Estakada į Rusnę aplinkai nepakenks

PAV ESTAKADA 1Estakada ant Rusnės kelio neigiamo poveikio aplinkai neturės, toks statinys gali būti statomas. Tokia yra poveikio aplinkai vertinimo (PAV) komisijos išvada, paskelbta dvylikai žmonių, trečiadienį dalyvavusių PAV ataskaitos pristatyme.

Pasak Šilutės savivaldybės mero pavaduotojo Algirdo Balčyčio, kuruojančio savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimą, PAV ataskaitos pristatymas – tai dar vienas konkretus žingsnis link taip seniai laukiamos estakados statybos.

Estakados statybos planas ir parametrai

PAV ataskaitos rengėjų – UAB „Infraplanas“ atstovas Tadas Vaičiūnas pasakojo, kad darbų užsakovas yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Užsakovas planuoja, kad estakados ilgis bus apie 435 m (ilgis su prieigomis, t.y. su atraminėmis sienomis – apie 750 m), plotis – 14,5 m, važiuojamosios dalies aukštis nuo esamo kelio dangos – apytiksliai 5,6 m. Visa estakada drieksis virš esamo kelio.

Statybos darbų metu eismas bus nukreipiamas kairiąja arba dešiniąja kelio puse įrengtu laikinu aplinkkeliu, kuris, užbaigus statybos darbus, bus išardytas ir teritorija kiek įmanoma atstatyta kokia buvo.

Poveikio aplinkai vertinimas buvo atliekamas analizuojant užsakovo turimus penkis galimos estakados projektus. Projektų autoriai siūlė estakados formas artimas esamiems šio kelio statiniams: Prezidento K.Griniaus arkiniam gelžbetoniniam tiltui Šlažų kaime ir Atmatos tiltui su tiesių kolonų atramomis.

Taip pat yra siūlymas statyti estakadą su pakabinta važiuojamąja dalimi taip, kaip kadaise buvo pastatytas Rusnės Peterso tiltas.

Yra projektas, kuriame siūloma kartu su estakados statyba paaukštinti visą kelio Šilutė – Rusnė dalį nuo K.Griniaus tilto iki Atmatos upės tilto.

Arkos gražu, bet..

PAV ataskaitoje teigiama, kad žemėnaudos, hidrodinaminiai, saugomų teritorijų, biologiniai, kraštovaizdžio ir netgi kultūros paveldo duomenys dėl estakados statybos nesikeis arba keisis nežymiai, ir tai neturės žalingų aplinkai padarinių. Todėl PAV ataskaitos rengėjai teigia, jog estakadą statyti galima.

Pasak T.Vaičiūno, PAV ataskaitoje surinkti duomenys padės apsispręsti, kokį estakados projektą pasirinkti. Jo nuomone, mažiausius padarinius aplinkai turi estakados, panašios į K.Griniaus tiltą su arkomis ir į Atmatos tiltą su tiesiomis atramomis. Pastarasis projektas būtų racionaliausias.

Pristatyme dalyvavusi Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorė Birutė Servienė sakė, kad jai ir rusniškiams patraukliausia estakada su arkinėmis atramomis. Ji teiravosi, kodėl siūloma rinktis modernesnę konstrukciją – estakadą, pastatytą ant kolonų?

UAB „Infraplanas“ vyr. inžinierius Aivaras Braga aiškino, kad vertinant ekstremalių potvynių keliamą grėsmę (tokių potvynių pasikartojimo tikimybė yra 10 proc.), kai vandens lygis virš kelio buvo pasiekęs net 1,6 metro (1979 m), patikimesnė būtų stačių kolonų estakada. Pasak inžnieriaus, esant aukštesniam potvynio vandeniui estakados arkos gali tapti užtvaru vandeniui ir dar labiau didinti patvanką. Taigi arkinė estakada – gražu, bet neracionalu. Norint padidinti vandens pralaidumą per arkas, tektų aukštinti masyvią estakados konstrukciją, ir tai darytų neigiamą įtaką kraštovaizdžiui.

Estakada su kelis kilometrus paaukštintu keliu gali sukelti aukštesnį potvynį Žalgirių miške ir ten esančiose gyvenvietėse. Pakabinamo tilto estakada būtų pernelyg aukštas statinys, keičiantis natūralų kraštovaizdį.

Mero pavaduotojas A.Balčytis stebėjosi, kad PAV ataskaitoje tiek daug vertinimų, kokia įtaka bus padaryta aplinkai estakados statybos metu ir jau ją pastačius, kaip bus tvarkomi galimi teršalai, ar estakados atsiradimas nepadidins transporto srauto (ataskaitoje teigiama, kad nepadidins). Jo nuomone, labiausiai estakados reikalingumą ir naudą aplinkai padėtų įrodyti duomenys, kiek kasmetinių potvynių metu į pievas ir upes pateko naftos produktų ir teršalų, važinėjant traktoriams su tralais ir kitam transportui. „Estakada tikrai turės didžiulę teigiamą įtaką gamtai“, – neabejojo A.Balčytis.

Kas toliau?

Pasak PAV ataskaitą pristačiusio T.Vaičiūno, po oficialaus pristatymo jos rengėjai lauks atsiliepimų.