Bus tvarkoma H.Šojaus dvaro daržinė

Unikalus kluonas virtęs griuvėsiais. / Lietuvos dvarų duomenų bazės nuotr.Artimiausiu metu tikimasi pradėti buvusios H.Šojaus dvaro daržinės tvarkybos darbus, praneša Šilutės Kultūros skyrius.

Bendradarbiaujant su Šilutės visuomenininkais tariamasi kaip tai padaryti.

2004 m. buvo parengtas daržinės avarinės grėsmės pašalinimo, restauravimo ir pritaikymo renginių salei ir Šilutės muziejaus buities ekspozicijai techninis projektas, kuriame numatyta daržinę demontuoti ir atstatyti pagal turimą ikonografinę medžiagą.

Projekte nurodyti statinio saugomi elementai. Remiantis turima dokumentacija, planuojama išrinkti vertingus daržinės elementus, juos kataloguoti ir organizuoti jų saugojimą.

Šiuo metu tariamasi su Kultūros ministerija dėl finansavimo šaltinių šio pastato atstatymui.

KLUONAS DVARO 2

Silutes naujienu LOGO