Gorainiškiai žymės gyvenvietės 400 metų jubiliejų

GORAINIU PROJEKTASGorainių kaimo bendruomenė pasitinka solidų gyvenvietės jubiliejų – kitais metais minės kaimo įkūrimo 400 metų sukaktį.

Bendruomenė užsibrėžė tikslą pasitinkant jubiliejų sutvarkyti teritoriją, esančią prie istoriškai svarbaus Gorainių mokyklos pastato, kuris dabar tapo bendruomenės namais, pastatyti Gorainių 400 metų  jubiliejui skirtą memorialinį akmenį, surengti Gorainių 400 metų jubiliejaus minėjimui skirtą šventę.

„Lamatos žemės“ parama

Šiuos darbus bendruomenė ketina atlikti įgyvendindama projektą „Gorainių kaimo kraštovaizdžio gerinimas ir istoriškumo puoselėjimas“. Projektą finansuoja asociacija „Lamatos žemė“ pagal vietos plėtros strategiją „Gyvenimo ir darbo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybės kaimo vietovėse“.

„Lamatos žemė“, minėtai strategijai įgyvendinti gavusi finansavimą iš „LEADER“ programos, gorainiškių projektui paskyrė 10 000 Lt. Visa projekto įgyvendinimo suma yra 12 500 Lt.

Sumanymams įgyvendinti trūkstamas lėšas Gorainių kaimo bendruomenė uždirba savanoriškais darbais.

Projektą parengti ir įgyvendinti bendruomenei padeda konsultacinė ir projektų valdymo veiklos įmonė UAB „Efektyvūs projektai“, kuriai vadovauja Marijona Janavičienė. Minėtą projektą kuruoja įmonės projektų vadovė Ilona Dulkytė.

Iš istorijos

Gorainių bendruomenės pirmininkė Salomėja Pakalnienė sako, kad gorainiškiai didžiuojasi savo gyvenvietės praeitimi ir tiki jos ateities perspektyva bei darniu šio kaimo žmonių gyvenimu.

Gorainių kaimas rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą minimas 1614 m. Kaimelis yra įsikūręs Klaipėdos apskrityje, tarp Šilutės ir Šilalės.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo atkurta ir Vainuto seniūnija, kuriai priklauso ir Gorainiai. Gyvenvietė nėra didelė, tačiau strateginė vieta bei susisiekimas – tikrai geras.

Jau 1923 metais kaime buvo 57 ūkiai, 339 gyventojai. 1919 m. įkurta pradinė mokykla, kuri vėliau tapo septynmete, dar vėliau sumažėjo iki pradinės. Šiais metais nutarta mokyklą uždaryti ir pastatą perduoti bendruomenei.

Prieš kelerius metus pagal panaudos sutartį Gorainių bendruomenei buvo perduota dalis pastatų, šiais metais visi mokyklai priklausę pastatai perduoti bendruomenei.

Pagrindiniame pastate įkurti bendruomenės namai, kuriuose renkasi bendruomenės nariai, organizuojami bendruomenės narių susitikimai, rengiamos įvairios šventės bei vakaronės.

Gorainių kaimo gyventojus vienija meilė savo kraštui, pagarba ir didžiavimasis juo, o aktyvios bendruomenės dėka gyvenvietė atgyja. Valstybės paramos lėšomis praėjusiais metais sutvarkytas sporto aikštynas prie mokyklos, bendruomenė įsigijo muzikos garso aparatūrą bei būtiniausius baldus bendruomenės namams.

400 metų jubiliejui paminėti gorainiškiai kitąmet planuoja įsimintiną renginių ir darbų ciklą. Bus pagamintas naujas koplytstulpis, skirtas Aušbikavio kaime gyvenusiam poetui Silvestrui Valiūnui atminti, pastatytas memorialinis akmuo, simbolizuojantis krašto didybę ir Gorainių 400 metų istoriją.

Akmenį istoriniam paminklui sukurti Gorainių bendruomenė yra išsirinkusi.

Jubiliejus – Oninių šventėje

Gorainiškiai nusprendė paminklinį akmenį pastatyti prie buvusios Gorainių pradinės mokyklos, kuri praėjusį pavasarį paskutinį kartą girdėjo mokinukų balsus.

Gorainiškiai, gerbdami savo krašto istoriją bei siekdami išsaugoti unikalų XX amžiaus pradžioje statytą medinį mokyklos pastatą, sutvarkys jo aplinką. Projekte numatyti darbai pagerins priėjimą prie  pastato, pagerins estetinį statinio ir aplinkos vaizdą bei padarys pastatą patrauklų bendruomenės nariams ir svečiams. Visus aplinkos gerinimo darbus organizuos bendruomenės narys Vidas Jurgaitis. Tai ūkininkas, turintis techniko mechaniko išslavinimą ir puikių organizacinių sugebėjimų.

Bendruomenės pirmininkė S.Pakalnienė įsipareigojo prie šio reikšmingo gyvenvietės pastato organizuoti jubiliejinę Gorainių kaimo šventę. Jai talkins jauna bendruomenės narė Monika Auksoriūtė.

400 metų jubiliejaus šventę gorainiškiai planuoja švęsti 2014 metų liepos 26-ąją – šv. Onos dieną, kurią jau dešimt metų rengiamos bendruomenės šventės.

Šiuo projektu siekiama skatinti turizmo plėtojimą, didinti gyventojų iniciatyvumą. Vietos bendruomenės nariai bus įtraukti į gyvenamosios aplinkos tvarkymą, bendri darbai juos vienys ir suburs.