Gardame iškilo dar vienas koplytstulpis

kryzius gardame RVielavicius sventina koplytstulpiGardamo Šv. Roko bažnyčios teritoriją papuošė koplytstulpis, skirtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui. Koplytstulpį išdrožė ir paaukojo Bartininkų kaimo gyventojas Petras Sūdžius.

Tai jau trečiasis bartininkiškio sukurtas koplytstulpis, jis dar yra pastatęs ir 5 kryžius.

Naujausias P.Sūdžiaus koplytstulpis pašventintas rugpjūčio 18-ąją, Šv. Roko atlaidų Gardame metu. Šventinimo apeigas atliko Klaipėdos šv. Juozapo darbininko parapijos klebonas, teologijos mokslų daktaras Romualdas Vielavičius.

Savamokslis meistras P.Sūdžius iki šiol yra pastatęs koplytstulpį Jonui Nepamukui Bartininkuose, prie Tenenio upelio, dar vienas toks jo darbas stovi Bartininkų maro kapinaitėse.kryzius gardame Roko atlaid procesijos fragmentas

Prie Gardamo ir Šilutės katalikų bažnyčių, Telšių rajone Kęstaičiuose, taip pat tose pačiose Bartininkų maro kapinaitėse bei prie savosios sodybos P.Sūdžius jau yra pastatęs ir 5 kryžius.

„Drožybos mokiausi krūmus kapodamas su kirvuku rankose“, – taip linksmai savo mokslus apibūdina meistras.

Iš kur jis ima ąžuolus? „Ogi iš savo laukų“, – atsako P.Sūdžius. Anot jo, tinka ir sunaudojamas kiekvienas ąžuolas, kuris padžiūsta ar kurį nuversti padeda bebrai. 

Jei bus medžių ir sveikatos, 68-erių metų meistras ir ateityje žada papuošti gimtinę dar ne vienu drožiniu.