Darbiečiai parėmė nebevieningą rajono valdžią

ISTAIGA 1Paskutiniame rajono tarybos posėdyje išryškėjo, kad rajono Taryboje neliko vieningos ir tvirtos rajono valdžios, o opozicija – laisvamaniška.

8 metus apie naująjį Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centrą svajoję rajono politikai, valdančiojoje koalicijoje esantys Arvydas Jakas ir Algirdas Balčytis taip ir būtų gyvenę tik svajonėmis, jei ne opozicijos politikų – darbiečių paramos balsai.

  Rajono Taryboje steigiant viešąją įstaigą „Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centras“ pleištu nebevieningoje valdančiojoje koalicijoje tapo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Šilutėje, mero pavaduotojas Šarūnas Laužikas, kuris su savo bendražygėmis rajono politikėmis Birute Kleinaite bei Vincenta Bubiliene ardė valdančiosios koalicijos vienybę ir nebalsavo už minėtos įstaigos steigimą.

Reikia privataus partnerio

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas A.Jakas pristatė sprendimo projektą dėl viešosios įstaigos, kurios tikslas organizuoti planuojamo statyti Šilutės turizmo, sporto ir pramogų komplekso projektavimo, statybos darbus ir gauti ES paramą bei pritraukti privatų kapitalą tiems tikslams įgyvendinti.

Pasak A.Jako, rajone jau seniai aktuali sporto bazių problema – šios jau yra kritinės būklės, bet sportininkai ir treneriai vis tiek jose dirba. Įsteigus VšĮ „Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centras“ ši problema būtų išspręsta. Sportininkai treniruotųsi sporto salėse, kurios atitinka šiuolaikinius reikalavimus, atsirastų naujų teikiamų paslaugų – baseinas, maniežas, sporto salės pritaikytos įvairioms sporto šakoms ir pan.  Be to, šio centro įsteigimas leistų pritraukti Europos Sąjungos fondų lėšas, kurios reikalingos jam pastatyti ir įkurti.

A.Jakas politikams pateikė viešosios įstaigos steigimo dokumentus, kuriuose numatyta įsteigti VšĮ „Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centrą“ kartu su UAB „AV Force“. Jo teigimu, šios bendrovės savininkai yra plėtoję verslą Danijoje ir turi patirties įgyvendinti panašius projektus. A.Jakas įsitikinęs, kad minėto komplekso Šilutėje pastatyti be privataus kapitalo ir ES paramos nebeįmanoma.

Abejojo partneriais ir įdėjos brandumu

Kaip nebūtų keista, pirmasis, pasišovęs sumenkinti kuriamos VšĮ idėją ir planuojamas statybas buvo valdančiosios koalicijos narys Š.Laužikas. Jis priekaištavo, kad įstaigos, kurią steigia savivaldybė, partneriai – UAB „AV Force“ – yra niekam nežinoma įmonė. Todėl galima abejoti jos patikimumu. Pasak Š.Laužiko, viešosios įstaigos nuostatuose nėra aptarti atsakomybės ir įsipareigojimų reikalai, jeigu nepavyktų pastatyto komplekso verslas.

Kita vertus, iš Š.Laužiko kalbos buvo galima suprasti, kad jis nepritaria komplekso statyboms, nes nėra įsitikinęs tokios idėjos teisingumu. Š.Laužikui kyla klausimas, ar verta statyti baseiną, nes jį išlaikyti bus brangu. Be to, jis mano, jog vertėtų sporto sales statyti suplanuotame Vydūno gimnazijos žemės sklype ir taip išspręsti dar vieną problemą. Š.Laužikas pareiškė, kad jis nebalsuos už viešosios įstaigos steigimą, o jo vadovaujamos frakcijos narės gali balsuoti kaip nori.

Kad steigiamoje įmonėje gali būti tamsių dėmių, pripažino ir Darbo partijos frakcijos pirmininkas Saulius Stankevičius. Jis sakė, kaip ir Š.Laužikas, neturįs pagrindo pasitikėti A.Jako proteguojama įstaigos dalininke „AV Force“, nes niekada nebuvo pakviestas bendrauti ir nėra matęs šios bendrovės atstovų. Tačiau S.Stankevičius pareiškė, kad frakcija iš esmės pritaria Turizmo, sporto ir pramogų komplekso statybai ir kad Darbo partijos frakcija balsuosianti „už“. Tačiau, pasak S.Stankevičiaus, komplekso statybos iniciatoriai ir savivaldybės administracija turi įsipareigoti atsakingai parengti sutartį su „AV Force“.
ISTAIGA
Tvarkietis Vaidas Pavilonis pareiškė, kad jam visa ta komplekso istorija yra panaši į puotą maro metu, kuria siekiama politinių dividendų.   Opozicijos lyderis Virgilijus Pozingis svarstomą klausimą pavadino neparuoštu, nes kuriamos įstaigos partneriai, jo manymu, yra slepiami, o nuostatai neapsaugo savivaldybės nuo galimų nuostolių.

Juridinių priekaištų nėra, bet…

Rajono tarybos posėdyje dalyvavusi LR Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskričiai Daiva Kerekeš rajono merės D.Žebelienės prašymu įvertino sprendimo projektą „Dėl viešosios įstaigos Šilutės turizmo, sporto ir pramogų centro steigimo“. Ji sakė jokių juridinių kliūčių neįžvelgianti, bet mananti, kad rajono Taryba galėtų dar neskubėti su įstaigos steigimu. Jos nuomone, rajono Taryboje ne visi politikai yra įsitikinę, kokio komplekso reikia ir kur jis turėtų būti pastatytas.

A.Jakas, aiškindamas Š.Laužiko mestus priekaištus, sakė, kad jau mažiausiai 3 mėnesius viešumoje diskutuojama apie minėto komplekso statybos būtinumą, išklausyta rajono sporto visuomenės nuomonė. Tačiau per šį laiką nebuvo pateiktas nė vienas kitoks projektas, kaip turėtų būti sprendžiama 8 metus vilkinta komplekso statybos pradžios problema. Jis apgailestavo, kad posėdyje nedalyvavo UAB „AV Force“ ir žadėjo, kad artimiausiu laiku toks susitikimas bus organizuotas.

Įvykus balsavimui paaiškėjo, kad už VšĮ steigimą balsavo – 17, prieš 4, nebalsavo 3 rajono politikai. Sprendimas priimtas, keturi opozicijos Darbo frakcijos narių balsai panaikino valdančiosios daugumos vienybės stoką.

Opozicijos triukas

Paskutiniame rajono Tarybos posėdyje katastrofiškai trūko valdančiosios koalicijos balsų ir likus ketvirtadaliui dienotvarkės klausimų kilo grėsmė rajono tarybos posėdžio kvorumui: salėje liko vos 14 rajono politikų – minimalus skaičius, kad priimti sprendimai būtų teisėti.

Posėdyje nedalyvavo valdančiosios koalicijos politikai Saulius Vytuvis, Albina Bumblauskienė.  Apsvarsčius 31 klausimą, kai buvo nuspręsta prie VšĮ „Šilutės sportas“ prijungti VšĮ „Šilutės krepšinis“ salę paliko ir valdančiosios daugumos skaičiaus persvarą saugojęs Vytautas Laurinaitis.

Beje, išeidamas V.Laurinaitis, kaip jau įprasta, gėdino opozicijos politikus, neva jie trukdo Tarybos darbą, smulkmeniškai kabinėjasi prie svarstomų klausimų ir t.t.

Toks liežuvio už dantų nelaikančio V.Laurinaičio moralas perpildė opozicijos politikų kantrybės taurę. Darbietis Juozas Sauspreškis V. Laurinaičiui palinkėjo mokyti ir auklėti mokykloje…

V.Pozingis apskritai pasipiktino rajono taryboje valdančiosios koalicijos politikų bei rajono merės D.Žebelienės pasirengimu posėdžiui. Jis sakė, kad svarstant dienotvarkės klausimus pasigendąs tiesių ir aiškių atsakymų į klausimus.

Labiausiai sutrikusi atrodė merė D.Žebelienė, kuri svarstant sporto viešųjų įstaigų prijungimo klausimą dažnai painiojo sujungimo ir prijungimo sąvokas.

V.Pozingis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad jam atrodo, jog rajono merė neskiria tų savokų teisinių pasekmių – kuriama nauja įstaiga ar išlieka tik viena.

Pakilus iš posėdžių salės išeiti opozicijos lyderiui V.Pozingiui, paskui jį išėjo ir bemaž visi likusieji opozicijos politikai. Tarp trylikos likusių valdančiosios koalicijos narių pasiliko vienas opozicijos atstovas darbietis Povilas Tunaitis. Jis ir tapo teisėtų spendimų kvorumo garantu – 14-tu posėdžio dalyviu.

Likusius 10 dienotvarkės klausimų rajono Taryba priėmė per kelias minutes, nes niekas jokių klausimų nebeuždavinėjo.