Informacija apie ledo dangą vandens telkiniuose

ledasLietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pateikė informaciją apie esamą ledo būklę Šilutės rajono savivaldybės vandens telkiniuose. Didelę dalį užima ledo plotai, sudaryti iš tarpusavyje sušalusių dreifuojančių ledo lūženų, todėl ledas yra nevienalytis. Dėl šios savybės ledas, nors ir yra storesnis už minimalų saugiu laikomą 8 cm storį, yra nestiprus, svorio veikiamas netraška, gali lūžti staiga, todėl yra labai pavojingas ir buvimas ant jo nerekomenduojamas, nes kelia pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai.

Asmenys prašomi būti sąmoningais ir nepažeidinėti Žmonių gyvybės apsaugos, saugaus elgesio Šilutės rajono vandens telkiniuose taisyklių, patvirtintų 2007 m. gruodžio 27 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-333, o žvejams mėgėjams – nepažeidinėti ir Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių, patvirtintų 2013 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. DI-14, 10.8 papunkčio reikalavimų (būti vandens telkiniuose ant ledo, kai dėl ledo būklės kyla pavojus žmonių gyvybei ar sveikatai, susidarius plonai ledo dangai ar Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos paskelbus apie ledo būklę, kuri gali kelti pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai).