Ilgaamžė šilutiškė ilgų metų linkėjo ir sveikintojams

Baranauskiene sveikinaBūrys sveikintojų sugužėjo ir į šilutiškės Marijos BARANAUSKIENĖS namus, kuri irgi švenčia 90-ąjį jubiliejų.

Bet ji ir pati sveikino atvykusius svečius, ir jiems linkėjo ilgų ir geriausių metų.

Prieškario laiku Lazdijuose gyvenusi ir dirbusi M.Baranauskienė iš tų laikų išsaugojo skaudžiausius prisiminimus apie kelionę į tremtį. Kartą į kooperatyvą, kur ji dirbo, įgriuvęs kareivių būrys visus darbininkus suvarė į vagoną ir išsiuntė į Vilnių, o iš ten – į tolimąjį Sibiro kraštą.

Ten prabėgo ilgi sunkaus fizinio darbo kupini tremties metai. Grįžusi gimtinėn, Marija tėvus jau rado įsikūrusius Šilutės krašte, tad ir pati kitur nevažiavo. Pradžioje Rusnėje, vėliau – pačioje Šilutėje kūrėsi.
Dabar senolė gyvena su dukra Šilutės miesto centre.

Artimieji Mariją apibūdina kaip ypač pareigingą ir visiems padėti besistengiančią moterį. Joks darbas jai nebuvęs sunkus, kol sveikata judėti leido. Ko gero, tai ir buvo ilgaamžiškumo paslaptis. Dabar Marija guodžiasi, kad gyvenimas ją sustabdė, kad malonumą dirbti jau atėmė.

Sulaukusi Savivaldybės ir seniūnijos vadovų su gėlėmis, senolė jiems ir dėkojo, ir pati linkėjimus sulaukti jos metų žėrė. „Man Dievulis nepagailėjo, tegu ir jums nepagaili“, – sakė.