„Eglutės“ sanatorijos pastatas prisikels naujam gyvenimui

EGLUTE _2Šilutės savivaldybės taryba pritarė, kad savivaldybės administracija rengtų projektą „Šilutės ir Slavsko miestų kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas turistiniams bei kultūriniams poreikiams“ pagrindinio partnerio teisėmis.

Įgyvendinant šį projektą Šilutėje būtų sutvarkytas katalikų parapijai priklausantis buvusios vaikų tuberkuliozės sanatorijos „Eglutė“ pastatas, kuriame planuojama įkurti daugiafunkcį miesto bendruomenės centrą. Slavske už projekto lėšas būtų rekonstruota viena apleista, anksčiau evangelikų liuteronų buvusi bažnyčia, kurią ketinama pritaikyti klasikinės muzikos koncertams.

 

Taps kultūriniu turistiniu objektu

Planavimo ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Romualdas Ambrulaitis priminė, kad šiame katalikų parapijos name kadaise veikė katalikų parapijos išlaikomi vaikų namai, o sovietmečiu – tuberkulioze sirgusių vaikų sanatorija. Dabar gražus raudonų plytų pastatas jau antrą dešimtmetį nebenaudojamas, daug metų niokojamas benamių yra tapęs tikra Šilutės miesto pikžaizde.

Planuojama, kad šiuo metu nenaudojamas pastatas galėtų tapti kultūriniu – turistiniu objektu, kuris kartu būtų skirtas ir Šilutės miesto bendruomenių veiklai paremti bei suvenyrams gaminti. Pastato pusrūsyje numatytos patalpos, kuriose būtų teikiamos paslaugos labiausiai vargstantiems šilutiškiams – įsikurtų Caritas ir labdaros organizacijos, netradicinių amatų – papročių centras, veiktų amatininkai, suvenyrų dirbtuvėlės ir būtų teikiamos panašios paslaugos, susijusios su papročiais ar krikščioniškosiomis tradicijomis.

Pastato I aukšte planuojama kultūrinių renginių patalpa, informacinis kabinetas ir patalpa parodoms. II aukšte planuojamą įrengti senjorų skaityklą, edukacinę patalpą vaikų užimtumui ir daugiafunkcinį kabinetą. Pastogė būtų pritaikoma trumpalaikiam apgyvendinimui (socialinės pakraipos ir užsienio svečiams), čia būtų įrengti kambariai su san. mazgais ir dušais.

Savivaldybė pridėtų tik 10 proc. lėšų

Pasak Savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio, jau yra gautas Telšių vyskupo sutikimas projekto įgyvendinimo laikotarpiui perduoti pastatą Šilutės savivaldybei panaudos sutartimi. Meras yra įsitikinęs, kad pastato panaudos sutartis ir jo naudojimas suplanuotai paskirčiai bus pratęsta ir ilgesniam nei įprasta paramos projektams laikotarpiui – 5 metams.

Yra skaičiuojama, kad pastatų Šilutėje ir Slavske remonto ir įrengimo projektas vyks dvejus metus, projekto vertė – 1 mln eurų. Šilutės rajono savivaldybės administracija savo projekto dalies finansavimui pretenduoja į pusę mln. eurų. Didžiąją dalį šios sumos – 90 proc. lėšų tikimasi gauti iš 2014 – 2020 m. INTERREG Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos.

„Šilutės naujienų“ žiniomis, projektas jau parengtas ir balandžio 10 dieną į Vilnių išvežta paraiška finansavimui gauti.