„Gintarėlyje“ patirtimi dalijosi dviejų rajonų pedagogės

Gintarelis konferencija_3Šilutės lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“ surengta respublikinė metodinė – praktinė diena „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“. Susirinko gausus būrys dalyvių – apie 50 pedagogių iš Šilutės ir Klaipėdos miestų ir rajonų ugdymo įstaigų. Dalyvavo ir Šilutės švietimo pagalbos tarnybos metodininkės Irina Budvytienė ir Nijolė Rimkuvienė. Iš viso buvo perskaityta 19 pranešimų.

Susirinkusiuosius sveikinusi Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vyriausioji specialistė Vida Nemanienė pasidžiaugė dalyvių aktyvumu ir noru pasidalinti gerumo idėjomis. „Tegu tas gerumas skleidžiasi iš mūsų, tegu pasiekia ir mūsų vaikų širdis“, – sakė ji.

Šilutės šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas Remigijus Saunorius citavo šventąjį raštą: „Su ašaromis beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus“. Pasak dvasiškio, jie – vaikai kažkada užaugs ir duos džiaugsmo mūsų visuomenei, o jų pedagogai yra tie augintojai, kurie rūpinasi jų augimu.Gintarelis konferencija

Irena Ivanauskienė, l.e.p. įstaigos direktorė išskyrė šios temos aktualumą. „Vaikas gimsta geras (Markas Tvenas), todėl gerumą, šią vertybę ugdyti svarbu jau ankstyvajame amžiuje. Auginkime tą gerą vaiką, auginkime tą gerą žmogų, auginkime gerą ir gražią Lietuvą, ir dideliais prasmingais darbais pasitikime Lietuvos šimtmetį“. Konferencijos dalyvėms direktorė linkėjo, kad jos būtų laimingos, kasdienybėje suradusios gerumo daigą ir jį užauginusios, ir nepamirštų, jog padėka už šį sudėtingą ir sunkų darbą ateina lėtai ir tyliai.

Konferencijos pradžioje nuotaikingą sveikinimą padovanojo priešmokyklinio ugdymo grupės „Pelėdžiukai“ vaikai, vadovaujami pedagogės Vitalijos Martišienės ir muzikos mokytojos Danguolės Čeliauskienės. Mažieji kaip „dalyvio anketą“ įteikė po angelėlį visiems dalyviams.

Konferencijos pabaigoje prasmingas diskusijas užvedė Klaipėdos Valstybinės kolegijos Ikimokyklinio ugdymo studijų programos lektorės, moderavusios renginį Aniuta Varneckienė ir Jūratė Klizaitė. Viešnios akcentavo, kad vaikystė turi būti graži ir harmoninga, kad joje įgyta patirtis taptų atrama vaikams gyvenime.  Mažas žmogus gali duoti labai daug, dažnai nuoširdumu pralenkdamas suaugusįjį. Be to labai svarbu, kad vaikui formuotųsi nuostata, jog duoti gali būti lygiai taip pat smagu, kaip ir gauti. Apie gerus darbus vaikai turi ne tik girdėti, bet ir tiesiogiai juose dalyvauti.

Kaip renginio tęstinumas, nuo sausio 19 dienos Šilutės švietimo pagalbos centre rengiama paroda „Šimtmečio nykštukai“. Kviečiame visus aplankyti parodą.