Grafienei F.L.Broel Pliaterienei valstybė sumokėjo kompensaciją

Sv7Padėtas taškas istorijoje apie valstybės išpirktą turtą iš Švėkšnos grafienės Felicijos Laimės Broel Pliaterienės: Savivaldybė jau pernai sumokėjo grafienei priteistą kompensaciją, o šį mėnesį Finansų ministerija kompensavo Savivaldybei patirtas išlaidas.

Dar 2001 metų Pliaterių giminės turto valdytojai F.L.Broel  Pliaterienei valstybė turėjo sumokėti 172 tūkst. litų kompensaciją už negrąžintą nekilnojamąjį turtą. Šiuos pinigus dalimis mokėjo Šilutės r. savivaldybė, gaudama tam skirtų lėšų iš Vyriausybės.

Pasak Šilutės savivaldybės administracijos Personalo ir juridinio skyriaus vyriausiosios specialistės Dalios Bernotienės, dėl lėšų trūkumo Savivaldybė F.L.Broel Pliaterienei kompensaciją dalimis išmokėjo iki 2009 metų.

Atrodo, kad tuomet istorija dėl išperkamo turto turėjo baigtis.  Tačiau dėl to, kad kompensacijos mokėjimas užtruko 8 metus, ir gauti pinigai dėl infliacijos prarado dalį vertės, grafienės įgaliotinis Donatas Lapienis kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti infliacijos “sugraužtą” sumą. 2013 metais teismo sprendimu pripažinta, kad Savivaldybė turi papildomai sumokėti grafienei 34,4 tūkst. litų.

Savivaldybė, vykdydama teismo sprendimą, 2013 m. lapkričio mėnesį pervedė teismo priteistus pinigus į F.L.Broel Pliaterienės sąskaitą ir iki šiol laukė, kad valstybė kompensuotų tas išlaidas.

Prieš mėnesį finansų ministro įsakymu Šilutės savivaldybei skirta 34,4 tūkst. litų už valstybės išperkamą turtą atlyginti.

Pasak D.Bernotienės, yra ir daugiau paveldėto turto savininkų, kuriems valstybė laiku nespėjo kompensuoti už negražintus valstybės išperkamus gyvenamuosius namus, jų dalis ar butus, tačiau dėl nuostolio, patirto dėl infliacijos, bylinėjosi tik F.L.Broel Pliaterienės įgaliotinis D.Lapienis.