Etikos komisija išklausė S. Šeputį ir S. Tamašauskienę, konfliktuojančius dėl Macikuose palaidotų aukų kapų

Įsisiūbavęs konfliktas dėl Macikuose perlaidotų aukų neslopsta.

Macikų aukų palaikų perlaidojimo ceremonija buvo iškilminga, bet po jos kilusio pasipiktinimo atgarsiai netyla iki šiol.

Šilutės savivaldybės Etikos komisija, jau antrą kartą susirinko svarstyti Savivaldybės mero pavaduotojo Sigito Šepučio skundą dėl Sandros Tamašauskienės jo atžvilgiu, skleidžiamos melagingos informacijos. Jis prašo ištirti ar S. Tamašauskienė nepažeidžia Savivaldybės tarybos narės etikos taisyklių ir duotos priesaikos teiginių.

Konfliktas kilo po to, kai korespondentės Aldonos Aleksėjūnienės straipsnis „Palaikai mirksta vandenyje“ buvo pavadintas neatitinkantis tikrovės faktų, o S. Tamašauskienė ėmė ginti A. Aleksėjūnienės reputaciją ir pareikalavo valdžią viešai korespondentės atsiprašyti.

Jaučiasi neteisėtai įžeidinėjamas

Mero pavaduotojas S. Šeputis Etikos komisijos posėdyje pateikė informaciją apie S. Tamašauskienės skundą LR Vyriausybės kanclerei Giedrei Balčytytei, Seimo nariui Zigmantui Balčyčiui, Savivaldybės merui Vytautui Laurinaičiui ir Tarybai.

Pasak S. Šepučio, ši skunde esančio teksto dalis neatitinka tikrovės.

„2019 m. liepos 24 d. Nr. V-171 vyriausybės kanclerio A. Stončaičio įsakymu buvo sudaryta Šilutės rajono Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų sąjungos GULAG‘o lagerių objektų komplekso (1941–1955 m.) sutvarkymo priežiūros komisija, kuri galimai parinko netinkamą palaikų perlaidojimo vietą – šį pavasarį, kaip ir kasmet, upei Šyšai patvinus, kapai tapo neįžengiami – kapavietę užliejo potvynio vanduo.

Suprantama, kad apie tai negalėjo žinoti komisijos pirmininkas Deividas Matulionis – Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas, tačiau komisijos pirmininko pavaduotojas, Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Šeputis apie tai nežinoti negalėjo. Negana to, informaciją paviešinus laikraštyje „Kauno diena“ (žurnalistė Aldona Aleksėjūnienė, straipsnis „Palaikai mirksta vandenyje“), savivaldybės tinklapyje atsirado nuotraukos, kuriose kapavietė jau išdžiūvus vandeniui atrodo nepriekaištingai, o informacija pavadinta „melaginga“.“

S. Šeputis įrodinėjo, kad karstai buvo palaidoti sausoje žemėje.

Šio teksto publikacija internete iššaukė atsiliepimų publikacijas, kuriose S. Šeputis yra žeminamas nepagarbiais žodžiais…

S. Šeputis nuosekliai papasakojo ir fotografijomis rodė, kad karstai su palaikų kaulais buvo sulaidoti sausoje žemėje.

Dokumentais parodė, kad jis Macikų aukų palaidojimo komisijoje, tuomet kai buvo parenkama laidojimo vieta nedalyvavo, nes 2018 m. komisijoje iš 18 narių Šilutės savivaldybę atstovavo Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė ir tuometinis mero pavaduotojas Algis Bekeris.
S. Šeputis į komisijos sudėtį buvo paskirtas tik 2019 m. ir dalyvavo jos veikloje, kai karstai buvo laidojami jau parinktoje vietoje.

Pasak S. Šepučio, melas yra ir tai, kad kapus plauna Šyšos potvynio vanduo. Jis pateikė hidrologinių parodymų lentelę, kurioje matyti, kad šiemet Šyšos potvynio vanduo buvo pakilęs tik 3,69 m, o kad semtų kapus jis turėtų pakilti 5,0 m. Tiek daug Šyšoje vanduo buvo pakilęs tik 2007 m.
Pasak S. Šepučio, dabar Macikų aukų kapinių rekonstrukcija dar nėra baigta. Gavus finansavimą kapai dar bus apjuosti pylimu ir t.t. Tuomet bus apsaugoti ne tik nuo upės potvynio, bet ir nuo sniego polaidžio vandens.

Ar tikrai komisija yra baudėjų komanda?

S. Tamašauskienė nepripažino, kad ji yra pažeidusi etiką.

S. Tamašauskienė nepripažino, kad ji yra pažeidusi etiką. Ji kalbėjo apie tai, kad aukų palaikai sulaidoti pelkėtoje vietoje, vardijo Etikos pažeidimo nuostatas ir teigė, kad nė vienos nuostatos nėra pažeidusi.

Komisijos narys Vygantas Kamarauskas pacitavo S. Tamašauskienės tekstą, kuris buvo spausdintas „Šilutės naujienų“ laikraščio apklausoje. Ji tuomet teigė, kad „Ponui S. Šepučiui atrodo, kad jis naudodamasis Etikos komisija – demokratijos įrankiu – gali užčiaupti neabejingą pilietę ir pagąsdinti kitus piliečius: mano rankose valdžia, vadinasi, mano rankose jėga – matysite, ką mes darome blogai ir pranešite – susidorosime. Būtent taip suprantu pono užmačias – susidoroti su opozicijos lydere ir užkišti burnas kitiems aktyviems piliečiams.“

V. Kamarauskas sakė nesijaučiąs kažin kokiu baubu, kuris tik ieško kaip susidoroti ir užkišti burnas…
Komisijos narys Edgaras Padimanskas sakė iš S. Šepučio paaiškinimų supratęs, kad politikas tikrai nepelnytai kaltinamas. Jo nuomone, S. Tamašauskienė galėjo pirmiau pasidomėti rūpimu klausimu pakalbindama savivaldybės vadovus, specialistus, o tik tuomet kreiptis į Kanclerę ir Seimo narį. Juk visi žino, kad aukų palaidojimo vieta rūpi ne tik savivaldybės žmonėms, bet ir Valstybės bei užsienio organizacijoms.

Komisijos pirmininkas Algirdas Gečas sakė, kad jis tikėjosi, jog pavyks abu politikus sutaikyti ir užbaigti konfliktą. Dabar mato, kad jiedu susitaikymui nėra pasirengę. Jam buvo įdomu ar S. Tamašauskienė dar bandė šį klausimą aiškintis su kuo nors iš Savivaldybės vadovų. Sužinojęs, kad ji kalbėjusi su administracijos direktoriumi Virgilijumi Pozingiu, nusprendė dar ir jį pakviesti atsakyti į komisijos narių klausimus.

Kitas posėdis įvyks birželio 1 d., 11 val.

Komercijos direktorius, korespondentas