Griuvo „Eglutės“ vaizdą darkęs priestatas

eglutes remontasĮ Šilutės Šventojo Kryžiaus katalikų bažnyčią sukantys šilutiškiai pastebėjo, kad greta bažnyčios esančio buvusio vaikų tuberkuliozės sanatorijos „Eglutė“ pastato kieme triūsia statybininkai.

Tik jie šį kartą ne stato, o griauna – nuo žemės paviršiaus šluoja architektūrinį paminklą darkiusį sovietmečiu čia prilipdytą priestatą

Nugriaus ir sutvarkys vietą

Šilutės katalikų bažnyčios klebonas Stasys Toleikis neslepia džiaugsmo. Eina jau antri metai, kai parapijai sugrąžinti pastatai, kuriuose sovietmečiu – 1961 metais – buvo įkurta vaikų tuberkuliozės sanatorija. Tiesa, grąžinant iškelta viena sąlyga – nugriauti architektūros paminklo statusą turinčio pastato vaizdą darkiusį priestatą.

Toks nugriovimas, anot klebono, atsieitų mažiausiai porą šimtų tūkstančių litų, nes šalia architektūros paminklų esančius pastatus galima griauti tik rankiniu būdu, techniką naudoti draudžiama. Bet pasitarnauti parapijai ėmęsi UAB „Plantramsta“ statybininkai suteikė parapijai tokią labdarą.

Statybininkai griovimo darbus jau beveik baigė, beliko iš žemės ištraukti blokus. Darbus šiek tiek sustabdė spustelėjęs šaltis. „Vėliau užvešime žemių, sutvarkysime tą vietą, kad būtų gražu“, – sakė klebonas S.Toleikis.

Kiti kieme stovintys pastatai nebus griaunami. Jie taip pat priklauso parapijai.

Klebonas dar nežino, kiek tiksliai lėšų reikėtų viso buvusio sanatorijos pastato remontui. Tai paaiškės po to, kai bus atlikta ekspertizė ir techninis projektas, o tai ilgas darbas. Bet jis spėja, jog be pusantro milijono litų neapsieis. Tokių pinigų, žinia, parapija neturės, tad viliamasi, jog pavyks gauti Europos Sąjungos fondų paramą.

Pastatą siaubė benamiai

Beje, vos keleri metai iki sanatorijos „Eglutė“ uždarymo – 2001-aisiais – visas jos pastatas buvo kapitaliai suremontuotas. Tam buvo skirtos didelės investicijos: pakeisti visi langai, suremontuoti kambariai, atnaujintos lauko žaidimų aikštelės. Bet viso to prireikė vos trejiems metams, nes po tiek laiko sanatorija buvo uždaryta.

Ilgai be šeimininko buvęs pastatas netrukus virto benamių landyne: šilutiškius kone dešimtmetį piktino čia girtaujantys, langus daužantys, neretai ir patalpas padegantys asocialūs asmenys. Vienas gaisras neapsiėjo ir be aukų – liepsnose žuvo vienas benamis.

Kokią veiklą parapija vystytų buvusioje „Eglutėje“, kai ji bus suremontuota? Klebonas S.Toleikis sako, kad šiuo metu parapijai labai trūksta patalpų, tad visas atnaujintas pastatas bus išnaudojamas. Reikia būstinės „Caritui“ ir Šeimos centrui, trūksta ploto, kai kasmet po kelis šimtus vaikų reikia paruošti Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui.

Silutes naujienu LOGO copy