Geriamojo vandens suvartojome mažiau, o specialistai jį nuolat tikrina

Geriamasis vanduo - būtinas ir niekuo nepakeičiamas maisto produktas, todėl jo kokybę nuolat tikrina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT). Praėjusių metų patikra parodė, kad kai kuriose Šilutės rajono vandenvietėse specifikuotas vertes viršija amonio ir bendrosios geležies kiekiai, tačiau šie rodikliai nėra tiesiogiai siejami su žala žmogaus sveikatai.

Šilutės rajone geriamąjį vandenį vartotojams tiekia UAB „Šilutės vandenys“, turinti 43 įregistruotas vandenvietes. Suskaičiuota, kad pernai rajone viešai tiekiamą geriamąjį vandenį  vartojo 26 965 (69 %) rajono gyventojai, o vandeniu individualiai apsirūpino 12 102 (31 %) gyventojai.

Pernai „Šilutės vandenys“ per parą vidutiniškai  tiekė 3 951 kub. m geriamojo vandens. Palyginus su 2021 metais, vandens suvartojimas rajone sumažėjo 294 kub. m per parą (7 %).

Atsižvelgiant į vandenviečių rizikingumą, 2022 m. VMVT Klaipėdos departamentas atliko vienos vandenvietės planinį patikrinimą ir pažeidimų joje nenustatė. Departamento direktoriaus Antano Baužos pasirašytame rašte savivaldybei teigiama, kad rengiant kontrolės planus atsižvelgiama į kiekvienos vandenvietės rizikos grupę, kuri nustatoma po kiekvieno planinio patikrinimo pagal tam tikrus kriterijus. UAB „Šilutės vandenys“ 40 (95 %) vandenviečių priskirtos mažos rizikos grupei, tad jų kontrolė atliekama 1 kartą per 3 metus. Kintų vandenvietė priskirta vidutinės rizikos subjektų grupei, tad čia kontrolės dažnis – 1 kartas per 2 metus, o Barzdūnų vandenvietė priskirta padidintos rizikos grupei, todėl tikrinama kasmet.

Teigiama, kad siekiant užtikrinti geriamojo vandens saugą ir kokybę „Šilutės vandenys“ atsisakė vandens kaupimo rezervuarų, dalinai pakeitė vandentiekio vamzdynus, visose vandenvietėse vykdoma geriamojo vandens programinė priežiūra. 2022 metų duomenimis, atlikti 5 575 geriamojo vandens mėginių tyrimai: 1060 mikrobiologinių, 4515 cheminiai. Ištirti visi reikalaujami rodikliai pagal Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. Atlikti ir 15 vandenviečių radiologiniai geriamojo vandens tyrimai, jų rezultatai atitiko nustatytus reikalavimus. Geriamojo vandens radiologiniai tyrimai bus atliekami ir šiemet.

Programinės priežiūros tyrimų duomenimis, kai kuriose vandenvietėse tiekiamas geriamasis vanduo neatitinka kokybės reikalavimų. Amonio (0,5 mg/l)  ir bendrosios geležies (200 µg/l)  kiekiai viršija nustatytas specifikuotas vertes 8-iose vandenvietėse: Barzdūnų 0,55 mg/l ir 211 µg/l, Žakainių 0,52 mg/l ir 435 µg/l , Sakūtėlių 0,86 mg/l ir 222 µg/l, Armalėnų 0,58 mg/l ir 686 µg/l, Lankupių 0,58 mg/l ir 479 µg/l, Rusnės 0,52 mg/l ir 228 µg/l, Macikų 0,54 mg/l ir 426 µg/l, Pagrynių 0,92 mg/l ir 716 µg/l . Tik bendrosios geležies kiekis padidėjęs 7-iose vandenvietėse: Ramučių 215 µg/l, Švėkšnos Vilkėnų 271 µg/l, Uostadvario 273 µg/l, Jonaičių 722 µg/l, Gaidelių 217 µg/l, Šylių 462 µg/l, Lazduonėnų 205 µg/l. Tik amonio kiekis nežymiai padidėjęs Tarvydų 0,57 mg/l, Paleičių 0,86 mg/l ir Balčių 0,52 mg/l vandenvietėse.

Bendroji geležis ir amonis yra vandens cheminės sudėties indikatoriai, tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai, todėl toks vanduo laikinai gali būti tiekiamas be papildomo paruošimo. Hidrogeologiniu požiūriu tai priklauso nuo grunto geologinių savybių.

Geriamojo vandens mikrobiologinio ar toksinio užterštumo atvejų rajone nenustatyta.

Apie viešai tiekiamo geriamojo vandens vykdytos programinės priežiūros rezultatus vartotojai informuojami „Šilutės vandenų“ interneto svetainėje. Per 2022 m. skundų dėl vandens kokybės VMVT negavo.

UAB „Šilutės vandenys“ vandenvietėse vandens gerinimo technologijos pritaikytos konkrečioms vandens savybėms. Pasinaudojus programos „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Šilutės rajono savivaldybėje, vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba 2020-2022 m.“ lėšomis, 2022 m. vandens gerinimo įrenginiai sumontuoti Katyčių, Degučių ir Vainuto vandenvietėse, ir vandens kokybė jose pagerėjo.

Parengta pagal VMVT inf.