Gera žinia Šilutės aviatoriams – kariuomenė sparnų jiems nekirps

 

aerodromasPraėjusią savaitę pasklido žinia, kad Lietuvos kariuomenė (LK) užsimojo iš Armalėnų aerodromo iškeldinti čia beveik 60 metų veikiantį aeroklubą. Pasipiktinę aviacijos sporto megėjai parengė peticiją „Dėl užimto aerodromo grąžinimo aviatoriams“, kurią per penkias dienas pasirašė daugiau kaip 3000 žmonių. Įsisenėjusį konfliktą mėgino spręsti Šilutės rajono savivaldybė.

Tuo tarpu LK vado atstovas spaudai majoras Mindaugas Neimontas „Šilutės naujienoms“ pranešė naujieną, galima sakyti, gesinančią visą šį konfliktą – Lietuvos kariuomenės vadas priėmė sprendimą leisti asociacijai „Šilutės aeroklubas“ toliau naudoti Kirlikų k. esančią Lietuvos kariuomenės patikėjimo teise valdomą infrastruktūrą panaudos pagrindais, sudarant sutartį 5 metų laikotarpiui.

Paruošė peticiją

Kaip rašoma aviatorių peticijoje, Šilutės aeroklubas, veikiantis nuo 1961 metų yra iškeldinamas iš aerodromo, paimant angarus ir administracinius pastatus kariuomenės reikmėms, taip nepaliekant jokios galimybės vystyti aviacijos sportą mūsų rajone. Nors aerodromas buvo įkurtas ir statytas pačių klubo narių rankomis pradedant angarais, baigiant administracinės paskirties pastatais.

Šilutės aeroklubas 2018 metais, padedant rajono ir miesto valdžiai pasiekė susitarimą su Krašto apsaugos ministerija (KAM) ir LK, perduoti dalį klubo turto Šilutės rajono savivaldybei taip išsaugant galimybę tęsti aviacijos sportą mūsų krašte. Susitarimas buvo pasirašytas ir pradėti vykdyti turto dalinimo klausimai. Tačiau 2018-ųjų pabaigoje KAM ir LK vienašališkai nutraukė sutartį apie tai net neinformuodami ir nepaaiškindami kodėl nesilaiko savo rašytinio susitarimo tarp Šilutės aeroklubo bei miesto valdžios.

Vietoje istorinio Šilutės aerodromo, anot peticijos rengėjų, numatoma steigti motorizuotų pėstininkų brigadą. Tad jie ragino ne tik Šilutės miesto gyventojus, bet ir visus aviacijos sporto entuziastus pasirašyti po šia peticija taip išsaugant dalį Lietuvos aviacijos istorijos.

„Situacija tokia, kad aerodromas ir lėktuvų angaras, kuriame laikome savo techniką, priklauso kariškiams, o jie atsisako pratęsti panaudos sutartį“, – lrytas.lt sakė asociacijos „Šilutės aeroklubas“ vadovas Valdemaras Marčiulionis.aerodromas 5

Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Žukas aviatoriams esą pranešė, kad jų naudojamas nekilnojamasis turtas Armalėnuose yra kariškių nuosavybė, kurios jie negalintys perduoti panaudai.

Likę be lėktuvų angaro ir aerodromo šilutiškiai aviacijos sporto mėgėjai, anot V. Marčiuliono, turėtų paprasčiausiai išsivaikščioti – jiems tektų patiems likviduoti tiek metų kurtą ir puoselėtą aeroklubą.

Aerodromas – vienas seniausių

Armalėnų aerodromas ir infrastruktūra okupacijos metais buvo perimta DOSSAF organizacijos, kaip ir visi Lietuvoje veikiantys aeroklubai ir aerodromai, o atgavus nepriklausomybę perėjo Lietuvos Respublikos nuosavybėn, kuri 1998 m. patikėjimo teise perdavė visą turtą Lietuvos kariuomenės žiniai.

Nepaisant to aeroklubas ir toliau vykdė savo veiklą Šilutės aerodrome gavęs panaudos sutartį su Lietuvos kariuomene. Daugybę metų Šilutės aeroklubas savo lėšomis prižiūrėjo pastatus, kilimo – tūpimo takus ir visą infrastruktūrą kuri buvo jos žinioje. Vystė aviacijos sportą, ruošė jaunus pilotus, čia veikė Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla, buvo rengiami precizinio skraidymo čempionatai lėktuvais, vystomas sklandymo sportas, aviamodeliavimo sportas, parasparnių, skraidyklių, motorizuotų sklandytuvų sportas. Po Šilutės aeroklubo vėliava išaugo ne vienas garsus aviatorius ir konstruktorius, čia mokėsi ir skraidė Europos ir Pasaulio čempionatų prizininkai ir dalyviai.

Čia lėktuvus kūrė ir statė ne vienas garsus konstruktorius – B. Oškinis, V. Kensgaila. Tai yra vienas seniausių aerodromų visoje Lietuvoje, su giliomis aviacijos tradicijomis ir istorija, vienas iš nedaugelio aerodromų kuris vienija ir kuriame veikia, tiek daug aviacijos sporto šakų. Tai nėra tik aerodromas ir aeroklubas, tai Šilutės krašto ir miesto istorija bei paveldas, kuris vienija daugybę žmonių.

Siūlė kitus tris patalpų variantus

Šilutės savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis neabejoja, kad būtina išsaugoti aviacijos klubą Šilutėje, juolab, kad aeroklube ne tik sklando lėktuvai, bet vyksta ir parašiutizmo, aviamodeliukų konstravimo užsiėmimai. Šia veikla domisi ne tik entuziastai, bet ir jaunimas. Merą irgi nustebino KAM noras iškelti aviatorius – savivaldybė siūlė savanorius kelti į kitą rajono vietą, o aeroklubui leisti vykdyti veiklą toje pačioje vietoje.

Matydamas svarbą išsaugoti aeroklubą mūsų mieste, meras net parengė raštą, adresuotą Prezidentei, Seimo Pirmininkui, Ministrui Pirmininkui, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenės vadui Jonui Žukui, prašydamas tarpininkauti perduodant Šilutės rajono savivaldybės nuosavybėn aeroklubo nekilnojamąjį turtą. Savivaldybės administracija išreiškė įsipareigojimą prisidėti savo lėšomis dėl patirtų išlaidų perduodant – priimant nekilnojamąjį turtą ir teritoriją Savivaldybės nuosavybėn.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės Šilutės 305 pėstininkų kuopai Savivaldybė siūlė pasirinkti vieną iš pastatų, esančių Degučių kaime, Švėkšnoje ar Šilutėje Ramučių gatvėje.

Kariuomenė leis naudotis

“Šilutės naujienos“ gavo Lietuvos kariuomenės komentarą dėl Šilutės aeroklubo vasario 6 d. paskelbtos peticijos ir tariamo iškeldinimo, kurį atsiuntė Kariuomenės vado atstovas spaudai majoras Mindaugas Neimontas:
Peticijoje yra teigiama: „Šilutės aeroklubas, veikiantis nuo 1961 m. yra iškeldinamas iš aerodromo, paimant angarus ir administracinius pastatus kariuomenės reikmėms…“.

Norime pabrėžti, kad:

– valstybei priklausanti infrastruktūra, kuria iki šiol naudojasi asociacija „Šilutės aeroklubas“, jau nuo 1998 m. patikėjimo teise valdo Lietuvos kariuomenė (LK);

– nei Krašto apsaugos ministerija (KAM), nei LK nėra informavusi asociacijos „Šilutės aeroklubas“ ar Šilutės r. savivaldybės apie aeroklubo iškeldinimą iš Kirlikų k. esančios infrastruktūros, todėl peticijoje apie tai pateikiama informacija tėra prielaida arba nuogąstavimas.

Peticijoje teigiama: „Šilutės aeroklubas 2018 metais, padedamas rajono ir Šilutės miesto valdžios pasiekė susitarimą su KAM ir LK, perduoti dalį klubo turto Šilutės rajono savivaldybei taip išsaugant galimybę tęsti aviacijos sportą mūsų krašte. Susitarimas buvo pasirašytas ir buvo pradėti vykdyti turto dalinimo klausimai. Tačiau 2018 metų pabaigoje KAM ir LK vienašališkai nutraukė sutartį apie tai net neinformuodami ir nepaaiškindami kodėl nesilaiko savo rašytinio susitarimo tarp Šilutės aeroklubo bei miesto valdžios“.

Norime atkreipti dėmesį, kad siekiant suderinti Kirlikų k. įsikūrusio Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės padalinio ir Šilutės aeroklubo interesus, 2018 m. pradžioje LK Sausumos pajėgų vadas žodžiu sutarė su Šilutės rajono meru, kad jei savivaldybė pasiūlytų minėtam kariuomenės padaliniui tinkamą infrastruktūrą kitoje savivaldybės teritorijos vietoje, LK būtų linkusi perduoti Kirlikų k. esančią infrastruktūrą savivaldybės reikmėms. Tokiu atveju pastaroji galėtų panaudos teise leisti ja toliau naudotis Šilutės aeroklubui, o kariuomenės padalinys galėtų vykdyti savo funkcijas kitoje vietoje.
Kadangi keli objektai, kuriuos vėliau Šilutės rajono savivaldybė pasiūlė LK, buvo visiškai netinkami padalinio veiklai vykdyti ir reikalavo didelių investicijų, pirminis susitarimas liko neįgyvendintas.

Peticijoje minimas Šilutės miesto valdžios susitarimas su KAM ir LK iš tiesų buvo vėliau sekęs žodinis sutarimas tarp tuometinio LK Sausumos pajėgoms priklausančių Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) vado ir Šilutės rajono mero, įvykęs 2018 m. balandžio 10 d. susitikimo metu. Kadangi pirminio susitarimo įgyvendinti nepavyko, šiuo buvo norima atsidalinti Kirlikų k. esančią aerodromo infrastruktūrą, t. y. tam tikrus pastatus, kuriais šiuo metu naudojasi Šilutės aeroklubas, perduoti Šilutės rajono savivaldybei, kad ši vėliau galėtų leisti jais naudotis Šilutės aeroklubui. Tuo tarpu ten pat dislokuota KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės savanorių kuopa ir toliau naudotųsi jai skirta infrastruktūra.

Atkreipiame dėmesį, kad jokia sutartis šiuo klausimu pasirašyta nebuvo, nes tam pirmiausiai reikėjo krašto apsaugos sistemos (KAM ir LK) vadovybės pritarimo.

2018 m. gruodžio 20 d. įvyko krašto apsaugos ministro vadovaujamos KAM Gynybos resursų tarybos posėdis, kurio metu be kitų klausimų buvo svarstyta ir Kirlikų k. esančios infrastruktūros perspektyva. Taryba priėmė sprendimą minėtą infrastruktūrą išlaikyti, t. y. neperduoti Šilutės r. savivaldybei. Klausimo dėl Šilutės aeroklubo tolimesnio buvimo šioje infrastruktūroje posėdžio darbotvarkėje nebuvo. Jis liko atviras.

Informuojame, kad atsižvelgiant į KAM Gynybos resursų tarybos sprendimą LK vadas priėmė sprendimą leisti asociacijai „Šilutės aeroklubas“ toliau naudoti Kirlikų k. esančią Lietuvos kariuomenės patikėjimo teise valdomą infrastruktūrą panaudos pagrindais, sudarant sutartį 5 metų laikotarpiui. Be to, atskiru susitarimu turės būti reglamentuotos patekimo į karinę teritoriją sąlygos ir elgesio joje taisyklės.

Apie šį sprendimą asociacija „Šilutės aeroklubas“ ir Šilutės rajono savivaldybė artimiausiu metu bus papildomai informuota raštu.

Be to, esame informuoti, kad Šilutės aeroklubo nuogąstavimai dėl tolimesnės klubo veiklos grindžiami 2019 m. sausio 29 d. Šilutės rajono merui KAM Logistikos departamento atstovo siųstu elektroniniu laišku, informuojančiu apie LK planus dėl tolimesnio šios infrastruktūros panaudojimo. Todėl norime pažymėti, kad šis laiškas neatspindi LK vadovybės pozicijos ir informuojame, kad jokie sprendimai dėl pokyčių naudojant Šilutės aerodromo ir jame esančią infrastruktūrą LK reikmėms nėra priimti“.