Europos Sąjunga ir Šilutės savivaldybė parengė instruktorius buriuoti norintiems neįgaliesiems

Jau dvejus metus Šilutės savivaldybė ir čia veikiantys Jėgos aitvarų - kaitų ir burlenčių klubai dalyvauja tarptautiniame projekte „Baltic for all“, kurį lietuviai vadina „Baltija visiems“.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti kvalifikuotos darbo jėgos aktyvumą Pietų Baltijos regione, suteikiant profesinės kvalifikacijos ir užimtumo stabilumo galimybes jauniems žmonėms, kaip buriavimo, burlenčių, jėgos aitvarų instruktorių neįgaliesiems kvalifikaciją.

Tikslas bus pasiektas vykdant bendrą tarpvalstybinę veiklą – bendradarbiaujant su partneriais iš Lenkijos ir Vokietijos, įskaitant asocijuotus partnerius iš neįgaliųjų organizacijų.

Parengė mokymui skirtą knygą

Projekto partneriai – Kolobžego savivaldybė, Lenkų studentų buriavimo klubas „Blue“, vokiečių Barth miesto buriavimo klubas ir Šilutės savivaldybė projektui įgyvendinti gavo 1 151 156,30 Eur. Iš šios sumos Šilutės rajono savivaldybės dalis: 378 063,00 eurai, iš kurių 321 353,55 euro – ES lėšos, 56 709,45 euro – Šilutės rajono savivaldybės lėšos. Šio projekto paramos suma 85 proc.

Šilutės savivaldybės aktyvūs projekto dalyviai Laurynas Juodeška, Kintų jėgos aitvarų klubo vadovas, ir Robertas Gradauskas, Kintų burvaltininkų klubo vadovas, praėjusią savaitę pristatė projekto vykdymo metu atliktus darbus. Su jais kartu dirbo ir dvidešimt minėtų klubų instruktorių, kuriuos projekto vykdymo metu apmokė ir suteikė sertifikatus, kad jie galėtų kompetentingai apmokyti neįgaliuosius plaukioti kaitais, burvaltėmis ir burlentėmis.

L. Juodeška šiek tiek papasakojo ir apie Vokietijos bei Lenkijos burvaltininkų klubų darbus. Jis sakė, kad vokiečių ir lenkų burvaltininkai savo darbais siekė parengti instruktorius, kurie neįgaliuosius burvaltininkus parengs net parolimpinėms žaidynėms.

Tiek L. Juodeška, tiek R. Gradauskas sakė, kad jiems teko daug dirbti su įvairią negalią turinčiais žmonėmis, norinčiais plaukioti ir suvaldyti jėgos aitvarus, burvaltes. Svarbu buvo pasiekti, kad tokie žmonės, kurie nevaldo kojų, o kartais ir visos apatinės kūno dalies, bandytų savo jėgas vandenyje. Jiems pavyko sukurti kaito modelį, kuriame neįgalusis tiesiog sėdi su pritvirtintomis kojomis ir visą jėgos aitvarų traukos įrangą bei kaito įrenginį valdo rankomis.

Lygiai taip pat sudėtinga yra pasiekti, kad kojos ar rankos nevaldantis neįgalusis sugebėtų valdyti vėjo gainiojamą burlentę.

Abu instruktoriai džiaugėsi ne tik kad pavyko darbui su neįgaliaisiais išmokyti 20 instruktorių, bet ir surašyti apmokymo darbo knygą. Jėgos aitvarų ir burvalčių plaukiojimui neįgaliųjų mokymo knyga, pasak L. Juodeškos, galimai bus pirmoji ir vienintelė tokia knyga. Jos analogų nepavyko rasti, nes užsienyje neįgalieji tokių įgūdžių mokomi tik meistrų žodžiu, o žinios perduodamos iš lūpų į lūpas.

Įsigijo naudingos įrangos

Be įgūdžių, kuriuos įgijo instruktoriai, projekto dalyviai galėjo įsigyti ir įrangos, kurią naudos neįgalieji kaituotojai ir burlentininkai bei juos prižiūrintys asmenys. Projekto pristatymo metu buvo parodytos trys įsigytos instruktorių valtys su visa būtina įranga. Be tokių valčių, kurios greitai plaukia Kuršių marių vandeniu, negalėtų būti organizuojamas neįgaliųjų plaukiojimas jėgos aitvarais ar burvaltėmis. Be to, buvo nupirkta 10 kaitų, 6 optimistų ir 4 hansos burvaltės bei 6 burlenčių komplektai.

Visus projekto vykdytojų atliktus darbus išklausė ir įsigytą bei sukurtą įrangą apžiūrėjo Savivaldybės administracijos atstovai: Plėtros ir planavimo skyriaus vedėjas Remigijus Budrikas, skyriaus vyr. specialistas Romualdas Ambrulaitis bei Šilutės savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Šeputis. Beje, jis pats yra laivininkas buriuotojas. Taigi, projekto vykdytojams teko nemažai pasakoti apie neįgaliųjų plaukimo mokymo instruktorių darbą. S. Šeputis mano, kad dabar jau galima aktyviai kviesti neįgalius žmones mokytis plaukti jėgos aitvarais, burvaltėmis ir burlentėmis.

Komercijos direktorius, korespondentas