Biblioteka ruošiasi naujų paslaugų startui

bibliotekos paslaugos_bebaimiu_kambaruo_atidarymasPastaraisiais metais jau tapo įprasta, kad Šilutės F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje vykdomos ne vien su knygomis susijusios veiklos. Čia gausu įvairių kitokių renginių: užsiėmimai su konstruktorių rinkiniais, trimatėmis modeliavimo programomis ir 3D spausdintuvu, interaktyvūs šokiai, boulingas, kt.

Bibliotekininkai plėtoja vis naujas idėjas, stengdamiesi pritraukti miesto ir rajono jaunuomenę į biblioteką. Taip gimė inovatyvūs projektai „Išbandymų kambario šturmas“ bei „Bibliotekos iššūkis jaunimui – ateik, priimk, įveik!“

Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas – kūrybinės dirbtuvės, kurių metu buvo pristatyti minėti projektai. Jaunimas susipažino su patraukliomis ir novatoriškomis bibliotekininkų idėjomis, įžvalgomis, išsakė savo nuomonę dėl naujų veiklų, diskutavo.

Projekto „Išbandymų kambario šturmas“ tikslas – sukurti naują nemokamą paslaugą jauniems žmonėms – „Išbandymų kambarį“. Įtraukti juos į bibliotekos organizuojamą novatorišką veiklą, skatinančią jų saviraišką, užimtumą, keitimąsi iniciatyvomis, patirtimi. Išbandymų kambario užduotims sukurti bus naudojamos šiuolaikinės technologijos: interaktyvus ekranas su įdiegtu interaktyviu žemėlapiu, virtualios realybės akiniai, planšetiniai kompiuteriai ir kt.

Bibliotekoje intensyviai vyksta pasiruošimas „Išbandymų kambariui“ įrengti, įsigyjami užduotims atlikti reikalingi materialūs ir nematerialūs resursai. Jau vyksta kūrybiniai, praktiniai užsiėmimai, kurių metu jaunimas, pasitelkdamas trimates modeliavimo programas, kuria objektus užduotims, juos modeliuoja, o po to atspausdina 3D spausdintuvu.

Nuo balandžio bibliotekoje veikia programavimo dirbtuvės. Padedant bibliotekos darbuotojams, jaunimas programuos lazerių sistemas, testuos jų prototipus, padės ruošti patalpas ir atlikti galutinius testavimus. Taip jauni žmonės bus įtraukti į bendrą netradicinę veiklą, bus skatinama jų saviraiška, komandinis darbas, stiprinamas bendradarbiavimas, socializacija.

Balandžio 25 d. 15.00 val. F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje bus pristatytas „Išbandymų kambarys“ Šilutės miesto jaunimui ir ne tik jam. Visi, subūrę bendraminčių komandą, atidarymo metu galės pirmi išbandyti naują paslaugą bei savo galimybes.

Bibliotekoje sukurta turininga, novatoriška laisvalaikio praleidimo forma sudarys sąlygas jaunimui kritiškai mąstyti, sistemingai siekti tikslo, prisiminti ar įgyti naujų žinių apie Šilutės kraštą. Tai bus nemokama, visiems prieinama paslauga.