Gedulo ir vilties dieną Macikuose primins ir naujas kryžius tremtinių aukoms atminti

Birželio 14-ąją visa Lietuva prisimena tremtyje žuvusius lietuvius. Šiemet renginiai skirti Lietuvos gyventojų didžiųjų netekčių ir pasipriešinimo okupacijų 80-mečiui.

Gedulo ir vilties diena Šilutėje prasidėjo šv. Mišiomis katalikų bažnyčioje, kurias aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Ne vienas Mišiose dalyvavęs žmogus maldoje persikėlė į skaudžius visai mūsų tautai istorinius puslapius, dieną, kai prieš lietuvius buvo pradėtas sovietinis genocidas.

11.59 val., kad ir kur būdami, šilutiškiai sustojo tylos minute pagerbti tautiečius, nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų, kurių išgyvenimai ir milžiniška stiprybė padėjo pamatus nepriklausomos Lietuvos atkūrimui.

Macikų kapinėse, kur palaidota daug įvairių tautybių tremtinių ir politinių kalinių, susirinko gausus būrys moksleivių, tremtiniai, Savivaldybės vadovai. Šio lagerio belaisviai patyrė ne tik sovietinį, bet ir fašistinį genocidą. Tuos, kurie padėjo galvas tremtyje, pagerbė politinių kalinių ir tremtinių choras „Pamario aidas“, poetinę  kompoziciją parodė Vydūno gimnazijos moksleiviai.

Meras Vytautas Laurinaitis priminė, kad birželio 14-ąją kasmet atverčiame tamsiausią mūsų istorijos puslapį. Kartu ši diena parodo, jog lietuvių tauta niekada neprarado vilties, tačiau primena, kad budėti turime ir šiandien. V. Laurinaitis padėkojo visiems, prisidėjusiems prie naujojo kryžiaus šiose kapinėse pastatymo.

Telšių vyskupas A. Jurevičius sakė antrą kartą esantis Macikų kapinėse, ir kaskart jį stebina žmonių kančios ir žudymo mastai šioje vietoje. Visų čia atgulusių kančioms atminti kapinėse šiemet ir pastatytas naujas kryžius.

Atidengti naujai pastatytą kryžių pakviestas ir buvęs vicemeras Sigitas Šeputis – vienas iš iniciatorių, kad šis kryžius būtų atstatytas, Šilutės politinių kalinių ir tremtinių skyriaus pirmininkė Regina Tamošauskienė. Tremtinio, kryždirbio Juozo Kačino dukros Onutė Kuskienė  Ir Stefa Zmuidinavičienė pasidalijo prisiminimais apie atgimimo laikotarpiu tremtinių J. Kačino ir Petro Užpelkio dėka Macikų kapinėse pastatytą kryžių. Atgyvenęs savo amžių jis buvo sudegintas, o jo pelenai tądien sugražinti Macikų kapinių žemei.

Už atnaujintą tremtinių aukoms atminti ženklą padėkota ir verslininkui Stasiui Liepiui, kuris darbais ir medžiagomis prisidėjo, taip pat kryždirbiui Vytautui Bliūdžiui.

Pavakarę Šilutės kultūros ir pramogų centre parodytas filmas „Šimtą metų kartu“. Popietės, parodos, susitikimai, skirti Tremtinių ir politinių kalinių metams, šiomis dienomis vyko ir daugelyje seniūnijų.