Buvusio sąvartyno vietoje – žaliuojantis kalnelis

RSV projektaiŠilutės rajono Rumšų sąvartynas šiandien niekuo neprimena vaizdo, matyto prieš metus. Sąvartyno vietoje stūkso iš peizažo neišsiskiriantis žalias kalnelis.

Vykdydamas valstybinę atliekų tvarkymo reformą Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) visoje apskrityje uždarė 7 didžiuosius sąvartynus, o Rumšų sąvartynas tapo paskutiniuoju iš jų.

„Anksčiau sąvartynai buvo įrengiami kur ir kaip pakliuvo. Ant plikos žemės pilamos atliekos pūdavo, jų filtratas su kenksmingomis medžiagomis sunkdavosi į žemę, per gruntinius vandenis teršdavo ne tik dirvožemį, bet patekdavo ir į vandens telkinius. Europos Sąjunga, priimdama Lietuvą į savo bendriją, iškėlė sąlygą, kad taršius sąvartynus uždarytume, o jų vietoje pastatytume izoliuotus, prižiūrimus ir ekologiškai nepavojingus sąvartynus“, – pasakojo Rimantas Gedrimas, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) direktoriaus pavaduotojas.

Kad buvę sąvartynai nebeterštų aplinkos, jie uždengti lietaus vandeniui nelaidaus sluoksnio kupolais. Atliekų kalnai nulyginti, sutvirtinti molingo grunto, žvyro bei juodžemio sluoksniais, apsodinti žole, o aplink sąvartynus nutiesti drenažiniai vamzdžiai filtrato surinkimui.

Keletą metų KRATC vykdys požeminio ir paviršinio vandens, filtratų bei dujų monitoringą. Tyrimų programa tęsis 5 metus. Išanalizavus rezultatus, bus sprendžiama, kiek dar laiko reikės šiuos darbus tęsti.

„Ne tik Rumšų, bet kitų uždarytų regioninių sąvartynų teritorijos prižiūrimos, nušienaujama žolė, nuolatos atliekami tyrimai, siekiant nustatyti buvusio sąvartyno skleidžiamą taršą. Atliekos pūva dešimtmečiais ir iš atliekų kalno nuolat išsiskiria taršūs skysčiai, kuriuos reikia surinkti bei išvežti į valymo įrenginius“, – aiškino Rimantas Gedrimas.

Rumšų sąvartyno uždarymo darbai buvo finansuojami iš Europos Sąjungos (ES) fondų ir kainavo 2,2 mln. litų. Šiuo metu visos Klaipėdos apskrities, taip pat ir Šilutės rajono, komunalinės atliekos vežamos į vienintelį regioninį Dumpių sąvartyną, kuris įrengtas pagal ES aplinkosauginius reikalavimus.

Iš viso Klaipėdos apskrityje KRATC sutvarkė 39 nelegalias ir neekologiškas atliekų šalinimo vietas. Pasak R.Gedrimo, per kelerius metus nepasitaikė nė vieno atvejo, kad į buvusius sąvartynus būtų piktavališkai atvežta ir išversta atliekų.

„Senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarymas yra tik viena kuriamos naujos atliekų tvarkymo sistemos dalis. Gyventojų aprūpinimas konteineriais, vežėjų darbo organizavimas, mokesčių reformos nulemia tai, kad žmonės su atliekomis ima elgtis atsakingiau ir laikosi tvarkos“, – tvirtino R. Gedrimas.

Kuriant naująją atliekų tvarkymo sistemą per šiuos ir ateinančius metus visoje Klaipėdos apskrityje bus įrengtos 10 didžiųjų ir 7 kompostuojamų atliekų priėmimo aikštelės, skirtos atliekoms rūšiuoti. Taip pat ir buvusio Rumšų sąvartyno kaimynystėje šiemet ketinama pastatyti dvi naujas stambių atliekų surinkimo ir kompostavimo aikšteles. Šie darbai patenka į ES finansuojamą projektą „Klaipėdos regiono senų sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas“ (Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-019). Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. vasario 17 diena, o pabaiga numatyta 2013 m. birželio 10 dieną.

Daugiau informacijos apie projektą sužinosite tel. (8 46) 300108 arba internete www.kratc.lt