Dvi Šilutės kultūros įstaigos prašo įsteigti dar 10 naujų etatų

Liepos mėnesį Šilutės rajono savivaldybės taryba svarstys darbuotojų etatų skaičių į naujas patalpas persikeliantiems mūsų kultūros atstovams ir puoselėtojams. Iš viso prašoma 9,5 naujų etatų.

Šilutės Hugo Šojaus muziejus, kuris šiuo metu turi 18,5 patvirtino etato, nuo rugsėjo 1-osios dalį veiklų pradės vykdyti renovuotame buvusios vaikų sanatorijos „Eglutė“ pastate, esančiame Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje. Muziejininkai rengiasi pradėti „Investicijų projektas „Kultūros paveldo objekto, esančio Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, rekonstrukcija” veiklas ir, užtikrinant pastato Katalikų Bažnyčios g. 3, Šilutėje, įveiklinimą, įstaigai reikalingos papildomos darbuotojų pareigybės.

Kad tos veiklos būtų sėkmingai vykdomos, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė Indrė Skablauskaitė pateikė rajono politikams raštą, kuriame prašo nustatyti muziejui didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių – 21. Pasak direktorės, reikalingi šie papildomi etatai: administratoriaus-ekspozicijų edukatoriaus ir 1,5 etato valytojos-budėtojos.

Didesnio etatų skaičiaus reikia ir į renovuotą pastatą netrukus įsikeliančiam Šilutės kultūros ir pramogų centrui. Kaip pateikiama įstaigos direktorės Jūratės Pancerovos aiškinamajame rašte, ši įstaiga pradės darbą pastate, kuriame atnaujinta visa įranga, pritaikytos naujausios technologijos (įdiegta moderni pastato infrastruktūros ir komunikacinių tinklų valdymo sistema).

Kultūros centras ne tik administruos visą 3 650 kv. metrų pastatą, bet ir teiks naujas paslaugas, vykdys rinkodaros veiklą. Įvertinus turimus žmogiškuosius išteklius ir atlikus kitų savivaldybių kultūros centrų pareigybių (etatų) analizę, Šilutės kultūros ir pramogų centre pareigybių skaičius yra vienas mažiausių Lietuvoje – 13 etatų.

Taip pat įvertinta dabar funkcionuojanti Kultūros centro struktūra ir planuojami pokyčiai (vietoj vadybininko ir ūkvedžio pareigybių planuojami pavaduotojų etatai – dirbtų pavaduotojas kultūrinei veiklai ir bendriesiems reikalams bei pavaduotojas ūkinei veiklai.

Šilutės kultūros ir pramogų centro direktorė pateikė raštą ir prašo dar 7 papildomų etatų – 4 etatai kūrybinių darbuotojų ir 3 etatai – kiti darbuotojai. Iš viso, patvirtinus tokį parengtą sprendimo projektą, Šilutės KPC patalpose būtų įsteigti vietoje 13-os dabar jau 20 etatų.

Vienas iš prašomų įsteigti naujų etatų būtų išlaikomas iš centro uždirbtų lėšų. Darbuotojai į šias pareigas būtų priimami atsižvelgiant į Kultūros centro rekonstrukcijos eigą ir perdavimo Kultūros centrui terminus bei planuojamą funkcionavimo naujose patalpose pradžios datą.

Tarybos komitetų nariai šiuos prašymus svarstys jau šią savaitę, o rajono tarybos posėdis įvyks liepos 28 dieną.