Brangs vanduo ir nuotekos

VANDENYS thumb307 Šilutės rajono Taryboje jau pradėta procedūra, kuri būtina savivaldybės įmonei UAB „Šilutės vandenys“, besirengiančiai perskaičiuoti geriamojo vandens ir nuotekų valymo paslaugų kainas.

Tarybos komitetuose bendrovės direktorius Alfredas Markvaldas pristatė 2012-2015 metais planuojamų įgyvendinti investicinių projektų planą, kuriame numatyta į bendrovės ūkio plėtrą investuoti per 42 mln. Lt. Didžiąją dalį šios sumos – 80 proc. lėšų – Europos Sąjungos paramos fondų lėšos.

Per minėtą laikotarpį bendrovė įsipareigoja investuoti 6,6 mln. litų savo lėšų, kitaip tariant, iš vartotojų surinktų pinigų. Taigi ne paslaptis, kad už vandenį ir už nuotekų valymą teks mokėti didesnę kainą.

Nenori gadinti nuotaikos

Politikams pristatydamas investicijų planą, A.Markvaldas sakė, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija perskaičiuoja bendrovės paslaugų kainas tik tuomet, jeigu rajono Taryba pritaria 3 metų bendrovės investicijų planui.

Paskutinį kartą „Šilutės vandenys“ geriamojo vandens ir nuotekų valymo kainas keitė 2008 metais. Tuomet vandens 1 kub. m kaina nuo 2,11 Lt buvo padidinta iki 2,32 Lt, o nuotekų išvalymas – nuo 2,70 Lt/kub. m iki 3,78 Lt/kub. m. Tuomet rajono Taryba patvirtino „Šilutės vandenų“ 2009-2011 metų investicinį planą – 41 mln. Lt, iš kurių 4 mln. Lt – bendrovės biudžeto lėšos.

Ekonomikos ir finansų komiteto nariai prašė pateikti bent preliminarias būsimas paslaugų kainas. A.Markvaldas sakė, kad tokių skaičiavimų dar neturi. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija turi savo skaičiavimo metodiką, kuri gali ir nesutapti su įmonės skaičiavimais. Be to, A.Markvaldas nenori per anksti gadinti nuotaikos nei sau nei kitiems.

Stato gamyklą

Šiemet Šilutės biologinių valymo įrenginių teritorijoje jau pradėta statyti dumblo perdirbimo gamykla. Projekto vertė – 13 mln. Lt, iš kurių 1,228 mln. Lt – valstybės lėšos, 665,7 tūkst. Lt – Savivaldybės ir 665,7 tūkst. Lt – „Šilutės vandenų“ lėšos. Gamykla turėtų pradėti veikti 2013 metais.

Pasak A.Markvaldo, šioje gamykloje bus galima sudoroti ne tik Šilutės, bet ir seniūnijose esančių valymo įrengimų dumblą. Be to, gamykloje būtų įmanoma priimti perdirbti sūrinės riebalų ir spiritinės žlaugtų atliekas. Gamykloje dumblas bus perdirbamas iki sausų granulių, tinkamų krosnims kūrenti. Kadangi Šilutės valymo įrenginiuose išvalytas dumblas, tyrimų duomenimis, yra be toksinų, tai granulės už simbolinę kainą galėtų būti parduodamos UAB „Šilutės šilumos tinklams“.

Naujos trasos ir valymo įrenginiai

2011 metų pabaigoje bus baigtas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje“. Jo įgyvendinimo metu nutiesta 30,7 km naujų nuotekų tinklų, suteikta galimybė Švėkšnos, Rusnės miesteliuose bei Šilutėje apie 1650 gyventojų namų prisijungti prie centralizuotos nuotekų sistemos.

Projekto vertė – 14,69 mln. Lt. O už 3,83 mln. Lt įgyvendinta valymo įrenginių rekonstrukcija Rusnės miestelyje.

2013 metais planuojama baigti projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilutės rajone (Kintuose, Inkakliuose, Rusnėje, Macikuose, Armalėnuose, Švėkšnoje, Saugose, Vainute)“. Planuojama nutiesti 6,9 km naujų vandentiekio tinklų, 26,9 km nuotekų tinklų. Prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų galės prisijungti 2236 gyventojų namai.

Inkakliuose, Saugose ir Vainute planuojama rekonstruoti 3 valymo įrenginius. Viso šio projekto vertė – 15,859 mln. Lt, iš kurių 1,544 mln. Lt – valstybės lėšos, 1,182 mln. – UAB „Šilutės vandenys“ lėšos ir 13,131 mln. Lt – ES struktūrinių fondų lėšos.

2012-2013 metais bus įgyvendintas projektas „Juknaičių gyvenvietės vandentiekio ir kanalizacijos tinklų statyba“. Planuojama nutiesti 4,7 km nuotekų ir 1,7 km vandens tinklų, rekonstruoti Juknaičių nuotekų valymo įrenginius. Projekto vertė – 6,5 mln. Lt.

Šie darbai bus atlikti pagal bendrą ES projektą su kaliningradiečiais.

2014-2015 m. bus įgyvendinti projektai „Nuotekų tinklų plėtra Katyčiuose, Usėnuose, Žemaitkiemyje“ ir „Valymo įrenginių statyba Usėnuose ir Katyčiuose“. Jiems finansuoti bus skirta 8,9 mln. Lt.

Kodėl nepinga paslaugos?

Kaimo ir teritorijų komitete rajono politikai stebėjosi, kodėl nesvarstoma galimybė nedidinti paslaugų kainų, nes ES struktūrinių fondų lėšų investicijų suma – apie 36 mln. Lt – negali būti įtraukta skaičiuojant geriamojo vandens ir nuotekų valymo paslaugos kainas. Negi tiek daug investavus į bendrovės ūkio modernizavimą, prisijungus tiek naujų vartotojų, neįmanoma pasiekti ekonominio efekto ir vartotojams palankesnių kainų?

A.Markvaldas neneigė, kad modernesnė įranga, naujos trasos gerina paslaugų kokybę ir didina vartotojų skaičių, tačiau jis nesitiki, kad dėl to bendrovės paslaugų kainos mažėtų. Direktorius dėstė, kad neišvengiamai išaugs naujos įrangos, trasų, valymo įrengimų priežiūros kaštai, per pastaruosius 3 metus augo ir elektros bei degalų kainos. Be to, naujoje dumblo perdirbimo įmonėje bus sukurtos naujos darbo vietos, dumblo džiovinimui bus naudojama elektros energija.

Rajono politikų, sprendžiančių dėl „Šilutės vandenų“ 2012-2015 metų investicijų plano rankos kilo sunkiai, bet vieningai: kaip jie galėtų prieštarauti modernizuoti savo bendrovę, kai 80 proc. investicijų nukrenta kaip iš dangaus – iš ES struktūrinių paramos fondų.