Gardamiškių darbeliai – Tau, brangioji Žeme!

gardamo mokykla sodina medziusGardamo pagrindinės mokyklos bendruomenė kovo 20 – balandžio 20 dienomis vykdė projektą  Žemės dienai paminėti „Mūs geri darbeliai – Tau, brangioji Žeme!“, kurį skyrė geriems darbams Žemei ir priešgaisrinės apsaugos prevencijai.

Pavasarį gausu paukščių dienų: kovo 10 d. – keturiasdešimties paukščių diena, kovo 19 d. – paukščių grįžimo arba pempės diena, kovo 25 d. – gandrinės ir t.t. Dešimtokai per rusų kalbos ir informatikos integruotas pamokas kūrė Žemės dienos kalendorių, trečiokai kūrė paukščių balsų pamėgdžiojimus, priešmokyklinukai piešė gandrus, padėjo kurti dekoraciją „Žemė“. Kitų klasių moksleiviai kūrė plakatą „Žemė – mūsų rūpestis“,  integruotų pamokų metu nagrinėjo, skaičiavo žemynų plotą, analizavo panašumus ir skirtumus, kalbėjo apie vandens naudą, jo taupymą.

Mokiniai organizavo talką mokyklos kieme ir „Muilo dieną“, per kūno kultūros pamokas atlikdami judrius pratimus patyrė vandens poreikį organizmui. 

Aplinka patiria smarkų žmogaus poveikį dėl besaikių medžioklių, iškasenų naudojimo, teršimo, melioracijos, karų. Visa tai mums šiandien svarbu.

Artėja pavasarinis apsišvarinimas, kartu ir kasmetė rykštė – žolės deginimas. Dailės, gamtos pamokose vaikai kūrė plakatą „Aš noriu gyventi“, piešė pievos gyventojus, kūrė laiškus žolės degintojui augalo ar gyvūno vardu, parengė nuotraukų stendą.

Aktyviausi projekto dalyviai buvo paskatinti ekskursija į Aukštumalos pelkę, kurios platybė paliko didelį įspūdį. Įdėmiai klausėmės gidės Kristinos pasakojimo apie pelkės atsiradimą, būtinumą ją išsaugoti, tik pelkei būdingus augalus. O kai pabandėme patys įbristi į pelkę, apėmė keistas jausmas – žemė po kojomis ėmė linguoti.

Projekto aptarimo dieną pasidžiaugėme nuveiktais darbais, papuošėme pievutę gaubliais, kiekviena klasė skyrė Žemei šūkį, o dešimtokai pasodino ąžuoliukus, kad jie žaliuodami užtvirtintų mūsų gerus darbus.

Tikime, kad mūsų vaikų rankos be reikalo nenuskins išsiskleidusio žiedo, nenulauš medžio šakos, nedegins žolės, nešiukšlins, ir gebės sulaikyti nuo panašaus elgesio kitus.