Festivaliai Saugose ir Karklėje kviečia atstatyti savo sielos namus

10ae62d6116a639371bfac8958420734592b083b„Muzikinė popietė Karklėje“, „Muzikos malūnas Saugose“ – tai skambūs pavadinimai, kurie sujungia du muzikos festivalius po vienu Viešpaties stogu. Karklės ir Saugų evangelikų liuteronų parapijose tarnaujantis kunigas Mindaugas Žilinskis kviečia visus profesionalios muzikos mėgėjus į festivalius Klaipėdos krašte, kurių pagrindinis tikslas – atstatyti savo sielos namus, atsigręžti į savo artimą, patirti bendrystės džiaugsmą.

Kunigas dėkoja Dievui, kad artima draugystė su Lietuvos „auksiniu balsu“ solistu Liudu Mikalausku inicijavo šiuos du festivalius, kuriuose išgirsime Valstybinio choro „Vilnius“, žavios dainininkės Onos Kolobovaitės ir paties Liudo Mikalausko atliekamas giesmes Viešpaties šventovėse. Kartu su solistais muzikuos pianistė Audronė Juozauskaitė. Kunigas Mindaugas pasakoja, kad Karklės ir Saugų parapijos yra skirtingos, bet jų tikslas tas pats. Karklėje parapija įkurta 2014 metais, jungia 50 parapijiečių, kurie paskutinį mėnesio sekmadienį renkasi Viešpaties bendrystei pajūrio regioninio parko direkcijos patalpose. Karklės bendruomenė svajoja atstatyti Dievo namus, stovėjusius prieš karą adresu Pajūrio takas 1- Karklė, tačiau kunigas Mindaugas pabrėžia, jog Dievo namai statomi ne iš akmenų, o iš žmonių širdžių. Tik tuomet, kada žmogui bus gera bendrystėje vienam su kitu, kada tikintysis ieškos dvasios namų, kuriuose jis norės susitikti su savo artimu ir savo Kūrėju, bus lemta atstatyti ir pačią bažnyčią. Ateinantį sekmadienį į Valstybinio choro „Vilnius“ koncertą Karklėje kviečiami ne tik karkliškiai, bet visi žmonės, trokštantys sušildyti savo sielos namus. Susirinkime prie miško tankmėje pasislėpusių, kažkada spindėjusios pajūrio saulėje Karklės bažnyčios pamatų ir klausantis nuostabios muzikos visi patirsime sielos džiaugsmą Viešpatyje.

Saugų parapija, kitaip nei Karklės, gyvuoja daugiau kaip 100 metų, turi gražią bažnyčią, daugiau kaip 200 parapijiečių. Pokaryje ir sovietmečiu, norėdami išsaugoti bažnyčios bendruomenę, parapijiečiai su įtarimu priimdavo naują žmogų. Saugiškiai buvo įsitikinę, kad tik šiuo būdu pavyks išlaikyti nenutrūkstamą parapinę veiklą, tikinčiųjų bendrijos draugystę. Kunigas Mindaugas įsitikinęs, kad atėjo laikai, kai nebereikia įtariai žiūrėti į kiekvieną nepažįstamą, atėjusį į Dievo namus. Laikas visam Saugų miesteliui ištarti, kad evangelikų liuteronų parapijos maldos namai nėra „vokiečių bažnyčia“. Maldos namai – tai Viešpaties lopšys ne tik Dievo žodžiui, bet ir menui, muzikai, teatrui, vaikams, jaunimui, šeimai. Bažnyčia be žmonių – tik plytų krūva, o ten, kur keli susirenka Viešpaties vardu, kur dalijamasi talentais, džiaugsmais, rūpesčiais – ten yra Dievo namai visiems. Tad šio festivalio tikslas – plačiai atidaryti Saugų evangelikų liuteronų bažnyčios duris visiems žmonėms. Dievo namai Saugose yra ir bus šviesus kultūros židinys ir draugiška terpė kurti visiems Dievo duotiems talentingiems menininkams.

Saugų muzikos festivalis „Muzikos malūnas“ 2016

Renginiai vyks Saugų didžiojoje bažnyčioje

Birželio 12 d. 18 val. – koncertas „Tėvyne mūsų, kur esi Danguos“: Valstybinis choras „Vilnius“. Vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas

Liepos 10 d. 12 val. – koncertas „Vasaros giesmės“: Ona Kolobovaitė (sopranas), Audronė Juozauskaitė (fortepijonas)

Rugpjūčio 15 d. 17 val. – koncertas „Karolio Voitylos paslaptis“. Programa skirta Šv. Jono Pauliaus II atminimui: Liudas Mikalauskas (bosas), Audronė Juozauskaitė (fortepijonas)

Karklėje

Birželio 12 d. 14 val. – koncertas „Tėvyne mūsų, kur esi Danguos“: Valstybinis choras „Vilnius“. Vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas.

Bernardinai.lt inf.