterinė įranga ir baldai.

Juknaičių bendruomenė vykdo projektą „Juknaičių gyvenvietės parko poilsio zonos renovacija“, kurio partneris irgi yra Šilutės rajono savivaldybės administracija.
Projekto vertė – 575 708,00 Lt, partnerio įnašas natūra – 51 814,00 Lt.

Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta viena vieša valstybinės reikšmės parko poilsio zona: atnaujinta poilsio zonoje esanti estrada, įrengta surenkama estrados uždanga – palapinė, žiūrovų amfiteatras su apšvietimu, nutiesti pėsčiųjų takeliai, įrengtos mašinų stovėjimo aikštelės renginių ir parko lankytojams. Tai sudarys sąlygas kaimo šventėms plėtoti, tradicijoms išsaugoti, bendradarbiauti organizuojant įvairius renginius, šventes.

Jaunimo edukacinis centras parengė ir vykdo 35 830 Lt vertės projektą „Jaunimo iniciatyvos Šilutės krašto ateičiai“. Pareiškėjo įnašas – 7 977 Lt (Savivaldybės disponuojamos pajamos).

Įgyvendinus projekte numatytas priemones, pagerės bendruomenių ir jaunimo organizacijų ryšiai gyvenamojoje vietovėje, išryškės jaunimo lyderiai, padidės suaugusiųjų pasitikėjimas jaunais žmonėmis. Formuosis partnerystės ryšiai tarp skirtingų  bendruomenių ir skirtingų  jaunimo organizacijų. Šiems tikslams pasiekti bus suorganizuoti 5 iniciatyviniai seminarai 5 kaimo bendruomenėse jungtinėms suaugusiųjų ir jaunų žmonių grupėms; surengta 7 dienų bendruomeninė stovykla – praktikumas, projekto rezultatų sklaidos konferencija Šilutės rajono bendruomenių, verslo ir valdžios atstovams; parengtos jaunimo ir bendruomenių naujos  organizacijų įstatų redakcijos, registravimo dokumentai; sukurta Jaunimo edukacinio centro interneto svetainė; įsigyta kompiuterinė įranga.

Nauji projektaiVVG IR BENDRIMENIU SUTARTYS 9

Vakar pasirašytos aštuonių naujų Vietos projektų sutartys, kurių bendra vertė – 3 987 051 Lt.

Paraiškos asociacijai „Lamatos žemė“ teiktos skelbtame II kvietime įgyvendinant Šilutės rajono Vietos plėtros strategiją „Gyvenimo ir darbo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybės kaimo vietovėse“. Projektų paraiškos pateiktos pagal Vietos plėtros strategijos prioritetą „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, dvi veiklos sritis: „Bendruomenių patalpų ir/arba visuomeninės paskirties pastatų  atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ – 7  paraiškos bei „Kaimo gyvenviečių viešųjų erdvių sutvarkymas ir įrengimas“ – 1 paraiška.

Bendruomenė „Kivylių žiburiai“ su partnere – Savivaldybe parengė projektą „Balčių bendruomenės namų pastato sutvarkymas“. Projekto vertė – 748 499 Lt, partnerio įnašas natūra – 74 850 Lt.

Bus rekonstruotas Balčių bendruomenės pastatas ir pritaikytas bendruomeninei veiklai: įrengtos sporto ir laisvalaikio salės, pradės funkcionuoti bendruomenės biuras, repeticijų salė. Bendruomenė numato projekto tęstinumą – II etape ketina įrengti kepyklėlę, kurioje bus kepama tradicinė krašto duona ir kiti kraštui būdingi kepiniai, bus vykdomi praktiniai duonos kepimai, mokymai.

Usėnų seniūnijos bendruomenė irgi kartu su Savivaldybe įgyvendins projektą „Usėnuose gera gyventi visiems“. Projekto vertė – 406 745 Lt, partnerio įnašas natūra – 40 674 Lt.

Įgyvendinus projektą bus suremontuotas Usėnų kultūros namų pastatas ir patalpos pritaikytos bendruomenės reikmėms. Įrengtas būstas, žaidimų kambarys vaikams ir jaunimui, kambarys žmonių su negalia užimtumui, patalpos moterų klubui, floristikos užsiėmimams, meno saviveiklos kolektyvų repeticijoms, muziejus Petrui Rimkui atminti, virtuvėlė tradicinėms vaišėms gaminti. Suremontavus patalpas, bendruomenė planuoja įsigyti visą reikiamą įrangą verslumo veikloms vykdyti, t.y. tvarkyti viešąją aplinką ir prisidėti prie savo seniūnijos gyvenviečių gražinimo bei teikti paslaugas vietos gyventojams, kurie negali savarankiškai tvarkytis.

Ramučių kaimo bendruomenė „Navata“ parengė projektą „Ramučių bendruomenės namų pastato sutvarkymas“. Projekto vertė – 763 576 Lt. Projekto partneris – Šilutės rajono savivaldybės administracija – prisidėjo 76 358 Lt įnašu natūra.

Įgyvendinus projektą bus atnaujintas mokyklos pastatas  ir pritaikytas Ramučių kaimo gyventojų poreikiams. Bus įrengtas bendruomenės biuras ir poilsio kambarys, pirtis, vaikų žaidimų kambarys, renginių salė, speciali erdvė jaunimo laisvalaikiui ir sportui. Bendruomenė ketina teikti antrojo projekto etapo paraišką, kurioje numato antrame pastato aukšte įrengti rajoninę konferencijų salę ir įsigyti visą būtiną įrangą.

Bendruomenė „Rusnės šeima“ įgyvendina „Viešosios erdvės Rusnės saloje įrengimas, pritaikant inivatyviam laisvalaikiui“. Projekto vertė – 664 523,00 Lt, pareiškėjo įnašas – 66 452 Lt ir savanoriškas darbas.

Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta viešoji erdvė Rusnės saloje ir joje įrengta vieta viešojo pobūdžio renginiams ir „Tyliajai diskotekai“. „Tylioji diskoteka“ ypatinga tuo, kad muzika garsiai neleidžiama, o šokėjai naudojasi ausinėmis. Pagal projektą bus įsigyta diskotekos įranga, mobili scena, „Tyliosios diskotekos“ įgarsinimo sistema, greitai surenkamas lauko ekranas, scenos specialioji danga, greitai surenkama palapinė, mobilus metalinis aptvaras su montavimo elementais, lauko šiukšlių dėžės, lauko suoliukai. Šis inovatyvus projektas teikiamas atsižvelgiant į vietos jaunimo problemas ir į inovacijų būtinumą, nes nelengva jaunimą pritraukti į bendruomeninę veiklą. Bendruomenė, subūrusi jaunimą, išgrynino „Tyliosios diskotekos“ idėją, kuri populiarėja Europoje. Lietuvoje tai bus pirmoji tokia diskoteka.

Bendruomenė „Stubriai“ parengė projektą „Stubrių kaimo bendruomenės pritaikymas poilsiui ir amatų plėtrai“. Projekto vertė – 481 249 Lt, projekto partnerio – Savivaldybės – įnašas natūra – 19 300 Lt, pareiškėjo įnašas – 28 825,00 Lt ir savanoriškas darbas.

Pagal projektą Stubriuose bus sukurta patraukli sporto ir laisvalaikio infrastruktūra. Bus  nusausinta pieva ir įrengtas minigolfo laukas (9-12 duobučių), sutvarkytas privažiavimas, įrengti takeliai, atnaujinta veja, aptverta visa teritorija, įrengti vartai ir varteliai, vaikų žaidimo aikštelė. Pastatyta stoginė, pritaikyta persirengti ir saugiai pasidėti asmeninius daiktus, saugoti minigolfo inventorių ir vejos priežiūros įrangą, įrengti poilsio ir žaidimo kambariai. Bendruomenė planuoja įsigyti minigolfo įrangos ir įrangos vejai prižiūrėti. Šiuo projektu skatinamas bendruomenės verslumas, kadangi šį projektą galima naudoti kaip kertinį traukos centrą, aplink jį kuriant įvairias kitas veiklas.

Šilutės rajono savivaldybės administracija parengė projektą „Žemaičių Naumiesčio muziejaus pastato sutvarkymas. II etapas“. Projekto vertė – 654 378 Lt, pareiškėjo įnašas natūra – 55 036 Lt.

Projektas skirtas atlikti būtinuosius muziejaus pastato rekonstravimo darbus ir sukurti modernų kultūros objektą.

Žemaičių Naumiestyje Savivaldybės administracija įgyvendins ir kitą projektą „Šlaito sutvarkymas Žemaičių Naumiesčio miestelyje įrengiant taką pėstiesiems“. Projekto vertė – 143 081 Lt, pareiškėjo įnašas – 14 344 Lt.

Bus sutvirtintas Žaliakalnio šlaitas tarp miestelio centro ir parko (šalia bažnyčios), sustabdytas jo slinkimas, užtikrintas saugus gyventojų eismas šlaitu, įrengiant taką su turėklais.

Pašyšių kaimo bendruomenė kartu su Katyčių evangelikų liuteronų parapija parengė projektą „Bendruomenės namai visiems ir kiekvienam“. Projekto vertė – 125 000 Lt, partnerio įnašas natūra – 5 550 Lt, pareiškėjo įnašas natūra ir savanorišku darbu – 19 450 Lt.

Įgyvendinus projektą Pašyšių kaimo bendruomenės namuose bus įkurtas vaikų, jaunimo ir moterų užimtumo centras bei socialinių paslaugų bazė. Bendruomenės namų pastatas bus pritaikytas šioms reikmėms: buitinių paslaugų teikimui senyviems, turintiems invalidumą ir kitiems kaimo žmonėms; rūpybos sveika gyvensena paslaugos kūrimui.

Jau paskelbtas III kvietimas

Spalio 25 dieną paskelbtas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal Vietos plėtros strategiją. Šio kvietimo projektams skiriama 1 501 300 Lt.

Paraiškų rinkimo pabaiga – 2012 metų sausio 25 dieną.