Dienos paslaugų centre ministerijos komisija esminių trūkumų neaptiko

klasauskiene patikrinimas„Tokių smulkių trūkumų galima rasti bet kurios įstaigos veikloje“, – taip Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvidas Šimelionis vertina išvadas, kurias Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai surašė dėl Šilutės dienos paslaugų centro veiklos. Šios išvados gautos prieš savaitę.

Departamentas sukruto po to, kai vasarį per visą Lietuvą nuskambėjo televizijų parodytas konfliktas tarp Dienos paslaugų centro direktorės Onos Klasauskienės ir neįgalius jaunuolius, lankančius šį centrą, auginančių šilutiškių šeimų. Tuomet ministerijoje nuspręsta išsamiai patikrinti įstaigos veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę.

Neatitikimų nerasta

Šilutės dienos paslaugų centras atstovų iš ministerijos sulaukė tuoj po televizijos laidos. Komisija apžiūrėjo centrą, kalbėjosi su darbuotojais, atsirinko dokumentus ir išsivežė juos į Vilnių.

Pasak A.Šimelionio, pagrindinė tikrintojų išvada – įstaigos paslaugų paskyrimo ir planavimo veikloje neatitikimų nerasta.

Tačiau ministerijos specialistai nurodė keletą trūkumų. Pasak tikrinimo išvadų, valgomajame centro kambaryje turėtų būti valgiaraštis, kad lankytojai iš anksto žinotų, ką tądien valgys. Taip pat įstaigai trūksta kai kurių techninių priemonių (keltuvų, diržų), kurie palengvintų čia dirbančių socialinių darbuotojų darbą.

Pastebėta taip pat, kad įstaiga vis dar neturi savo internetinio puslapio, kad centro lankytojams trūksta galimybių naudotis kompiuteriu, kad darbuotojai lanko per mažai kursų ir panašūs dalykai.

Gal atskyrimas padės užgniaužti priešpriešą?

Tai buvo paskutinis Dienos paslaugų centro patikrinimas, mat nuo balandžio 1-osios šios įstaigos nebeliko. Dienos paslaugų centras perėjo naujai įsteigtos įstaigos – Šilutės socialinių paslaugų centro – žinion ir bus vienas iš jo padalinių.
O.Klasauskienė naujajame Socialinių paslaugų centre dirbs vyr. socialine darbuotoja.

Dienos paslaugų centre dirbusios visuomeninės organizacijos „Šilutės Viltis“ narės, kurių vaikai ir lanko Dienos paslaugų centrą, neseniai perkeltos į Šilutės neįgaliųjų draugijos patalpas. Čia „Šilutės Vilčiai“ skirtas vienas kambarėlis.

„Šilutės Vilties“ ir Dienos paslaugų centro konfliktus jau nebe pirmus metus narstantis A.Šimelionis neslepia vilties, kad toks atskyrimas turėtų padėti užgniaužti abipusę priešpriešą.

Pasak A.Šimelionio, pagal naujosios įstaigos – Socialinių paslaugų centro – vidaus darbo taisykles, su „Šilutės Vilties“ narėmis bus pasirašyta sutartis, kurioje, be kita ko, bus nurodyta, kada mamos galės lankytis pas savo vaikus, ugdomus šioje įstaigoje.