E. Padimanskas su frakcija apskundė Etikos komisijai L. Jagintavičienę

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Lijana Jagintavičienė prieš mėnesį paliko frakciją. Kad toks atsiskyrimas būtų svaresnis, ji pareiškė, kad taip daro, nes kai kurie frakcijos nariai susipainiojo korupcijos pinklėse.

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu E. Padimanskas kaltinimus apie korupcinius ryšius su farmacininkais paneigė ir paprašė Etikos komisiją ištirti L. Jagintavičienės (kairėje) galimą viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimą.

Praėjusį ketvirtadienį vykusiame Tarybos posėdyje frakcijoje likusieji nariai Edgaras Padimanskas, Sigitas Majus ir Genovaitė Kimbrienė paprašė Savivaldybės etikos komisiją ištirti L. Jagintavičienės politikavimo veiksmus ir ar jie nėra supainioti viešais ir privačiais interesais.

Tarybos narys E. Padimanskas minėtos frakcijos vardu perskaitė pareiškimą, kuriame priminė išstojančios iš frakcijos L. Jagintavičienės frazę, jog jos išstojimą lėmė kai kurių frakcijos narių įsipainiojimas į korupcinius santykius. Pasak E. Padimansko, jau kitą dieną laikraštyje „Šilokarčema“ buvo išspausdintas straipsnis, kuriame išdėstyta informacija apie jo korupcinius ryšius su farmacinėmis kompanijomis.

Pareiškime teigiama, kad straipsnyje išdėstyta informacija neatitinka tikrovės, todėl Etikos komisijos prašoma ištirti, ar nebuvo pažeistas politiko etikos kodeksas. Juolab, kad L. Jagintavičienė „Šilokarčemos“ laikraštyje dirba projektų vadove, ir gali turėti įtaką, kad publikacijose būtų minimi politikų vardai.

Todėl buvo paprašyta Etikos komisiją ištirti, ar nėra supainioti viešieji ir privatūs interesai.
Be to E. Padimanskas teigė, kad straipsnyje išdėstyta informacija yra supainiota, nes dalis informacijos paimta iš Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) žinių, kur tiriamos bylos kai farmacininkai papirkinėja gydytojus mokėdami jiems grynus pinigus, nupirkdami poilsines keliones ir t.t. Jo, E. Padimansko pavardė paminėta sąrašuose, kuriuose deklaruota, jog jis dalyvavo mokymuose.

„Tokia tvarka yra numatyta įstatymuose, sarašai sudaromi ir skelbiami, kad būtų skaidru ir sąžininga. Tokia įstatymų nustatyta tvarka naudojasi visi Lietuvos ir Europos Sąjungos gydytojai“, – sakė gydytojas.

Pasak E. Padimansko, asmeniškai jo atžvilgiu STT netiria ir nebuvo pradėjusi jokios bylos. Todėl E. Padimanskas paprašė L. Jagintavičienės, kaip laikraščio projektų vadovės, pasirūpinti, kad jam primesti kaltinimai būtų paneigti.

L. Jagintavičienė visą kalbą išklausė, tačiau nieko neatsakė.

Valstiečių frakcijos pareiškimas atlikti Savivaldybės etikos komisijos tyrimą įregistruotas Savivaldybės tarybos sekretoriate.

Komercijos direktorius, korespondentas