Didinamas Socialinių paslaugų centro etatų skaičius

eurai litaiŠilutės socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Jakienė savivaldybės Tarybos paprašė padidinti jos vadovaujamos įstaigos darbuotojų etatų skaičių nuo 60 iki 68.

Pasak direktorės, papildomo finansavimo 8 naujoms pareigybėms nereikės, kadangi Centras surenka mokestį už teikiamas paslaugas ir šių pajamų pakaks naujų darbuotojų darbo užmokesčiui. Ji pateikė pavyzdžius, kad už pagalbos į namus paslaugas surenkama apie 1865 eurus per mėnesį, už apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas – apie 350 eurų per mėnesį, už socialinės globos ir slaugos paslaugas asmens namuose (vykdomas projektas) – apie 6000 eurų per mėnesį.

Nekeičiant didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nuo 60 iki 68 pareigybių, pasak direktorės, gali susidaryti situacija, jog didėjant paslaugų pageidaujančių asmenų skaičiui pritrūks darbuotojų. Tada didėtų paslaugų gavėjų nepasitenkinimas dėl laiku negaunamų socialinių paslaugų.

Pagal R.Jakienės pateiktus duomenis, jos vadovaujamame centre yra 25,5 etato papildomos socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas teikiančių darbuotojų. Jie globotinių namuose teikia socialines paslaugas daugiau kaip 200 senyvo amžiaus suaugusių asmenų ir sunkią negalią turinčių vaikų.

Direktorė patikino, kad darbuotojai į papildomus etatus bus priimami tik būtiniausiu atveju, ir darbo užmokesčio fondo pildyti iš Savivaldybės biudžeto nereikės.

Savivaldybės Tarybos komitetuose politikai nusprendė svarstyti Socialinių paslaugų centro etatų skaičiaus klausimą Tarybos posėdyje.