Budinčia globėja norinti tapti Birutė: „Noriu būti naudinga”

Laikini globejai_BiruteVisuomenę krečiant naujiems smurto prieš vaikus atvejams, vis daugiau mūsų šalies gyventojų pasiryžta tapti globėjais ir įtėviais. Tokių žmonių atsiranda ir Šilutėje.

„Ieškau lentynėlės, kur galėčiau save padėti”, – sako greitai į pensiją išeisianti pedagogė Birutė. Kol kas ji – vienintelė Šilutėje, pareiškusi norą tapti budinčia globėja ir padėti nuskriaustiems vaikams.

Nuo šių metų įtėviams bei globėjams padidintos ir išmokos – tai didžiulė paskata visiems, norintiems priglausti nuskriaustus vaikus. Šilutės r. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis tikisi, kad įtėvių ir globėjų Šilutėje atsiras ir daugiau.

Patvirtino išmokas

Vasario 23 dieną Šilutės rajono taryba patvirtino Tėvų globos (rūpybos) netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo, išmokų ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems  globėjams (rūpintojams) Šilutės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. Numatyta, kad vaikai, netekę tėvų globos, gali būti perduoti budintiems, socialiniams arba atokvėpio globėjams.

Budintys globėjai priims vaikus bet kuriuo paros metu ir globos juos iki 3 mėnesių, išimties atveju – iki 6 mėnesių. Budintis globėjas bus įdarbinamas pagal nuotolinę darbų sutartį Šilutės rajono savivaldybės įsteigtoje biudžetinėje įstaigoje specialistu – budinčiu globėju. Jam bus mokama 1 minimali mėnesinė alga – 380 Eur (jis ją gaus visada, net jei ir neturės globojamų vaikų).

Kai budinčiam globėjui bus perduotas vaikas, per mėnesį jis dar gaus 76 Eur iš savivaldybės biudžeto (pagalbos pinigus) ir valstybės skiriamą globos išmoką bei tikslinį priedą – 304 Eur. Jeigu budinčiam globėjui bus perduoti 2-3 vaikai, tai ir išmokos už vaikus atitinkamai didės.

Budintis globėjas galės priglausti iki trijų vaikų, išimtinais atvejais – penkis (kai jie yra vienos šeimos nariai).

Kaip ir visi kiti globėjai, budintys globėjai turės baigti „GIMK” programą įvaikintojams ir globėjams.
Planuojama, kad Šilutėje budinčių globėjų turėtų būti vienas arba du.

Atsiras ir socialiniai globėjai, nesusiję giminystės ryšiais su globojamu vaiku, kurie priims vaikus ir globos juos iki 12 mėnesių.

Socialinių paslaugų įstaiga su socialiniu globėju, veikiančiu pagal individualios veiklos pažymą, sudarys finansavimo sutartį ir mokės išmoką už socialinę globą šeimoje – 0,5 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoką (190 Eur) už laikotarpį, kai laikinai globos vaiką. Šie globėjai vaikams išlaikyti taip pat gaus 76 Eur pagalbos pinigų ir 304 Eur iš valstybės.

Kiek kitokias pareigas turės atokvėpio globėjai. Jie priims iš kito globėjo vaikus ir teiks tam globėjui atokvėpio paslaugas. Globėjas, atidavęs vaikus atokvėpio globėjui, galės pailsėti iki 1 mėnesio per metus (išimties tvarka – iki 3 mėn.), atostogas pasiimdamas visas iš karto arba dalimis.

Socialinių paslaugų įstaiga su atokvėpio globėju, veikiančiu pagal individualios veiklos pažymą, sudarys trišalę finansavimo sutartį, ir mokės išmoką už socialinę globą šeimoje – 0,75 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoką už laikotarpį, kai prižiūrimas vaikas. Už globojamą laikotarpį jie taipogi gaus pagalbos pinigus bei priedus už vaikus.

Padėti vaikams – ir darbas, ir misija

Socialinės paramos skyriaus vedėjas A.Šimelionis sakė, kad budintys, socialiniai ir atokvėpio globėjai Šilutėje turėtų pradėti dirbti nuo vasaros, kai baigs „GIMK” programą.

Tapti globėjais vilioja ir solidi piniginė parama. Anksčiau valstybės parama globėjams buvo 152 Eur, nuo šių metų valstybė padvigubino išmokas, o Savivaldybė pridės pagalbos pinigus bei mokės atlyginimą.

„Dabar globa taps ir darbu, ir misija padėti vaikams. Budintis globėjas vaiką turės tik mėnesį ar du per metus, o atlyginimą vis tiek gaus”, – sako A.Šimelionis.

Pastaruoju metu Šilutės rajone vos ne kiekvieną savaitgalį iš girtaujančių šeimų paimami vaikai.
Numatyta, kad bet kuriuo paros metu jie gali būti vežami į Saugų vaikų globos namus. Tačiau siekiama, kad vaikai nepatektų į globos namus, o būtų perduoti giminaičiams ar globėjams, kol šeimoje pasitaisys situacija.

„Gal tėvai nustos gerti? O gal atsiras žmonių, norinčių juos įvaikinti? Tik išimtiniais atvejais vaikai taps nuolatiniais globos namų gyventojais”, – sakė A.Šimelionis.

„Šeimoms reikia padėti ir finansiškai, kad iš to skurdo ir alkoholizmo liūno išbristų”, – sakė vedėjas.

Daug kam įsiminė atvejis, kai iš neblaivios šeimos Rusnėje buvo paimti keturi mažyliai. Pasak A.Šimelionio, situacija šioje šeimoje taisosi. Jiems skirta vienkartinė parama buičiai pagerinti. Daroma viskas, kad vaikai galėtų grįžti į šeimą.

Nori tapti globėja

Šilutiškė Birutė į Savivaldybės Socialinės paramos skyrių nuėjo pati ir pasakė, kad norėtų tapti budinčia globėja. Šiemet ji ketina išeiti į pensiją ir galvoja, kuo galėtų būti naudinga.

„Prisiklausiau apie smurtą prieš vaikus, pagalvojau, kad galėčiau kartais kokį vaiką priimti ir juo pasirūpinti. Juk šiuo metu trūksta vaikų globėjų”, – sako pilietiška moteris.

41 metus Birutė dirbo vienoje iš Klaipėdos mokyklų biologijos mokytoja. Šiuo metu ji nemažai laiko praleidžia Šilutėje, kur yra likę jos tėvų namai. Birutė turi tris saugusius sūnus, kurie pritaria mamos sprendimui rūpintis likimo nuskriaustais vaikais, ir mano, kad ši veikla yra prasminga.

Į klausimą, ar nebijo prisirišti prie globojamų vaikų, moteris primena, kad visų šeimų vaikai suaugę palieka namus. „Augini, širdį atiduodi, o jie išsilaksto, ir nebėra. Ir globotą vaiką reikės paleisti, o jis visada galės mane aplankyti, kaip ir savas. O galbūt ir aš pati lankysiu jo šeimą”, – mano Birutė.

Be abejo, ji vertina valstybės skiriamą paramą globėjams, ir mano, kad tų pinigų užteks vaikelį pamaitinti ir aprengti.

Namas, kuriame gyvena moteris, visai netoli Savivaldybės. Ji svarsto, kad į jos namus bus patogu atvežti vaiką ir dieną, ir naktį. Birutė turi ir nuosavą kiemą, daržą, tad vasarą su vaikais galės kieme pažaisti, braškių pasiskinti. „Išsivirsim sveikos sriubos puodą ir draugausim”, – šypsosi moteris.

Visą gyvenimą mokytoja dirbusi Birutė sako suprantanti ir mažus vaikus, ir paauglius. Ji pastebi, kad dabar vaikai yra sudėtingesni, reikia mokėti prie jų prieiti ir rasti bendrą kalbą. Ji supranta, kaip nelengva paaugliams, bet labiau norėtų globoti mažesnius vaikus. „Geriau mažesniam ašarą nušluostyti, negu būti nemylimai paauglio”, – sako ji.

Globėjai ir įtėviai susibūrė į asociaciją

Likimo nuskriaustus vaikus auginantys susiduria su teisinėmis ir socialinėmis problemomis, kurias iki šiol kiekviena šeima spręsdavo savarankiškai. Neseniai įkurta Lietuvos globėjo ir įvaikintojų asociacija siekia suvienyti globėjus ir įtėvius bei prisidėti prie vaikų teisių sistemos pertvarkos.

Pasak asociacijos valdybos pirmininkės Juditos Nagienės, globėjų ar įvaikintojų šeimos įvaikinimo ar vaiko globos nustatymo procese nuolat susiduria su sisteminėmis kliūtimis, kurios labiausiai kenkia vaikams – dėl dažnų biurokratinių kliūčių jiems ilgiau tenka gyventi globos namuose, o ne šeimoje.

Nesutvarkytas vaikų statusas, ilgai trunkantys procesai neretai ir visam laikui užtrenkia kelią vaikui patekti į šeimą.

J.Nagienės teigimu, norintiems tapti globėjais ar įtėviais vis dar trūksta informacijos, kurią būtų galima rasti vienoje vietoje. „Globėjai ir įtėviai sunkiai randa net ir elementariausią informaciją. Tarkim, šiandien nėra aišku, kur skambinti ir teirautis,  norint sužinoti ar tapus įtėviais priklauso 3 mėnesių atostogos, kuomet vaikas jau augo šioje šeimoje ir iki šiol buvo globojamas”, – dalijasi asociacijos valdybos pirmininkė.

Asociacijos valdybos nariai įsitikinę, kad išsprendus biurokratines problemas, gyvenimas palengvėtų daugeliui šeimų, o svarbiausia  – vaikams, kuriems atsirastų daugiau galimybių augti juos mylinčiose šeimose, o ne institucijose.

Visi norintys tapti nariais ar kitaip prisidėti prie asociacijos veiklos kviečiami apsilankyti internetinėje svetainėje www.lgia.lt

Norint tapti globėju (globėjas gali būti nuo 21 metų iki 65 metų amžiaus), asmuo turi kreiptis į Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių (toliau – VTAS) ir pateikti šiuos dokumentus:

* prašymą;
* sveikatos pažymą (046/a forma);
* kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad Jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju;
* dokumentus, įrodančius Jūsų šeimos statusą;
* dokumentus apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju ir jo šeimos gyvenamąsias patalpas (buto, namo plano kopijos).

VTAS, turėdamas nurodytus dokumentus, atliks pradinį įvertinimą, ar Jūs, siekiantis tapti budinčiu, socialiniu ar atokvėpio globėju, atitinkate formaliuosius globėjui taikomus reikalavimus. Atitikus globėjui  taikomus  reikalavimus, Šilutės socialinių pasaugų centre būsite įrašomi į globėjams ir įvaikintojams pasirengimo globoti ar įvaikinti vaiką, mokymų programą (GIMK), kuri trunka apie 3 mėnesius. GIMK metu vyksta  individualūs  susitikimai įstaigoje ir būsimų globėjų ir įtėvių namuose bei atliekami grupiniai užsiėmimai. Programos metu bus įvertinamos Jūsų gyvenimo sąlygos, gyvenimo būdas, bus atliktas Jūsų pasirengimo globoti įvertinimas ir bus parengta išvada dėl šeimos pasirengimo globoti.

Esant teigiamai išvadai, VTAS Jums pateiks informaciją apie galimą globoti be tėvų globos likusį vaiką.
Visus norinčius tapti globėjais dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis:

į Šilutės rajono savivaldybės administracijos VTAS:
Lietuvininkų g. 10, Šilutė,
tel. (8 441) 53130, (8 441) 77795, 8 659 63537, 8 652 79457,
el. p.: indra.pranaitiene@silute.lt, kristina.sadauskaite@silute.lt
į Šilutės socialinių paslaugų centro padalinį:
Tilžės g. 32A, Šilutė,
tel.: (8 441) 51734, 8 657 89987.