Degučių šventėje prisiminti vietos fenomenai, o karaliavo vaikai

Deguciu svnte naujagimiaiŠvęsti viduvasario Žemaičių Naumiesčio seniūnijos Degučių kaimo gyventojai nebe pirmus metus renkasi savo miškelyje. Ir šeštadienį vietinių pamėgtoje miško aikštelėje rinkosi tie, kas ir darbymečiu turėjo noro ir rado galimybę pabendrauti su kaimynais, pasiklausyti vietinių ir iš uostamiesčio atvykusių muzikantų, kas norėjo sužinoti, kieno namuose per metus apsilankė gandrai ir suteikti malonių įspūdžių savo vaikams.

Šeimų metams skirtą šventę organizavo bendruomenė „Rytdiena“, tad didžiausia pagarba Degučiuose ir buvo skirta jų šeimoms ir tas šeimas per metus papildžiusiems naujagimiams.

Šventėje karaliavo vaikai

Vasaros šventę Degučiuose, nepaisydami alinančio karščio, pradėjo tik šiemet pavasarį įsikūrusio vietos jaunimo klubo „Jaunatis“ nariai. Susiburti į tokią organizaciją saviškius prikalbino Julija Jasulaitytė, UAB „Efektyvūs projektai“ finansininkė.
Jaunimas nuo pavakarės miško aikštelėje rungėsi įvairiose sportinėse varžybose ir estafetėse, čia pat skardėjo ir smagūs mažiausiųjų degutiškių krykštavimai. Šios gyvenvietės mažieji šįkart buvo ypač laimingi, mat degutiškiai taip solidžiai parėmė savo šventę, kad bendruomenė galėjo apmokėti viso vakaro batuto malonumus.
Deguciu svnte seniunas
Mažieji karaliavo ir šventės atidaryme, o vyresnieji tik šypsojosi žvelgdami į šventės pradžią skambučio garsais paskelbusį visą savo vaikų ir anūkų būrį. Pavaišintas saldainiais ir išsidalinęs spalvotus balionus ir šis degutiškių rytdienos būrelis prisijungė prie batuto mėgėjų.

Seniūnas išskyrė Degučių fenomenus

Bendruomenės „Rytdiena“ pirmininkė Irena Vismantienė, klausiama apie prieššventinių darbų virtinę, nesiguodė. Anot pirmininkės, kai dalį darbų perima geranoriški talkininkai, tai organizaciniai rūpesčiai neslegia.

I.Vismantienė vardijo Angelės Bružienės, Vlado Balčiausko, Stasio Šikšniaus, Vilijos Eičienės, Vidos Dragūnienės ir daugelio kitų savo talkininkų pavardes.

Labai gausaus aukštų svečių būrio, kaip įprasta seniūnijų šventėse, degutiškiai nesulaukė, bet sveikintojų buvo. Skelbdama šventės pradžią I.Vismantienė pirmąjį prie mikrofono pakvietė Žemaičių Naumiesčio seniūną Joną Budrecką. Seniūnas pasidžiaugė gausiu susirinkusių vietinių žmonių būriu, bet pastebėjo, kad dar daugiau jų tuo metu dar sėdėjo prie kombaino vairo ar melžė karvutes.
Deguciu svente vaikai
Degutiškiai, anot seniūno, išskirtinai darbštūs žmonės, tą liudija ir tvarkingos jų sodybos bei laukai, ir kai kurie skaičiukai. Štai pavyzdžiui, visoje seniūnijoje priskaičiuojama daugiau nei 50 viešuosius darbus dirbančių žmonių, tačiau Degučiuose tokių tėra vos 4. Vos keli priešpensinio amžiaus degutiškiai tėra užsiregistravę ir Darbo biržoje. Visi kiti šio kaimo gyventojai, anot seniūno, darbo susiranda patys.

J.Budreckas atkreipė dėmesį ir į kai kuriuos tik šiam kaimui būdingus, jo žodžiais tariant, fenomenus. Kuomet prieš kelerius metus jis kreipėsi į vyskupiją prašydamas remontuoti unikaliąją Degučių bažnyčią, išgirdo, jog vyskupijai priklauso 25 bažnyčios, tad lėšų viskam neužtenka. Tačiau degutiškiai sugebėjo rasti galimybių, kreipėsi į savo išrinktą politiką Zigmantą Balčytį, ir jau turi suremontuotus maldos namus.

Dar vienas fenomenas – praėjusią vasarą ištekėjęs Degučių tvenkinys. Praėjo vos metai, o Degučiuose įsavinta jau 800 tūkstančių litų, vanduo jau plūsta į suremontuotą tvenkinį, o vietiniai jau ir maudosi.

„Nėra kitur rajone tokios bažnyčios, ir tokios aplinkos, o tokio jaunimo klubo nėra net ir Žemaičių Naumiestyje. Degučius lanko kažkokia nenumatyta sėkmė“, – reziumavo seniūnijos vadovas, ir palinkėjo, kad degutiškiams pavydėtų visas rajonas.

Fenomenas – ir vaikų veidai
Deguciu svente Undziai
Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis konstatavo, kad po tokios visaapimančios seniūno kalbos jau nebeturįs ką pridurti. Bet pastebėjo, anot jo, dar didesnį fenomeną – tai, kad Degučių šventėje ypač gausu jaunų veidų. Svečias priminė, kad ir visame rajone jau viena po kitos vėl atidaromos vaikų darželių grupės, tad ateitis yra.

Administracijos direktoriui atiteko ir „dalelė Degučių širdies“ – taip bendruomenės pirmininkė I.Vismantienė pavadino jam įteiktą šeštojo dešimtmečio viduryje fotografuotos Degučių bažnyčios atvaizdą. Tokia padėka Savivaldybės administracijos atstovui teko už tai, kad degutiškiai jau vėl turi tvenkinį.

Rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė Marytė Janavičienė linkėjo, kad Šeimos metais pati didžiausia Degučių šeima – bendruomenė – ir toliau neprarastų bendruomeniškumo ir iniciatyvumo, o visų degutiškių šeimas lydėtų meilė, jų namuose netrūktų jaukumo ir juos lankytų… gandrai.

Gandras atnešė 11 naujų vardų

Būtent šis paukštis, snape laikantis per metus nuo praėjusios šventės gimusių degutiškių vardus, puikavosi šalia scenos, laukdamas eilės atlikti savo misiją – pranešti visiems šias naujienas.

Prie scenos pakviesti Kajaus Grikšo, Justo Jaso, Danieliaus Liūtaičio, Guodos Malinauskaitės, Kasparo Merkelio, Leticijos Petrauskaitės, Evos Staponkutės, Justės Šedytės, Vilhelmo Virbicko, Evaldo Zaniausko ir Nojaus Birbalo tėvai. Jiems buvo suruoštos dovanėlės.Deguciu svnte Leticija

Bendruomenės dovanos ir gėlės įteiktos ir šeimoms, išauginusioms gausų būrį vaikų: Stasei ir Algiui Baltučiams, Aldonai Baltutienei, Vilmai ir Svajūnui Jusevičiams, Onai Degutienei, Elai Kiaupienei, Stasei ir Aloyzui Lidžiams, Anicetai ir Petrui Normantams, Aldonai Stancikienei, Aldonai ir Juozui Šedžiams, Onai ir Valentui Švetkauskams, Birutei ir Pranui Undžiams. Pasveikinta ir valstybinį apdovanojimą Motinos dienos proga gavusi Ona Vismantienė.

Bendruomenės nariai ypač džiaugėsi, kad į šventę atvyko visi kviesti degutiškiai, tad visi patys atsiėmė ir jiems skirtas dovanėles.

Atnaujintu repertuaru tądien saviškius nustebino visame rajone gerai žinomas degutiškių folkloro ansamblis „Pilutė“ – senoje romansus dainavo, šalia jos padispaną sutrenkė, o susirinkusiesiems linkėjo taip šokti, kad net prisėsti reikėtų.

Vėliau vis gausėjant žiūrovų gretoms daugiau plojimų teko ir svečių iš Klaipėdos kolektyvui – kapelijai „Mingė“, o jaunimas dar ilgai šoko pagal grupės „Kitokios“ ritmus.

Daugiau nuotraukų „Šilutės naujienų“ Facebook albume.