Būsimajame Švėkšnos tradicinių amatų centre: įranga yra, specialistų ieškoma

amatu centras iranga 1Ilgai statyta nauja įstaiga – Švėkšnos tradicinių amatų centras – ruošiasi atidarymui.
Tai bus vieta, kur bus puoselėjami tradiciniai amatai, organizuojamos įvairios studijos ir būreliai, parodos, konferencijos, mugės, vyks įvairi kultūrinė veikla.
Tai turėtų būti tikras kultūros centras, kuris trauks ne tik profesionalius amatininkus, bet ir mėgėjus, o taip pat tiesiog jaunus ir vyresnius smalsuolius – vietinius ir atvykstančius turistus.
Šis centras taps Šilutės turizmo informacijos centro (TIC) padaliniu.
Numatyta įdomi ir įvairiapusė veikla

Margučių marginimas ir vėtrungių gamyba, medžio drožyba ir karpiniai – tokia ir panašia veikla užsiimantys viso rajono tautodailininkai, amatininkai ir tradicinių amatų puoselėtojai galės ją vystyti naujajame Švėkšnos tradicinių amatų centre, o visi norintys – stebėti tą veiklą.

Taip pat čia bus vykdoma kultūrinė veikla, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, studijos ir būreliai, mokslinės, metodinės ir praktinės konferencijos, paskaitos, parodos, seminarai ir stovyklos. Idėjos sumanytojai viliasi, kad centro veikla praturtins vietos jaunimo užimtumą, tradiciniais amatais sudomins ir moksleivius.
Viena iš prioritetinių centro veiklų bus inicijuoti ir remti tradicinių amatų plėtotę bei sudaryti sąlygas tokių amatų sklaidai, rengti jų parodas ir pardavimus, įvairias amatų šventes, kūrybinius konkursus ir panašius renginius.
Abejoti netenka, kad tokia vizija turi pagrindo, nes Šilutės rajone iš viso dirba damatu centras irangaaugiau nei pusšimtis tautodailininkų, liaudies meistrų ir amatininkų, gaminančių ir puoselėjančių įvairius tautinio paveldo dalykus.

Kad suplanuota veikla vyktų sklandžiai, turi būti iniciatyvus vadovas. Tačiau šiuo atveju vienintelio vadovo nebus. Praėjusią savaitę Savivaldybės tarybos komitetų politikai pritarė, kad šis centras taptų Šilutės TIC dalimi ir apsvarstė galimus naujai steigiamų etatų finansavimo variantus.
Pasak TIC direktorės Rasos Kmitienės, iki šiol TIC’e buvo 5 etatai, atidarius Švėkšnos amatų centrą turės būti 7. Prie amatų centro ir jo darbuotojų išlaikymo dalinai prisidės rajono Savivaldybė, kitą dalį reikalingų lėšų centras turės užsidirbti.

Kabinetai įrengti, įranga atvežta

Tam, kad naujasis amatų centras galėtų dirbti, jau kone viskas parengta. Penktadienį Rasą Kmitienę ir rajono merą Vytautą Laurinaitį po naujojo centro patalpas vedžiojęs Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis vienas po kitų varstė naujame pastate įrengtų patalpų duris ir demonstravo įvairiapusei veiklai pritaikytą įrangą.
Visas šis pastatas iškilo kažkada čia stovėjusių pašiūrių vietoje, nors jo statyba ir buvo pavadinta kaip rekonstrukcija. Pasak seniūno A.Šepučio, amatų centro statyba kainavo daugiau nei milijoną litų, dar per 70-ties tūkstančių prireikė visai įrangai supirkti.

Štai viename kambaryje stovi naujintelaitė keramikos degimo krosnis, o gretimame – šiuolaikiškos medžio apdirbimo staklės. Kitoje patalpoje galima pamatyti tekinimo stakles, dar kitur – lauko virtuvėlę, kuri renginių metu galės būti išvežama ir į kiemą ar parką.

Renginių organizatoriai galės išnaudoti ir visai šalia centro esantį kiemą, kuris ir tvarkingas, ir erdvus.
Pirmojo aukšto koridoriuje stovi spinta, kuri galėtų tapti čia pagamintų suvenyrų ir rankdarbių mini parduotuvėle, nes čia dirbsiantys žmonės, mero V.Laurinaičio pastebėjimu, tikrai turės ką parodyti ir parduoti.
Vienintelė problema kol kas yra tik tai, kad dar nėra įgarsinimo aparatūros.

Reikia dviejų veiklių žmoniųamatu centras pastatas

„Tikimės, kad jau kitais metais centras užsidirbs savų pinigų“, – sakė patalpas apžiūrinti Šilutės TIC direktorė R.Kmitienė.

Jos pastebėjimu, Švėkšnos amatų centro patalpos net gražesnės nei paties turizmo informacijos centro.
Klausiama apie amatų cetro atidarymo datą, ji šypteli ir primena, jog ir pats TIC iki šiol nėra oficialiai atidarytas. „Manau, kad pirma reikia kokius nors darbus parodyti, po to šventes rengti„, – sako direktorė.

Dabar didžiausias R.Kmitienės ir seniūno A.Šepučio rūpestis – rasti du energingus ir veiklius žmones, kurie galėtų imtis amatų centro veiklos koordinavimo darbų: vienas – amatų, kitas – kultūros renginių. Anot R.Kmitienės, abu šie specialistai turi būti universalūs, be to, dirbti ranka rankon. Būtų geriausia, jei tai būtų vietiniai žmonės, jie turi išmanyti ir edukacinių renginių organizavimą, projektų rengimą ir panašius dalykus.

Meras pastebėjo, kad „prie seniūno A.Šepučio kitaip iš viso nebūna ir kitokie žmonės nedirba…„
A.Šeputis neslepia bandantis prikalbinti amatų centre dirbti vietos muziejininkę Moniką Žąsytienę, derybos su šia specialiste dar tęsiamos. Buvo paminėta ir keletas kitų kandidatūrų.
Atidarymo dar teks palaukti

Seniūnas A.Šeputis įsitikinęs, kad pagrindinės amatų centro veiklos „judintoja“ taps vietos neįgaliųjų draugija, vadovaujama Ingritos Riterienės, kuri nuolat stebina visą apylinkę idėjų ir iniciatyvų gausa. Didelę dalį seniūnijos kultūros renginių „veža“ ir „Tėviškės„ draugija, vadovaujama Onos Pintverienės. Šiems organizatoriams talkina Žemaičių krašto etnokultūros centras. Tad vienintelio kultūrinio darbo organizatoriaus iki šiol Švėkšnoje nebuvo, bet vargu ar kas jo ir pasigedo.

Žinia, šiame amatų centre dirbsiantis specialistas turės suvienyti ir koordinuoti  visų „kultūrą judinančių“ visuomenininkų veiklą.
Svarstoma, kad veikla centre galėtų prasidėti jau nuo spalio pradžios, bet oficialaus atidarymo dar teks palaukti. A.Šepučio siūlymu, tokį renginį galima būtų padaryti kartu su sausio viduryje kasmet organizuojama šios seniūnijos Padėkos vakarone. Tuomet draugėn susiburia daugiau nei 100 aktyviausių seniūnijos žmonių, tad tai būtų graži proga pristatyti jiems ir šią naują įstaigą. Be to, tada ir pati Padėkos vakaronė jau galėtų vykti šiame centre esančioje konferencijų salėje.