Gydytojai neišduoda pažymų praleistoms pamokoms pateisinti

Darželiai, mokyklos, būreliai ir aukštosios mokyklos negali reikalauti 094/a formos medicininių pažymų bei išrašų iš medicininių dokumentų ar e. sveikatos sistemos asmens nelankymui pagrįsti, nes šiuose dokumentuose pateikiami jautrūs sveikatos duomenys, tačiau tokių atvejų vis pasitaiko.  Minėtasis reikalavimas įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d., tai reiškia, kad gydytojas neturi pagrindo išduoti pažymos, pateisinančios ugdymo įstaigai mokinio, pilnamečio mokinio ar studento praleistas dienas.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys nurodo, kad besilankant šalies gydymo įstaigose ne vienas šeimos gydytojas nurodė esantis priverstas pasirašinėti pažymas tėvams dėl vaikų praleidžiamų pamokų, nors šis reikalavimas jau 4 metai panaikintas.

“Tokie reikalavimai ne tik neturi teisinio pagrindo, tačiau be reikalo apkrauna šeimos gydytojus bei sumažiną laiką, kuris galėtų būti skirtas tiesiogiai pacientams“, – teigia ministras.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė sako, kad švietimo įstaigos taip sprendžia lankomumą. “Pamokų nelankymas tapo didelių mokyklų rūpesčiu. Iš mokyklų nuolat sulaukiame informacijos, kad pasitaiko nemažai piktnaudžiavimo atvejų, kai tėvai, prisidengdami vaiko liga ir naudodamiesi tuo, kad gydytojų pažymos nėra privalomos, išvažiuoja atostogų“, – sakė ministrė.

Anot šeimos gydytojos Eglės Jodžiūnienės, didžiausias antplūdis šeimos gydytojų kabinetus pasiekia prasidėjus mokslo metams, o dažniausiai pateisinimo pažymų prašantieji yra vaikų tėvai.

„Priežastis – apmokėjimo sistema už praleistą laiką dėl ligos. Tokių atvejų – dauguma. Tėvai atvirai sako, kad jie vengia pyktis su darželio valdžia, nenori, kad dėl to vaikui būtų blogiau, tad jie su tuo susitaiko. Žinau atvejų, kai tėveliai, negavę pažymos iš gydytojo, spausdina išrašus iš e.sveikatos ir neša juos į ugdymo įstaigas“, – sako gydytoja.

LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme numatyta, kad visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, kita asmeninė informacija turi būti laikoma konfidencialia. Tokia informacija reikalinga medikams keičiantis informacija, siunčiant konsultacijai pas specialistą, informuojant apie gydymą. Tokių duomenų ugdymo įstaigos negali reikalauti.

Atsisakius 094/a pažymų, kuriomis iki tol buvo pateisinamas mokinių, studentų neatvykimas į ugdymo įstaigą, savivaldybės ir ugdymo įstaigos turėjo parengti tvarkas, numatydamos, kaip bus galima pateisinti neatvykimą dėl ligos, ir su jomis supažindinti tėvus, pilnamečius mokinius, studentus.

SAM inf.