Būsimojo pirmoko kalbiniai gebėjimai

Picture2Vaikas, pradėdamas eiti į mokyklą, turi būti ne tik socialiai subrendęs, bet ir tinkamai išlavinęs kalbą.

Šešiametis turėtų taisyklingai tarti visus gimtosios kalbos garsus, ištarti įvairaus sunkumo žodžius, rišliai pasakoti. Jo žodynas turi būti turtingas, o kalba visiškai suprantama aplinkiniams.

Kaip turi kalbėti šešiametis?

Būsimasis pirmokas turi gebėti vienu žodžiu įvardinti daiktų grupes ir kalboje vartoja apibendrinamąsias sąvokas (žaislai, daržovės, vaisiai, uogos, transporto priemonės, baldai ir pan.). Mokėti sudaryti pagal pavyzdį ir kalboje vartoti priesaginius daiktavardžius: pavadinti profesijas; pavadinti daiktus švelniai: didelė – kėdė, o maža – (kėdutė); katės vaikas – (kačiukas).

Atkreipkite dėmesį į naminių gyvūnų vaikų pavadinimus: veršiukas, paršiukas, ėriukas, kumeliukas!

Turi mokėti įvardinti daugumą veiksmų, gebėti tą patį veiksmą įvardinti skirtingais žodžiais (sinonimais): pvz.: verkia – žliumbia, kriokia, bliauna ir pan.

Turi žinoti spalvų, formų (keturkampis, apvalus, trikampis) pavadinimus. Mokėti nusakyti priešingybes: didelis – mažas, šaltas – karštas, saldus – sūrus ir t.t. Vartoti būdvardžių laipsnius, palyginti daiktus pagal požymius: gražus – gražesnis – gražiausias.

Turi vartoti prielinksnius „per, pro, iš, link, nuo, ant, prie, po, už, su, prieš, pro, prie, šalia, virš, tarp, iš po, iš už“. Padėti ar nupiešti daiktus nurodytose vietose. Vartoti prieveiksmius, nusakančius daiktų padėtį ir judėjimo kryptį: aukštai – žemai, viršus – apačia, kairė – dešinė, aukštyn – žemyn, pirmyn – atgal, arčiau – toliau, šalin, ten, čia…

Šešiamečiai suvokia ir pavadina: metų laikus (pavasaris, vasara, ruduo, žiema); paros metą (diena, vakaras, naktis, rytas); savaitės dienas. Šio amžiaus vaikai kalboje vartoja 4-6 žodžių sakinius. Sakiniai – ne tik vientisiniai, bet ir sudėtiniai (jis neatėjo, nes….).

Sakiniuose būsimieji mokinukai turi teisingai derinti žodžius, tarti teisingas žodžių galūnes, turi mokėti pasakoti patirtus įvykius – pasakojimas turi būti suprantamas ir aiškus aplinkiniams.

Norėdamas sužinoti informacijos, vaikas turi drąsiai užduoti klausimus. Priešmokyklinukas gali sukurti istoriją ir ją papasakoti (pasakodamas perteikia  pagrindinę mintį, įvykius pasakoja nuosekliai (iš eilės, kas po ko vyko), nepraleidžia svarbių įvykių, nesupainioja laiko, kada jie vyko, pasakoja pilnais sakiniais, aiškiai taria žodžių galūnes.

Šešiametis jau geba išklausyti kitų pasakojimo ir atkurti girdėtą tekstą. Atpasakoja pasakas.

Nemokykite rašyti bet kaip10272587-teacher-teaching-6-year-old-student-in-classroom

Dažniausiai vaikai į mokyklą ateina jau mokėdami parašyti savo vardą. Blogai, kai mažyliai išmoksta netaisyklingai laikyti rašymo priemonę ar netinkamai rašyti raides. Tokius reikia iš naujo mokyti.

Jeigu vaikas kairiarankis, netrukdykite jam dirbti kaire ranka. Tėveliai gali nupirkti specialiai kairiarankiams skirtas rašymo priemones.

Padės specialistai

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalba yra nevienodo lygio, nes kiekvienas vaikas unikalus. Jis vystosi individualiai, priklausomai nuo savo gebėjimų ir išorinių veiksnių: kultūros, kalbos, šeimos, auklėjimo.

Gerai išplėtota, taisyklinga kalba yra viena iš svarbiausių prielaidų, nulemiančių  sėkmingą vaiko mokymąsi mokykloje. Jeigu abejojate, ar Jūsų vaiko kalba pakankamai išlavėjusi, galite kreiptis konsultacijų į specialistą – logopedą.

Logopedo konsultacijos teikiamos Šilutės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
Registracija telefonu 68997,
adresas: Liepų g. 16, Šilutė.