Įdomioji istorija: nuskendo Švėkšnalėje tankas ar ne?

Iki šiol tarp švėkšniškių sklinda kalbos apie kadaise Švėkšnalės liūne nugrimzdusį tanką. Kol neturime jokių įrodymų, galime tik spėlioti, ar taip galėjo būti. Iki šiol neaptiktas ir joks rašytinis šaltinis, liudijantis apie kažkam galimai tragišką įvykį.

Ar iš skęstančio tanko įgula išsigelbėjo, žinių nėra. Asociatyvi nuotr.

Remiantis žmonių pasakojimais, baigiantis Antrajam pasauliniam karui, 1944 m. spalio mėnesį, vokiečiams traukiantis iš Lietuvos, toks įvykis nutiko mūsų miestelyje. Vokiečių tankas, norėjęs pervažiuoti nedidelį Švėkšnalės upelį, nugrimzdo į ten buvusį liūną. Nėra žinių, ar įgulai pavyko išsigelbėti. Kalbama, kad tas tankas ir dabar tebeguli liūne 2 metrų gylyje.

Kodėl tankas važiavo per Švėkšnalę?

Kad Švėkšnoje karo metu lankėsi vokiečių kareiviai, įrodymų apstu. Tačiau, kaip ir minėjome anksčiau, dėl tanko jokių rašytinių žinių neaptikta. Tad kol kas apie tai galime tik spėlioti. Gali būti, kad tankistas pasirinko važiuoti ne per Baltąjį tiltą, būdamas tikras, kad tiltelis neatlaikys tanko svorio. O pervažiuoti tokį mažą upelį tankui vieni juokai. O kad ten gali būti liūnas, tankistas tikriausiai nepagalvojo. Jei taip buvo, lieka neaišku, ar tankistai sugebėjo atidaryti liuką ir patys išsiropšti į paviršių.

Kraštotyrininkas Petras Čeliauskas spėja, kad taip galėjo atsitikti ir dėl netikslių vokiečių žemėlapių. Pasak P. Čeliausko, yra tekę matyti vokišką mūsų apylinkių žemėlapį, tikriausiai, kad 1940 – 41 metų, nes Lietuva pažymėta kaip TSRS dalis. Švėkšnos istorijos tyrinėtoją stebino jo netikslumas – jame nebuvo pažymėtas plentas, einantis į Inkaklius pro Parakaunyčios kalną, nors tas kelias buvo nutiestas jau 1930 m. Užtat jame buvo pažymėtas senasis kelias, einantis iš Švėkšnos Žvėryno link, po to sukantis per Baltąjį tiltą link Inkaklių. Jei tankistai turėjo tokį netikslų žemėlapį, tai jie pagal jį ir važiavo iš Švėkšnos (nes kito kelio žemėlapis nerodė). Bet tai tik viena iš įdomesnių versijų. Jeigu ji tikra, tuomet tanko reikėtų ieškoti kažkur šiapus Baltojo tilto link Žvėryno.

Pabandžius surasti įvykio amžininkų, kurie paliudytų apie nuskendusį vokiečių tanką, mums surasti nepavyko. Tačiau išgirdome kalbų iš žmonių, kurie girdėję neva tikras istorijas, papasakotas tanką regėjusių švėkšniškių. Būtą ir tokių, kurie dar ilgai po skendimo matė iš Švėkšnalės kyšantį tanko vamzdį. Tokiais pasakojimais pilnai pasitikėti negalime. Gal tai tiesiog sklindanti ir vis labiau pagražinta istorija, prie kurios prisidėti buvo garbė. Kaip sakant, suveikė „sugedusio telefono“ principas.

Vis tik, tanko ieškotojų Švėkšnoje buvo sulaukta. Remiantis kai kurių žmonių pateikta informacija, pasitelkę į pagalbą metalo detektorių, po žeme „pasislėpusio“ tanko ieškota jau sovietmečiu. O paskutinį kartą į tanko paieškas susiruošė vokiečiai. Teigiama, kad jų ekspedicija čia lankėsi prieš maždaug 10 metų. Gaila, bet tai irgi gali būti tik pramanas, nes 2007 m. švėkšniškis Antanas Martinkus ir P. Čeliauskas tuo klausimu kreipėsi į Vokietijos ambasadą, tačiau atsakymo nesulaukė iki šiol.

Nuotraukoje – tankas?

Besidomint kovinės mašinos istorija Švėkšnoje, sulaukėme vienos įdomios nuotraukos iš muziejinių vertybių kolekcionieriaus Mindaugo Nogaičio. Joje galimai įamžintas tankas šalia miestelio katalikų bažnyčios. Deja, nuotrauka nėra labai ryški ir neginčijamai teigti, kad joje matomas tankas, negalime. Be to, ant nuotraukos nėra nurodyta data. Tačiau ant objekto galimai matomas kryžius, panašus į tuos, kuriuos karo metais naudojo vokiečiai. Kita vertus, nuotraukoje gali būti užfiksuota ir laidotuvėms skirta transporto priemonė.

Apie iš po žemių iškasamus Antrojo pasaulinio karo palikimus, galime išgirsti ir šiais laikais. 2014 m. Estijoje vietiniai gyventojai aptiko ežero gelmėse nuskendusį tanką. Šis buvo iškastas ir iškeltas, t.y. praėjus 62 metams nuo dingimo.

Jeigu tanko legenda Švėkšnoje yra tiesa ir jo dar niekas slapta neištempė, ateityje galime tikėtis jį atrasti. Juk tobulėjant technologijoms, turėtų būti lengva aptikti tokią didelę metalo masę. Taip pat paaiškėtų, ar nėra jame žuvusių kareivių.

Turite informacijos šia tema? Kviečiame pasidalinti su mumis!