Dviguba šventė Inkakliuose

Rugsėjo 1-oji – tarsi viso gyvenimo šventė, sušildanti kiekvieno širinkakliai direktoriusdį. Vieni ateina mokytis, kiti – mokyti, treti palydi, kiti tiesiog prisimena savo mokyklą ir buvusius mokytojus.

Inkakliuose naujieji mokslo metai prasidėjo dviguba švente – Mokslo ir žinių diena ir Inkaklių daugiafunkcio centro veiklos pradžia.

Šventinį rytą prisipildžiusi moksleivių šurmulio, tarsi iš vasaros sapno pabudo ir Inkaklių pradinė mokykla, nuo šio rugsėjo inkakliai pirmokaitapusi daugiafunkciu centru.

Bendruomenei – moksleiviams, tėvams, mokytojams ir svečiams sugiedojus Lietuvos himną, rajono Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė pasveikino šventės dalyvius, pristatė ir žodį suteikė Inkaklių daugiafunkcio centro direktoriui Algimantui Jokšui.

Išklausę svečių: Inkaklių kaimo bendruomenės „Ašva“ pirmininko Valentino Vanago, Švėkšnos seniūno Alfonso Šepučio ir buvusio mokyklos mokinio mamos Violetos Astrauskienės sveikinimų bei linkėjimų, moksleivių programėlę, pirmokams įteikus Pirmokų pasus, pažiūrėjus skaidrių pristatymą apie praėjusių mokslo metų popamokinę veiklą, vaikai kartu su mokytojomis pabiro po klases.