Du projektus įgyvendinę saugiškiai tapo artimi kaip giminės

saugu bendruomene azuoliukas 1Dviejų projektų pabaigtuvės sukvietė gausų būrį saugiškių pavakaroti naujuose bendruomenės „Saugų artuma“ namuose, padėkoti visiems, kas prisidėjo prie gyvenvietės gražinimo, pastato remonto darbų, mielos aplinkos kūrimo.

Ši bendruomenė, vadovaujama pedagogo Vytauto Laurinavičiaus, įgyvendino du projektus: sutvarkė aplinką, nutiesė takelius prie paminklo Tautos kančiai atminti ir renovavo buvusią seniūnijos pirtelę, paversdami ją jaukiais bendruomenės namais.

Gyvena nebe lūšnoje

Krapnojantis lietus nesutrukdė keliasdešimčiai saugiškių susirinkti prie Tautos kančios paminklo ir jo aplinkos sutvarkymo projektą vainikuoti ąžuoliuko sodinimo ceremonija. V.Laurinavičiaus dėkojo medelį išauginusiai ir kaimui dovanojusiai Gončiarovų šeimai ir neabejojo, kad ąžuoliukas žaliuos ir vešės kaip ir pati veikli, iniciatyvi „Saugų artuma“.

Prie naujųjų bendruomenės namų saugiškius ir svečius sustabdė įkurtuvių juosta duris užtvėrusios žavios mažos lietuvaitės. Trejomis žirklėmis juostą perkirpo rajono merė Daiva Žebelienė, Savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Ambrozaitis ir Saugų seniūnė Anastazija Oželytė, linkėdami, kad naujuose namuose netrūktų šilumos ir veiklos.

„Įvertinkite, kaip mūsų statybininkai darbavosi, kaip moterys jaukumą kūrė, kad žinotumėte, jog ne kokioj lūšnoj gyvename“, – šypsojosi saugu bendruomene perkirpo juostV.Laurinavičius, surengęs miniekskursiją po naująjį pastatą ir pasakodamas, kam kiekvienas kambarėlis skirtas, kokią veiklą planuoja, kaip toliau tvarkys aplinką, vidų.

Didžiajame kambaryje vos tilpo susirinkę bendruomenės nariai ir svečiai, prieš juos rikiavosi naujos kaimo kapelos nariai ir naujojo moterų vokalinio ansamblio dainininkės. Šiems jauniems bendruomenės kolektyvams vadovauja patyrusi muzikos specialistė Vida Gončiarova.

„Saugų artuma“ – lengvai išprotėjusi

Bendruomenės vairais pavadinti du vyrai: ilgus oficialius bendruomenės kūrimo kelius praėjęs, dokumentus sutvarkęs Ruslanas Gaidajus ir vėliau vadovavimą perėmęs V.Laurinavičius. Įkurtuvių metu jie išgirdo daug pažadų prisidėti prie naujų idėjų įgyvendinimo. Visokeriopą paramą siūlė ir rajono vadovai, ir Šilutės rajono bendruomenių sąjunga, ir vietos gyventojai, pedagogai, verslininkai, kitos Saugose veikiančios bendruomenės nariai, parapijos klebonas Vytautas Tamašauskas.

Saugų seniūnijos kultūrinį gyvenimą organizuoti padedančios Kintų Vydūno kultūros centro darbuotojos džiaugėsi, kad nauja bendruomenė skleidžia gražų kultūrinį žiedą, o muzikantų ir dainininkų vadovė V.Gončiarova „platina vieną užkrečiamą ligą“: daina užkrečia vis daugiau saugiškių.

Šis bendruomenės narių susibūrimas buvo graži proga padėkoti vienai iš moterų ansamblio dainininkių – bibliotekininkei Reginai Juškienei, kuri šiemet pripažinta geriausia rajono bibliotekininke. Saugiškiai Reginai įteikė savo pripažinimo ženklą – „Bitinėlį“, kurį teikia labiausiai nusipelniusiems seniūnijos žmonėms.

Saugų seniūnė A.Oželytė į darbus pasinėrusią „Saugų artumą“ pavadino lengvai išprotėjusia, nes į ją susibūrė žmonės, siūlantys aplinkos ir žmonių gyvenimo gerinimo idėjas, nebijantys sunkumų, visais keliais ieškantys finansavimo. „O jei neužtenka tų pinigų, jie vis tiek susirenka“, – žavėjosi seniūnė.

saugu bendruomene padekos statybininkamsBendruomenės narių vardu kalbėjęs klebonas V.Tamašauskas savo ruožtu pasveikino A.Oželytę, sulaukusią darbinės veiklos pilnatvės – seniūnijai ji vadovauja 12 metų. Jis sakė tikintis, jog 13-ieji seniūnės darbo metai nebus jai sunkūs, kad bendruomenė visada jaus jos rūpestį ir pažada jai padėti.

Pačiai bendruomenei klebonas linkėjo „duonos ir žaidimų“ – tai per daugelį amžių patikrinta senovės romėnų išmintis, kuri apibūdina žmonijos, taigi – ir saugiškių, poreikius. Kunigas neabejoja, kad bendruomenės namuose saugiškiai pasidalins ir gerais sumanymais, ir gera nuotaika, čia rinksis vakaroti, vienas kitą pavaišinti.

Griovė, statė ir gražino

V.Laurinavičius, pripažinęs, kad bendruomenės namų renovacija iš pradžių atrodė kaip griovimas, dėkojo tiems, kurie griovė ir statė, tvarkė ir gražino. Padėkos įteiktos Antanui Kontrimui ir jo sūnui Edmundui Kontrimui, Sigitui Jonušui, Juozui Rimgailai, Virginai ir Vaclovui Stančaičiams, Vitai ir Audriui Vaicekauskams, Zigmantui Jauniui, statybos įmonei „Tilžės statyba“.

Svarbi bendruomenei buvo ir Šilutės kredito unijos finansinė parama. Pasak V.Laurinavičiaus, jei ne ši paskola, remontas būtų užtrukęs iki vasaros pabaigos.

Naujais namais besidžiaugiantys saugiškiai, išklausę sveikinimus, linkėjimus, kartu dainavę su vokalinio ansamblio moterimis, oficialiąją įkurtuvių ceremoniją užbaigė „Giminių daina“, nes anot bendruomenės pirmininko, dirbdami kartu tokius svarbius darbus visi tapo kaip giminės.

Saugiškių dar laukė moterų paruoštos vaišės, Virginos Stančaitienės iškeptas tortas ir, pasak V.Laurinavičiaus, „diskusijos sekcijose“.