H. Šojaus muziejuje – pusantro tūkstančio naujų eksponatų

Sausio 12-ąją Šilutės Hugo Šojaus muziejuje atidaryta paroda „Eksponatai laikmečio liudininkai“. Tai jau tradicija tapusi paroda, kurios metu visuomenei pristatomi nauji eksponatai, per praėjusius metus perduoti H. Šojaus muziejui ir ekspozicijoms Švėkšnoje ir Žemaičių Naumiestyje. Kartu tradiciškai įteikiamos padėkos muziejaus rėmėjams, kurių dėka muziejaus fondai papildomi unikaliais, krašto istoriją reprezentuojančiais eksponatais.

2022 m. Šilutės H. Šojaus muziejaus rinkiniai buvo papildyti net 1503 eksponatais, kurių nemaža dalis – radiniai, aptikti archeologinių tyrinėjimų metu Šilutės rajone. Antroji dalis – vertybės dovanotos pavienių asmenų, organizacijų arba įsigytos už muziejaus lėšas.

Muziejaus darbuotojai dėkoja visam būriui šilutiškių, pernai H. Šojaus muziejaus ekspozicijai padovanojusiems laiko išbandymus atlaikiusius eksponatus. Renginio metu padėkota Elenai Stankevičienei, Danguolei Tarvydaitei, Jolitai Bruožytei, Jonui Vaitkui, Anai Golozubovai, Meilei Jašelskienei, Viktorui Sverdlenko, Vaidotui Vilčiauskui, Onai Stašaitienei, Raimondui Jasui, Danutei Staponkienei, Kęstučiui Zdanevičiui, Marinai Kulčinskajai, Marinai Ulbutovai, Vilijai Petrošienei, Rimui Pielikiui, Dr.Jorn Barford, Aušrai Murauskienei, Eugenijai Juraškaitei Murauskienei, Viktorijai Ziabrevai, Almai Pielikytei, Ramutei Gudaitienei, Zinai Kuzminskaitei, Sigitui Lebeckiui, Almantui Rainiui, Petrui Skutului, Jelenai Palcevai, Vitalijai Galican, Rūtai Emigart Čiuželienei, Kotrinai Valinskienei, Kęstučiui Paleckiui, Nerijui Brazdeikiui, Alvyrai Ugianskienei, Mildai Jurgauskaitei, Linai Vaičionienei, Mantui Užgaliui, Sandrai Tarozaitei, Birutei Morkevičienei, Skirmantei Galvydei, Romai Šukienei, Jūratei Leonienei, Živilei Girdžiutei, Raimondui Puodžiūnui, Genovaitei Grybauskytei, Natalijai Kučinskajai, Antanui Jakui, Vilmantui Pielikiui ir Indrei Skablauskaitei.

Švėkšnos ekspozicijai eksponatus dovanojusiems: Jonui Glodeniui, Adomui Ramanauskui, Naftaliui Zivui, Medardui Urmulevičiui, Agnei Duobinienei, Petrui Čeliauskui, Adomui Miliauskui, Mindaugui Nogaičiui, Alfai Petrošienei, Sauliui Bitinui, Vitalijui Dubauskui, Linai Pervainei, Egidijui Simučiui, Violetai Astrauskienei, Reginai Genkovienei.

Žemaičių Naumiesčio ekspozicijai eksponatus dovanojusiems: Laurai Šikšnienei, Danutei Mockienei, Vaidilutei Dūdienei, Rimantui Kumžai, Zitai Danai Auksorienei, Stasei Timm, Editai Mikužienei, Stanislovui Anužiui, Liudvikui Stankui, Markui Blumbergui, Sauliui Šalnui, Rimantui Paičiui.

Renginio metu skambiais liaudiškos muzikos ir šokio garsais parodą atidaryti padėjo folkloro ansamblis „Verdainė“.

Paroda „Eksponatai laikmečio liudininkai“ veiks iki vasario 24 d. Kviečiame apsilankyti!

H. Šojaus muziejaus inf.