Dėmesio automobilių pardavėjams – jūs privalote tai žinoti!

Used-Cars-For-SaleŠeštadienis buvo paskutinė diena, kuomet galiojo senoji transporto priemonių nuosavybės perleidimo tvarka. Nuo šių metų lapkričio 1-osios pasikeitė reikalavimai parduodamų transporto priemonių pardavimo sutartims.

Tai privalote žinoti, jeigu ketinate parduoti savo automobilį ar kitą transporto priemonę.

Nuo šiol privalu nurodyti išsamią informaciją apie parduodamą prekę, neapsiribojant ridos bei eismo įvykių duomenimis. 2015-10-26 d. parengtas detalus sąrašas duomenų, kurie turi būti nurodomi motorinių transporto priemonių pirkimo – pardavimo sutartyse:

motorinės transporto priemonės gamybinė markė;
motorinės transporto priemonės komercinis pavadinimas;
motorinės transporto priemonės identifikavimo numeris;
motorinės transporto priemonės rida (odometro rodmenys);
ar galioja transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra;

eismo ar kiti įvykiai, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta per laikotarpį, kurį pardavėjas buvo motorinės transporto priemonės savininkas, taip pat visi kiti pardavėjui žinomi eismo ar kiti įvykiai, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta.

Be šių duomenų, privaloma nurodyti ir parduodamos transporto priemonės trūkumai, jeigu tokie yra:
stabdžių sistemos;
vairo mechanizmo ir pakabos elementų;
apšvietimo ir šviesos signalizavimo įtaisų;
vairuotojų ir keleivių saugos sistemų;
dujų išmetimo sistemos.

Svarbu atkreipti dėmesį, jog nenurodžius šių duomenų, gali tekti atlyginti pirkėjo patirtus nuostolius ar grąžinti visą pirkėjo sumokėtą prekės kainą.  Žinoma, jog dalies trūkumų pardavėjas gali net nežinoti, todėl dabar dar svarbiau parengti nepriekaištingą pirkimo – pardavimo sutartį, kuri apsaugotų nuo galimos nuostolių rizikos. Tam tikslui rekomenduojama kreiptis į kvalifikuotus teisininkus.

Reikėtų atkreipti dėmesį, jog teisė reikalauti žalos atlyginimo egzistavo ir anksčiau, kaip pvz. galima paminėti civilinę bylą Nr. 2A-1167-173/2014 D.P. vs UAB „Swedbank Lizingas“, kurios ieškovas, automobilio pirkėjas, tarpininkaujant UAB „Baltijos realizacijos centras“, įsigijo techniškai netvarkingą automobilį. Transporto priemonės rida buvo suklastota. Šioje byloje automobilio kainą teismas sumažino 10920 Lt, t. y. pirkėjo patirtų nuostolių suma, šalinant trūkumus.

Naujieji teisės aktų pakeitimai iš esmės nesukuria jokių naujų, iki šiol nebuvusių, teisių pirkėjams, tačiau pardavėjui nenurodžius esamų defektų, gali būti lengviau įrodoma užslėptų trūkumų faktinė aplinkybė.