Daugiabučių renovacija žengia sparčiais tempais

daugiabuciu renovacijaJau pavasarį Šilutėje bus nemažai statybininkų pastoliais „apsiūtų“ daugiabučių, o rudeniop pamatysime ir pirmuosius nušvitusius renovuotus namus, – taip tikisi Savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjas Sigitas Šeputis.

Šiuo metu Šilutės rajone pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą programą „Daugiabučių namų atnaujinimo, pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ renovacijai ruošiasi 12 į I etapą patekusių ir dar 10 II etape dalyvaujančių daugiabučių, kurių administratoriumi paskirta UAB „Šilutės šilumos tinklai“.   Dar 8 daugiabučius Šilutės rajone ir 7 Pagėgiuose renovacijai tokiomis pat sąlygomis savo ruožtu ruošia UAB „Šilutės būstas“.

Administratorių galima pagirti

Daugiabučių namų renovavimo programa Lietuvoje įgyvendinama atskirais etapais. Renovacija vykdoma pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš 2007-2013 metų ES finansinės paramos laikotarpio.

Būsto energijos taupymo agentūros apytikriais skaičiavimais, jeigu vienu metu šalyje būtų renovuoti per abu etapus atrinkti daugiabučiai, tai sudarytų apie 125 tūkst. butų, kuriuose gyvena apie 300 tūkst. gyventojų.

Šilutėje pirmojo etapo programoje numatyta renovuoti 12 daugiabučių. Tai Lietuvininkų g. 14A, Gluosnių g. 7, Liepų g. 19, H.Šojaus g. 12, Cintjoniškių g. 5 ir 5A, Knygnešių g. 5, Laisvės al. 4, Taikos g. 10 ir Pramonės g. 9 namus Šilutėje bei Šiloko g. 4 ir 7 namus Juknaičiuose. 

Į II etapo traukinį suspėjo įšokti Gluosnių g. 3 ir 13, Žalgirio g. 3, Knygnešių g. 15, Taikos g. 9, Lietuvininkų g. 4, Jaunimo al. 1, Laisvės al. 10, Dariaus ir Girėno g. 6 namai Šilutėje bei Pagryniuose stovintis Šilutės g. 46-asis namas.

Energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą Šilutės rajono taryba patvirtino spalio pabaigoje. Kartu patvirtintas ir programos vykdymo administratorius – UAB „Šilutės šilumos tinklai“.

S.Šeputis sako, kad savo darbą jau pradėjusį administratorių galima pagirti, mat didelis darbas sparčiai juda į priekį. Įmonės atstovai jau pravedė susirinkimus su visų II renovacijos etapui pasiūlytų daugiabučių gyventojais. Tuose susirinkimuose žmonės išreiškia savo pritarimą arba nepritarimą renovacijai, ir tai yra dokumentas, kuris perduodamas bankui, suteikiančiam kreditą namo remontui.

Beje, bankai neina nė į kalbas apie paskolas, jei nėra 60-ties procentų namo renovacijai pritariančių butų savininkų parašų. Tačiau abejoti dėl šilutiškių apsisprendimo bankams netenka.

Renovacijai pritaria dauguma

Pasak S.Šepučio, renovacijos traukiniui pajudėjus net nesitikėta tokio aktyvaus šilutiškių palaikymo. Paaiškėjo, kad beveik visuose daugiabučiuose renovacijai pritaria didžioji dauguma, o daug kur – ir visas 100 procentų butų savininkų.

„Pradžioje planavome, kad bus gerai, jei renovacijai pritars kokie 8 iš 12 renovacijai siūlytų namų. Dabar akivaizdu, kad šilutiškiai mąsto pozityviai ir dauguma jų tiki renovacijos nauda“, – sako S.Šeputis.

Mažiausias pritarusiųjų procentas buvo H.Šojaus g. 12 name įsikūrusioje bendrijoje „Buvardija“, kur renovacijai pritarė tik 34 iš 50-ties butų savininkai, t.y., 74 proc. Visuose kituose namuose šis procentas žymiai aukštesnis.

Papildomai galėtų renovuoti dar kelis namus

Tik rugsėjį Savivaldybė gavo ministerijos pasiūlymą atrinkti namus II etapui, o štai jau tuoj bus rengiami investiciniai planai.

Savivaldybė jau pasirašė trišalę sutartį su Aplinkos ministerija ir VšĮ Būsto energetikos taupymo agentūra ir beliko paskelbti konkursą atlikti investicinius planus II etapo namams. Būtent tai, pasak S.Šepučio, ir bus to renovacijos etapo pradžių pradžia.

„Kol nėra investicinių planų, negalima patvirtinti ir pačios programos, ir gyventojams negalime pasakyti nieko konkretaus, nes tik investiciniame plane numatomi keli renovacijos variantai – brangesni ir pigesni. Tuomet žmonės gali rinktis“, – sako S.Šeputis.

Beje, I etape renovuojamiems namams tokie planai jau seniai parengti.

II etapo programa rajono Taryboje bus tvirtinama gegužės – birželio mėnesiais.
Bet, pasak S.Šepučio, net jei dabar staiga atsirastų dar keli renovacijos panorėję namai, juos irgi būtų galima pridėti prie programos pagal atskirą sutartį. Aplinkos ministerija į tai žiūri labai lojaliai.  

„Labai gali būti, kad jau po pusmečio ministerija siūlys atrinkti daugiabučius III renovacijos etapui“, – sako S.Šeputis, rekomenduodamas viso rajono daugiabučių gyventojams apsvarstyti tokią galimybę.

Renovavus namus, gyventojams mažės sąskaitos už šildymą, ta sumažėjusi suma iš esmės padengs renovacijos kaštus, kurių 40 procentų dengia valstybė, o 60 proc. sumos skolinama su 3 proc. palūkanomis laikotarpiui iki 20 metų. Socialiai remtiniems asmenims, kurie gauna kompensacijas už šildymą, renovacijos išlaidos visiškai dengiamos biudžeto lėšomis. Valstybė padengia visas išlaidas, skirtas daugiabučio namo modernizavimo projekto parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto įgyvendinimo administravimui.

Renovaciją išjudino savivaldybės

Kas nutiko, kad keletą metų mirties taške stovėjusi daugiabučių renovacija visoje Lietuvoje staiga pajudėjo tokiais sparčiais tempais?, – klausiame S.Šepučio. Vedėjas pastebi, jog pagreitis išsivystė tada, kai Vyriausybė į šios problemos sprendimą įtraukė savivaldybes.

„Tikiu, kad kitą rudenį šiuo metu Šilutėje jau pamatysime renovacijos rezultatus“, – sako S.Šeputis.

Respublikinėje daugiabučių renovacijos programoje, aplenkdami savivaldybes, bet tokiomis pat sąlygomis, gali dalyvauti ir kiti daugiabučių namų administratoriai.

UAB „Šilutės būstas“ renovacijai irgi ruošia 7 daugiabučius, esančius Šilutėje. Tai Laisvės alėjos 1, 6, 8 ir 9 namai, Stoties g. 4, Tilžės g. 31A, Traksėdžiuose esantis Šilojų g. 5 ir Kintų Kuršių g. 32 daugiabučiai.

Investiciniai planai jau parengti trims iš šių namų, gyventojai jiems jau pritarė. Rengiami dar keturių daugiabučių investiciniai planai.

Ši bendrovė renovacijai ruošia ir 8 Pagėgiuose stovinčius namus.

Ūkio skyriaus vedėjas nesibaimina statybininkų stygiaus, kuriuo neretai gąsdinami renovacijos pradininkai. Anot jo, statybų rangovus parenka centrinė perkančioji organizacija. Į Aplinkos ministeriją buvo sukviesti visų į renovacijos rangovus ES logo su trim fondais spalvotas copypretenduojančių statybinių organizacijų atstovai, jie informuoti apie renovacijos tvarką. Joje numatyta, kad jei vienodus darbų įkainius pasiūlys Šilutės ir, pavyzdžiui, Vilniaus statybinės organizacijos, pirmenybė bus atiduota vietos statybininkams.