Gardamiškiai atnaujins viešąsias erdves ir išleis lankstinuką

Gardamo seniūnijos bendruomenėms šiemmet iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos atiteko 1993 eurai. Gardamiškiai už juos tvarkys viešąsias erdves ir bendruomenių pastatus.

Gardamo Šv. Roko parapijos nariai norėjo nauja tvorele aptverti šalia bažnyčios esantį Lurdą, tam skirta 360 eurų. Už šiuos pinigus jau nupirkta mediena, darbus dirbs vietos darbininkai.

Gardamo bendruomenė „Tenenys” nutarė, kad ir seniūnijos centre, ir Žakainių kaime turi būti informaciniai – skelbimų stendai. Tiesa, vienas, bet jau gerokai atgyvenęs amžių, Gardame buvo ir iki šiol, bet jis bus pakeistas nauju, be to, Gardame ir Žakainiuose dar bus pastatyta po vieną naują stendą. Jie jau užsakyti – kainavo 300 eurų.

Nutarta išleisti ir reprezentacinį leidinį – lankstinuką „Gardamas”, kuriame būtų svarbiausia informacija apie seniūniją, jos bendruomenes, lankytinas vietas ir kt. Manoma, kad tam reikalui reikės apie 350 eurų, už kuriuos turėtų išeiti apie 100 lankstinukų egzempliorių.

Ramučių kaimo bendruomenė „Navata” už jai skirtus 223 eurus pirks dažų, nes nori atnaujinti bendruomenės namų salės sienas.

Bliūdsukių kaimo bendruomenė „Želvesys” nori nusipirkti 15 kėdžių konferencijų salei, jiems skirta 260 eurų.

Šyliškių bendruomenė „Švylys” nutarė tvarkyti bendruomenės namų elektros instaliaciją ir taip pat norėtų vieno informacinio stendo. Šiems reikalams jiems skirta 500 eurų.