Informacija apie ledo būklę Šilutės rajono savivaldybėje

 

Untitled-1 copyŠilutės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pateikė informaciją apie esamą ledo būklę Šilutės rajono savivaldybės vandens telkiniuose, kurių didelę dalį užima ledo plotai, sudaryti iš tarpusavyje sušalusių dreifuojančių ledo lūženų, todėl ledas yra nevienalytis, jo storis iki 6 cm, svorio veikiamas traška, gali staiga lūžti, buvimas ant jo nerekomenduojamas ir pavojingas žmonių gyvybei.

Visus asmenis prašome būti sąmoningiems ir nepažeidinėti Žmonių gyvybės apsaugos, saugaus elgesio Šilutės rajono vandens telkiniuose taisyklių, patvirtintų 2007 m. gruodžio 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-333, o žvejams mėgėjams – nepažeidinėti ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių, patvirtintų 2013 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. DI-14, 10.8 papunkčio reikalavimų (būti vandens telkiniuose ant ledo, kai dėl ledo būklės kyla pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, susidarius plonai ledo dangai ar Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos paskelbus apie ledo būklę, kuri gali kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai).

Siekdami išvengti administracinės atsakomybės, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, prašome griežtai laikytis anksčiau nurodytų teisės aktų reikalavimų.