Į Šilutės Hugo Šojaus muziejų pateko įdomus eksponatas

11Verdainės kaimo gyventojas Justinas Mažonas Šilutės Hugo Šojaus muziejui perdavė labai vertingą ir įdomią laiškų, taip pat reikalų raštų rašymo pavyzdžių knygą „Gromatu skarbnyczia wisiems lietuwiszkaje kalba mylintiemsiems ant pasimokinimo / sustatyta nů mokįtojo Wendt“ (1890 m., 112 p., Heidekrug [Šilokarčiama], A. Štalio leidykla, išspausdino H. Posto spaustuvė Tilžėje), kurioje pateikiami laiškų pavyzdžiai.

Jų tematika įvairi – yra meilės laiškų, prašymų kaizeriui bei skundų valdžios įstaigoms. Knygos rengėjas Wendtas (Wendt) Endrikis (gimė 1819-03-22 Mažojoje Lietuvoje, mirė 1896-07-05 Traksėdžiuose, Šilutės apsk.) – mokytojas, šviečiamosios ir religinės literatūros rengėjas, periodinės spaudos bendradarbis. Baigęs Karalienės mokytojų seminariją mokytojavo, paskutinė darbovietė – Bitėnuose. 1887 m. išėjo į pensiją ir apsigyveno Traksėdžiuose.