In Memoriam Šilutės Garbės piliečiui V. Jovaišai

Šilutė neteko savo Garbės piliečio, kurio širdis sustojo likus 19 dienų iki 90 metų jubiliejaus.

Šilutė neteko savo Garbės piliečio, kurio širdis sustojo likus 19 dienų iki 90 metų jubiliejaus.

Vytautas JOVAIŠA, muzikos mokyklos įkūrėjas ir direktorius, pedagogas, ilgametis choro „Pamario aidas“ dirigentas.

1931 m. spalio 26 d. – 2021 m. spalio 7 d.

Šilutė neteko savo Garbės piliečio, kurio širdis sustojo likus 19 dienų iki 90 metų jubiliejaus.
V. Jovaiša 1950 m. gegužės mėn. saugumo agentų buvo suimtas ir už antitarybinę veiklą nuteistas 25 metus kalėti. Mirus Stalinui bausmė sumažinta iki 6 metų. Gyveno ir dirbo Sibire – Vorkutoje.
Grįžęs į Lietuvą, 1956 – 1959 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje, neakivaizdžiai studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.

Nuo 1959 m. dirbo Priekulės vidurinės mokyklos muzikos mokytoju ir kultūros namų meno vadovu. Nuo 1960 m. dėstė muziką ir dainavimą Šilutės 1-ojoje vidurinėje mokykloje ir dirbo kultūros namų meno vadovu. 1964 respublikinei moksleivių dainų šventei parengė jaunučių chorą. 1960 – 1965 m. vadovavo Šilutės kultūros namų chorui, ansambliams ir solistams. Chorą paruošė respublikinėms dainų šventėms, respublikinėse apžiūrose su juo laimėjo prizines vietas, dalyvavo jaunimo šventėse Rambyne, Latvijos ir Estijos dainų šventėse, Lietuvoje.

1965 – 1992 m. Šilutės vaikų muzikos mokyklos įkūrėjas, direktorius, jaunių choro ir akordeonistų orkestro vadovas. 1972 – 1977 m. Šilutės MSV mišriojo choro vadovas. Chorų apžiūrose su juo pelnė prizines vietas, koncertavo Smolensko ir Maskvos srityse. 1979 – 1986 m. vadovavo Šilutės kultūros namų mišriam chorui, su kuriuo dalyvavo respublikinėse dainų šventėse, televizijos laidoje, renginiuose.

Nuo 1992 m. Šilutės politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro „Pamario aidas“ vadovas. Choras dalyvavo koncertuose, sąskrydžiuose visoje Lietuvoje, parengtas 1994 ir 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėms Vilniuje. 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei paruošė Žibų pradžios mokyklos jaunučių chorą.

V. Jovaiša buvo Šilutės rajono dainų švenčių organizatorius ir vyr. dirigentas, sukūrė dainų chorams ir ansambliams.

Su žmona Angele užaugino sūnus Dalių ir Egidijų. Už visuomeninę veiklą ir gyvenimo nuopelnus prieš 3 metus Jam suteiktas Šilutės miesto Garbės piliečio vardas.