In memoriam: Kazys Gaigalas

GAIGALASVasario 27 dieną po sunkios ligos mirė „Sidabrinės nendrės“ laureatas, biologijos mokslų daktaras, rusniškis Kazys Gaigalas.

Velionis gimė 1928 m. kovo 2 dieną.

1954 m. įgijo biologo – zoologo specialybę. Grįžęs į Lietuvą po tremties Sibire, jis dirbo Mokslų akademijos Biologijos institute, vėliau – Rusnės ichtiologijos laboratorijoje vadovu. K.Gaigalas veikė kaip Lietuvos hidrobiologų draugijos narys, visuomeninis gamtos apsaugos inspektorius.

1993 m. Lietuvos mokslo taryba jam suteikė gamtos mokslų daktaro vardą.

Biologas tyrė Pamario krašto gamtą, jis yra paskelbęs daugiau apie 80 mokslinių straipsnių ir apie 260 mokslo populiarinimo straipsnių. 2001 m. jis išleido knygą „Kuršių marių baseino žuvys ir žvejyba“. 2001 m. skaitytojus pasiekė antroji jo knyga – monografija „Lietuvos žuvininkystė Nemuno žemupio regione“.

Mokslininko K.Gaigalo veiklą įvertino ir kraštiečiai, 2002 metais įteikę „Sidabrinės nendrės“ premiją.

Velionis šeštadienį bus palaidotas gimtojo Linkuvos miestelio (Pakruojo rajonas) kapinėse.