Ekumeninės pamaldos ant marių kranto – ir už paskutiniąją auką

pamaldos prie_mariu_6Neįprastai ramų praėjusio šeštadienio rytą surengtos ekumeninės pamaldos gražiausiame Pamario krašto kampelyje – Ventėje ant Kuršių marių kranto. Šį kartą susirinkusieji prie paminklo už šeimas ir negrįžusiems iš marių, meldėsi ir už paskutiniąją marių pagrobtą auką – kurėno kapitoną Romaldą Adomavičių.

Į ekumenines pamaldas ant marių kranto, kurias aukojo Kintų parapijos kunigas Mindaugas Žilinskis, rinkosi ne tik Ventės ir Šturmų bendruomenių nariai, bet ir svečiai iš Šilutės ir Klaipėdos. Pamaldose giedojo Šilutės rajono vokiečių kilmės gyventojų bendrijos mišrus choras „Heidė“ (vadovas Valteris Matulis) bei solistė Erika. pamaldos prie_mariu_3
Į šią atminimo valandą atvyko ir „Nacionalinės ekspedicijos“ dalyviai Monika Dobrovolskytė, kuri kurėnu „Kuršis“ atplaukė iš Nidos (kapitonas Aurelijus Armonavičius), bei Romaldo Adomavičiaus ilgametis įgulos narys Rimas Neverauskas su žmona Jūrate, „Nacionalinės ekspedicijos“ narys rusniškis Simas Knapkis, kuris liudijo R. Adomavičiaus gyvenimą, dalyvavo Kintų seniūnas Antanas Kližentis.

Nuo neatmenų laikų, Ventės gyventojų pagrindinis pragyvenimo šaltinis buvo žvejyba. Šiomis dienomis vietiniai gyventojai jau užsiima ir turizmo veikla. Siekiant pagerbti vietinius gyventojus bei patį žvejybos amatą, 2014 m. ant paties marių kranto buvo atidengtas paminklas „Neptūno aukoms – į krantą negrįžusiems žvejams atminti“. Tai liudijama šalia paminklo esančiame informaciniame ženkle. Ši vieta skirta ir susikaupti, pamąstyti, pabūti su savo mintimis. 

Pasak kunigo M. Žilinskio, Kintų marių šventė kasmet turi prasidėti čia – Ventėje, ant marių kranto prie paminklo negrįžusiems iš marių atminti. Čia ji įprastai jau daug metų ir prasideda.

Ne tik Ventės, Šturmų, bet ir kitų Kuršių marių pakrantės kaimų gyventojai gali papasakoti ne vieną istoriją, kaip jų giminaičiai, kaimynai ar pažįstami negrįžo iš žvejybos. Jie žuvo audringų marių verpetuose, stengdamiesi savo šeimoms pelnyti duonos kasnį. Daugumą kūnų vėliau marios namiškiams grąžino, tačiau būta ir tokių, kurie amžiams liko marių valdovo Neptūno valdose.