Greitosios dispečerinės naikinimas – pavojus Šilutės ligoninei

Greitosios P5210184Rajono Tarybos posėdyje politikai taip ir neapsisprendė – atiduoti Greitosios medicinos pagalbos (GMP) dispečerinės funkciją Klaipėdos Greitosios pagalbos stočiai ar ne. 

Lapkričio 1-ąją įsigalios Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymas veikti regioninėms GMP dispečerinėms, kurios turės tobulesnę įrangą ir racionaliau paskirstys rajoninių GMP automobilių iškvietimus. Pagrindinis tokios pertvarkos tikslas – kad rajono paribiuose gyvenantys pacientai greičiau sulauktų greitosios ir būtų nuvežti į artimiausią ar pageidaujamą ligoninę.

Rajono politikai mano, kad Šilutės regioninei ligoninei kilo grėsmė prarasti statusą, nes dalis rajono ligonių galimai bus pavežti ne į Šilutę, bet į Klaipėdos, Šilalės ar net Tauragės ligonines.

Netiki teisingais sprendimais

Sprendžiant klausimą dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinės paslaugų perdavimo labiausiai nerimavo rajono tarybos politikai, medikai darbiečiai Algimantas Čeponis ir Darijus Pundžius.

Jie neigė iš Klaipėdos atvykusio Klaipėdos GMP dispečerinės vadovo Rimgaudo Juodviršio aiškinimus, kad dispečerinių reformos tikslas yra tik racionaliau panaudoti rajono GMP turimas pajėgas bei ligonį pristatyti į artimiausią būtiną ar jo pasirinktą ligoninę.

Pasak D.Pundžiaus, dalis pacientų gali būti apskritai be sąmonės ir neišreikšti nuomonės, kurioje ligoninėje norėtų būti gydomi. Kas tuomet spręs, kur juos reikia vežti – į Klaipėdos ar į Šilutės ligonines?

Klaipėdos GMP dispečerinės atstovas atsakė, kad pagal ligonio diagnozę sprendimą priims GMP komandos medikė.
Toks atsakymas D.Pundžių tik dar labiau įtikino, jog pacientai, esantys rajono paribyje, kai juos aptarnauti bus pasiųsta GMP komanda iš Klaipėdos, bus nugabenti į Klaipėdos ligoninę. Jo nuomone, naujoji dispečerinės reforma sudarys prielaidas korupcijai ir pacientai iškeliaus į didmiesčio ligonines.

Nepalanki teritorinė situacija

Politikas A.Čeponis pateikė jam žinomus pavyzdžius, kai pagėgiškiai pacientai, kuriuos Tauragės GMP komandos pavėžėjo gydytis į Šilutės ligoninę, o ne į Tauragę, buvo verčiami apmokėti kelionę. Pasak politiko, yra buvę atvejų, kai GMP komandos medikai, nuvežę pacientą į Šilutę, vėliau buvo kviesti aiškintis Tauragės valdžiai tarsi padarę nuostolį Tauragės ligoninei. Mat ligoninės gauna pajamas už gydomus ligonius.

Pasak svečio iš Klaipėdos, tokia situacija galėtų būti paaiškinama tik tuo, kad čia susikerta dviejų skirtingų apskričių interesai. Jis tvirtino, jog Klaipėdos apskrityje jau visos savivaldybės, išskyrus Šilutę, yra atidavusios savo dispečerinių paslaugas ir dėl to neturi jokių neigiamų pasekmių.

Politikai kalbėjo, kad Šilutei GMP dispečerinių reforma nepalanki, nes kyla didelė grėsmė prarasti ligoninėje gydomų ligonių skaičių. Ketvirtis Šilutės rajono gaubiamas Kuršių marių vandens, antras ketvirtis – pasienio su svetima valstybe ir iš šios pusės galimybės pritraukti pacientų nėra. Kita rajono pusė ribojasi su Tauragės ir Klaipėdos apskritimis, kurioms be abejonės atiteks rajono paribyje gyvenantys pacientai.

Pasak D.Pundžiaus, Šilutės dispečerinės prijungimo sąlygos yra nepalankios Šilutės regioninės ligoninės statuso išsaugojimui. Jis ir dabar jau balansuoja ant pavojingos gydomų ligonių skaičiaus ribos.

Kas svarbiau?

Posėdyje dalyvavęs LR Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vedėjas Arūnas Anužis suabejojo, ar rajono politikai teisingai pasirenka sprendimo prioritetus. Jo nuomone, niekas neginčija GMP dispečerinių reformos pagrindinio tikslo, kad iki ligonio operatyviau atvyktų greitoji pagalba ir nuvežtų į ligoninę, kuri suteiks kokybiškiausią medicinos pagalbą. Tačiau kalbos, kad minėta reforma yra bloga, nes kelia grėsmę ligoninės statuso išsaugojimui, jau kelia minčių, jog rūpinamasi ne pacientų interesais.

Tokias svečio prielaidas neigė politikas Vaidas Pavilonis. Jis pateikė gal ir ne patį estetiškiausią palyginimą – ligonių išvežimą į Klaipėdos ligoninę jis prilygino atliekų išvežimui į apskrities sąvartyną. Pasak politiko, dabar, kai rajonas sunaikino savo sąvartyną ir priverstas atliekas priduoti į Klaipėdos sąvartyną, jau prasidėjo kažkieno suplanuotas, rajono žmonėms nenaudingas žaidimas – nepriklausomai nuo mūsų norų Klaipėdos sąvartyno vartų mokestis pakeltas ir, kai panorės, – vėl kels.
Politikas retoriškai klausė, kas liks atsakingas, kai po dispečerinės reformos bus panaikintas regioninės ligoninės statusas, vėliau uždaryti chirurgijos, akušerijos ir kiti skyriai ir Šilutėje liks tik slaugos ligoninė? Kaip tuomet paaiškinsime rajono žmonėms, jog GMP dispečerinės reformą įgyvendinome atsižvelgdami į paciento interesus?

Vis tiek teks reformuotis

Tarybos posėdyje dalyvavusi LR Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš taip pat negalėjo paguosti rajono politikų, kurie spyriojasi prieš Sveikatos ministerijos sumanymą reformuoti GMP dispečerines ir jas centralizuoti į regioninį lygmenį. Ji sakė, kad Šilutės savivaldybei teks apsispręsti iki lapkričio 1 dienos.

Rajono politikas Jonas Purlys ragino kolegas nebesispyrioti ir dėl dispečerinės paslaugų perdavimo spręsti dabar. Jo nuomone, Rajono Tarybos nariai be reikalo nepasitiki medikais ir jų darbu, kuris turi vieną tikslą – kad pacientams būtų geriau.

Tačiau dauguma politikų nutarė dėl dispečerinės paslaugų perdavimo spręsti kitame rajono tarybos posėdyje. Per mėnesį ketinama dar labiau iškamantinėti Klaipėdos GMP ir ligoninės vadovus apie galimas palankesnes sąlygas Šilutei.