Dėl sumažėjusių pajamų Savivaldybei teks imti milijoninę paskolą

DSC 00242020 m. sausio – balandžio mėnesį Šilutės rajono savivaldybės biudžete surinkta 7 mln. 668,6 tūkst. Eur. mažiau pajamų negu planuota, t.y. 84,6 proc. numatyto plano. Taip Savivaldybės biudžetui atsiliepė koronaviruso sukelta pandemija ir šalyje paskelbtas karantinas.

Savivaldybės tarybai parengtas sprendimo projektas imti trumpalaikę milijono eurų paskolą iš Finansų ministerijos laikinam 2020 metų Savivaldybės biudžeto pajamų trūkumui padengti – savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms apmokėti.

Opozicija dar nenusprendė – balsuos už tokį pasiūlymą ar ne.

 

Tikisi, kad palūkanų mokėti nereikės

Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Dorita Mongirdaitė politikus informavo, kad pagrindinę dalį negautų pajamų sudaro pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio, t.y. Savivaldybės biudžete surinkta šio mokesčio 1 mln. 402,9 tūkst. Eur mažiau, negu planuota, (tiksliau 81,5 proc.) Esant tokiam pajamų surinkimo procentui, sunku vykdyti biudžete numatytus įsipareigojimus darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sumokėti, socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms mokėti, tvarkant miesto ir gyvenviečių viešąjį ūkį.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl situacijos neapibrėžtumo šiuo metu yra sudėtinga prognozuoti realų Savivaldybės biudžeto pajamų trūkumą iki ekstremalios situacijos pabaigos ir dar du mėnesius jai pasibaigus, siūloma imti iki 1 000 000 Eur trumpalaikę paskolą.
Gauta paskola bus naudojama: 1. Darbo užmokesčiui – 700 000 eurų; 2. Socialinio draudimo įmokoms – 10 000 eurų; 3. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 290 000 eurų.

Nors sprendimo projekte yra įrašyta, kad paskolos palūkanos būtų mokamos iš Savivaldybės biudžeto, administracija tikisi, kad dėl COVID-19 viruso plitimo visoje šalyje susidarius ypatingai situacijai, Savivaldybei metinių palūkanų mokėti nereikės.

Savivaldybės kreditorinis įsiskolinimas 2020 m. sausio 1 d. buvo 1 mln. 108,4 tūkst. Eur (be paskolų), kreditorinis įsiskolinimas balandžio 1 d. sudarė 3 mln. 637,7 tūkst. Eur. Lyginant kreditorinį įsiskolinimą metų pradžiai su pirmojo ketvirčio pabaiga, skola padidėjo 2 mln. 529,3 tūkst. Eur.

Siūlys peržiūrėti visą metų biudžetą

Savivaldybės tarybos opozicijos lyderis, liberalsąjūdietis Audrius Endzinas „Šilutės naujienoms“sakė, kad jau yra susipažinęs su administracijos sprendimo projektu imti 1 mln. Eur paskolą. Dabar jam akivaizdu, kokį nuostolį Savivaldybės biudžetui jau padarė ir toliau daro koronaviruso pandemija ir karantinas.

A. Endzinas sako, kad opozicijos politikai dar nesvarstė savo pozicijos dėl pateikto sprendimo projekto. Gali būti, kad kiekvienas opozicijos politikas pats laisvai apsispręs pritarti šiam siūlymui ar ne.

A. Endzino nuomone, Savivaldybės tarybai dabar jau yra akivaizdu, kad nei šis 1 mln. Eur paskolos, nei gal dar kitas, kurio galbūt pritrūks vėliau, per šiuos metus į biudžetą nebesugrįš. Todėl jis jau dabar siūlo Savivaldybės administracijai ir Tarybai susėsti ir vėl iš naujo peržiūrėti Savivaldybės 2020 metų biudžetą. Jis mano, kad pakoregavus šiems metams suplanuotas biudžeto išlaidas, galima būtų išvengti paskolų didėjimo.