Degutiškiai renkasi Žemaičių Naumiesčio mokyklas. Negi kalti naumiestiškiai?

mokyklinis autobusas
Mokslo metams prasidėjus, tėvai skundžiasi dėl mokyklų tinklo optimizavimo ir dėl to kilusių vaikų pavėžėjimo į mokyklas problemų.

Šįkart sulaukėme skambučio iš Žemaičių Naumiesčio. Miestelio pradinukų tėvai piktinasi, kodėl į perpildytą Žemaičių Naumiesčio darželį – mokyklą vežami mokytis vaikai iš Degučių, nors tame kaime yra galimybė mokytis pradinukams.

Degučiuose yra pradinės klasės, priklausančios Žemaičių Naumiesčio gimnazijai, bet jos – pustuštės.

Naumiestiškių nuomone, pradinukai tyčia vežami mokytis į Žemaičių Naumiestį, nes kažkam tai paranku.

Ar Naumiestis „susigrobė“ degutiškių vaikus?  

„Žemaičių Naumiesčio darželyje – mokykloje vaikai susigrūdę it broileriai vištidėje, jie turi valgyti koridoriuje, nes nėra valgyklos. Dalis priešmokyklinukų net ugdomi darželio grupėje, nes į klases netelpa“, – tokį perpildytos Žemaičių Naumiesčio darželio – mokyklos vaizdą mums nupasakojo viena pasipiktinusi naumiestiškė.

Moteris negailėjo kritikos šios ugdymo įstaigos vadovei Zofijai Lydekienei ir rajono Savivaldybės Švietimo skyriaus vadovams. Anot jos, Žemaičių Naumiesčio darželis – mokykla šiemet gavo mokyklinį autobusiuką ir juo susiveža vaikus iš Degučių, nors šiame kaime nuo seno yra mokykla. Bet darželis – mokykla Žemaičių Naumiestyje jau perpildyta taip, kad net braška.

Dar vienas, anot pašnekovės, direktorei Z.Lydekienei garbės nedarantis faktas, jog į savo vadovaujamą įstaigą ji atsiveža ir Degučiuose gyvenantį savo giminaitės sūnų.

Be to, į Degučius surinkti vaikus atvažiuoja ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijos autobusiukas. „Kodėl švaistomi Savivaldybės pinigai, kai vaikus atvežti iš vieno kaimo siunčiami keli autobusai?“ – stebėjosi moteris.

Tėvai rinkosi Žemaičių Naumiestį

Žemaičių Naumiesčio darželio – mokyklos direktorė Z.Lydekienė suskaičiavo, kad šiemet į jų mokyklą iš Degučių atėjo tik 3 trečiokai. Visų jų tėvai tokį pasirinkimą motyvavo tuo, kad Degučiuose yra sujungtos klasės, ir jie mano, jog tokiose klasėse vaikams neįmanoma užtikrinti kokybiško ugdymo.

Iš viso jos vadovaujamoje įstaigoje, pasak Z.Lydekienės, ugdoma 14 mažųjų degutiškių. Visi jie yra čia lankę darželį arba priešmokyklinę grupę, taigi tęsia mokslus toliau.

„Mes iš nieko vaikų neprašome ir neatimame, mums užtenka savų“, – sakė Z.Lydekienė.

Iki darželio – mokyklos „plyšimo“ – toloka

Šilutės r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė sako, kad ilgai kariavę dėl savosios mokyklos išlikimo, šio kaimo gyventojai kažkodėl vienas po kito suskubo savo atžalas pervesti mokytis į Žemaičių Naumiesčio mokyklas. Tad šiandien Degučių mokykloje beliko vos… 9 vaikai, besimokantys jungtinėje II-III klasėje ir IV klasėje. Pirmokų čia nebėra visai. Dar yra jungtinė ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų grupė, kurią lanko 8 vaikai.

Vasaros pradžioje Savivaldybės ir Švietimo skyriaus vadovai suko galvas, kur ugdyti Žemaičių Naumiesčio darželį norinčius lankyti darželinukus – čia netilpo 30 vaikų. Bet darželyje buvo įsteigta nauja mišri ikimokyklinukų grupė, kai kurių vaikų tėveliai savo atžalas pradėjo vesti į naujai atidarytas darželio grupes Šylių ir Gardamo mokyklose. Todėl visi mažyliai gavo vietas ugdymo įstaigose.

Dabar Žemaičių Naumiesčio darželis – mokykla nėra perpildyta. Penkias priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų grupes iš viso lanko 85 mažieji. Mišrioje darželio grupėje netgi yra laisvų vietų 3-6 metų vaikams.
Pasak B.Tekorienės, pirmoje klasėje čia mokosi 20,

antroje – 24, trečioje – 23, o dviejose ketvirtose klasėse – 14 ir 15 vaikų. Tad iki „plyšimo“ dar toloka.
Valgykla šioje įstaigoje išties įrengta vienoje koridoriaus dalyje.

Mokyklos neskirsto vaikų

Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė pasakoja, jog mokyklinių autobusiukų maršrutai šiuo metu dar vis derinami ir ilgainiui gali keistis, jei paaiškės, kad kai kur jie dubliuojasi.

Iki šių mokslo metų ikimokyklinukus į ugdymo įstaigas vežiojo patys tėvai. Tačiau kai pernai priešmokyklinis ugdymas tapo privalomas, švietimo įstaigos yra įpareigotos toliau gyvenančius priešmokyklinukus atsivežti į mokyklas. Todėl ir Žemaičių Naumiesčio darželis – mokykla gavo autobusiuką atsivežti vaikus iš aplinkinių kaimų.

B.Tekorienės pastebėjimu, beveik visi mokykliniai autobusiukai į mokyklas važiuoja pilnutėliai. Ir nėra taip, kad, pavyzdžiui, priešmokyklinukus vežantis autobusiukas nepaimtų tame pačiame kaime gyvenančių gimnazistų – veža visus į tą pusę važiuojančius moksleivius.

„Mokyklos neskirsto vaikų pagal amžių, ir vairuotojai nėra gavę nurodymų paimti tik vienos mokyklos vaikus.

Pavyzdžiui, pernai Žemaičių Naumiesčio gimnazijos autobusas į darželį – mokyklą atveždavo pradinukus, o šiemet to paties darželio mokyklos autobusas iš Šylių kartu su mažaisiais atveža ir gimnazijos moksleivius“, – sakė rajono Švietimo skyriaus vadovė.

Nors nuo pernai mokyklinių autobusų maršrutus tvirtina patys mokyklų direktoriai, jie privalo juos suderinti ir su Švietimo skyriumi. Tokios tvarkos laikomasi tam, kad Švietimo skyriaus vadovai matytų, ar nesidubliuoja kur nors maršrutai, ir ar visuose kaimuose gyvenantys vaikai turi galimybę patekti į mokyklas.

Ten, kur mokyklinių autobusiukų maršrutai nesiekia, ar kur jie tiesiog negali pravažiuoti, vaikų tėvams kompensuojamas atžalų atvežimas į mokyklas. Šiemet tokia sutartis sudaryta tik su viena šeima, kuri savo vaiką į vieną Šilutės mokyklą vežioja iš Grabupių pusės.

Sutartis dėl išlaidų už kurą kompensavimo su šeima gali būti pasirašyta ir mokslo metų viduryje, jei, pavyzdžiui, šeima pakeičia gyvenamąją vietą ir nori pati vežioti savo vaikus į mokyklas.