Gyventojai priešinasi Laisvės alėjos naikinimui

LAISVESŠilutės savivaldybę šturmuoja ir „Šilutės naujienų“ redakcijos pagalbos prašo Laisvės alėjos gyventojai. Dešimties daugiabučių namų atstovai yra išsigandę savivaldybės valdžios ketinimų sunaikinti jų dešimtmečiais puoselėtą oazę be automobilinio transporto.

Savivaldybės valdžia planuoja išilgai alėjos, palei 6, 7, 8, 9, 10 namus, nutiesti dviejų eismo eilių gatvę su automobilių stovėjimo aikštelėmis. Prieš porą savaičių valdžios atstovai buvo susikvietę minėtų namų gyventojus aptarti jau ir šios gatvės pavadinimą, nors nė vienas iš gyventojų lig šiol nebuvo girdėję apie tokios gatvės tiesimą.

Žinoma, kad susirinkime, kuris vyko Šilutės seniūnijos salėje, jokio pavadinimo gatvei neišrinko, nes gyventojai apskritai nenori, kad ji čia būtų tiesiama. Gyventojų nuomone, gatvė reikalinga tik vienam įtakingam verslininkui, sumaniusiam savo valdose pasistatyti prekybos centrą. Tačiau tokiam sumanymui realizuoti trūksta erdvės automobilių parkavimui.

Vietoje ramybės – automobilių triukšmas ir smarvė

Savivaldybėje jau įregistruotas kelių namų gyventojų pareiškimas, kad Laisvės alėjos daugiabučių gyventojai prieštarauja šalia jų namų tiesti gatvę automobilių transportui. Pareiškimas patvirtintas ir paskubomis surinktais bemaž 100 butų savininkų parašais. Pareiškimą įregistravusios Rimantė Lidžienė, Jadvyga Steponavičiūtė, Dalė Smolinskienė „Šilutės naujienoms“ sakė, kad jeigu prireiks, jos pasirengusios apeiti ir surinkti visų 10-ies Laisvės alėjos daugiabučių namų butų savininkų parašus. O kiekviename name yra nemažiau kaip po 45 butus.

Šilutiškės neabejoja, kad absoliuti dauguma alėjos gyventojų nenori, kad būtų sunaikinta tarp daugiabučių namų esanti gamtos oazė. Juk čia yra įrengtos net trys krepšinio aikštelės, žaidimų aikštelės mažiausiesiems, pėsčiųjų takai. Be to, planuojamos gatvės vietoje auga 12 medžių, kuriuos sodino patys alėjos gyventojai. Tiesiant gatvę medžiai būtų pašalinti.
Laisvės alėjos gyventojai įsitikinę, kad nutiesus gatvę bus stipriai pabloginta jų gyvenimo kokybė.

„Vietoje daugelį metų turėtos žaliosios oazės ir ramybės mums dabar bandoma įbrukti automobilių triukšmą ir smarvę, juk daugelis čia pasirinko gyvenamąją vietą ir dėl to, kad šalia namų yra gamtos kampelis, kad jaunų šeimų vaikams čia saugu žaisti ir sportuoti. Neabejojame, kad dėl šalia namų einančios gatvės nuvertės ir mūsų butai“, – sakė protesto iniciatorės.

Valdžia pyksta

Praėjusią savaitę gyventojų atstovai susitiko ir su aukščiausiais savivaldybės vadovais – meru Vytautu Laurinaičiu, vicemeru Algiu Bekeriu, administracijos direktoriumi Sigitu Šepučiu. Pasak jų, pokalbis nebuvo labai draugiškas.

„Susidarė vaizdas, kad jie net pyksta ant mūsų, kam neva prieštaraujame visos alėjos renovavimui – pėsčiųjų takų atnaujinimui ir naujo kelio bei patogesnių išvažiavimų iš kiemų įrengimui“, – pasakojo gyventojai.

Žmonės sakė neprieštaraujantys alėjos renovacijai ir valdžios rūpesčiui sutvarkyti gražiausią miesto alėją. Tačiau jie kategoriškai nesutinka, kad alėjoje, kurioje lig šiol buvo tik pėsčiųjų takai, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, atsirastų ir dviejų eilių automobiliams skirta gatvė. Pagal gyventojams jau žinomus planus, gatvės riba bus visai šalia pastatų, o šalikelė vos 2,6 m iki namų sienos ir tik porą metrų nuo sporto aikštelių.

Gyventojams, išdėsčiusiems priekaištus dėl planuojamojo Laisvės alėjos „suniokojimo“ ir pažadėjusiems, kad „savo kūnais neleis kirsti medžių“, buvo atsakyta, kad jeigu jie taip prieštarauja, tai renovacijai skirtos lėšos bus perkeltos į kitą miesto alėją. Laisvės alėja tuomet liktų neatnaujinta.

Savivaldybės meras V.Laurinaitis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad išklausė atėjusių žmonių grupės nuomonę. Jo žiniomis, yra ir kitaip manančių gyventojų – yra norinčių, kad gatvė čia būtų.

„Gatvės reikia, kad patiems namų gyventojams būtų patogiau išvažiuoti savo transportu iš kiemų, būtų mažiau problemų specialiajam transportui išgabenant atliekas ir t.t. Tačiau, jeigu kompromisas nebus surastas – gatvės ir renovacijos Laisvės alėjoje nebus“, – sakė meras.

Komitetuose „Šimtmečio“ gatvės sprendimo projektas

Laisvės alėjos gyventojams, nenorintiems naujosios gatvės, nepalanki staigmena – savivaldybės administracija jau pateikė bent du sprendimo projektus, kurie susieti su planuojama naujaja gatve. Viename projekte „Šimtmečio“ gatvė įtraukta į komplektą renovuotinų Šilutės miesto vietų, kurių renovavimo finansavimas Susisiekimo ministerijoje turėtų būti patvirtintas jau kitų metų pradžioje. Pasak projekto teikėjos Astos Jagelavičienės, nebėra laiko „Šimtmečio“ gatvės ir viso Laisvės alėjos renovacijos pakeisti kitu objektu. Kitas politikams pateiktas sprendimo projektas yra planuojamai gatvei oficialiai suteikti „Šimtmečio“ gatvės pavadinimą. Tokių sprendimo projektų svarstymui Tarybos posėdyje jau pritarė Ekonomikos ir finansų komitetas, kuriam pirmininkavo Algis Bekeris.

Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas, kuriam vadovauja Tomas Budrikis, minėtų sprendimų projektų svarstymui Tarybos posėdyje nepritarė. Komiteto posėdyje dalyvavo ir Laisvės alėjos gyventojai. Jų teigimu, apie alėjos renovaciją su gatvės tiesimu bei automobilių aikštelėmis, gyventojai sužinojo tik dabar. Niekas su jais nesitarė, nederino. Absoliuti Laisvės alėjos gyventojų dauguma neįsivaizduoja, kad kelis dešimtmečius buvusi saugi poilsiui ir vaikų žaidimams skirta vieta bus sunaikinta.