Iniciatyvinė grupė paprašė atidėti Vilkyčių seniūnijos steigimo klausimą

VILKYCIAI 1Iš savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės išbrauktas planuotas klausimas, kokioje teritorijoje skelbti gyventojų apklausą dėl naujos Vilkyčių seniūnijos steigimo – visoje Saugų seniūnijoje ar tik tuose kaimuose, kurie galėtų sudaryti būsimą Vilkyčių seniūniją?
Vilkytiškių iniciatyvinė grupė paprašė tą klausimą atidėti mėnesiui, kad būtų išvengta galimo politikavimo.

Lemiamą žodį tars politikai

Savivaldybės administracija buvo parengusi sprendimo projektą, kuriame buvo numatyta apklausą rengti visoje Saugų seniūnijoje 2015 m. sausio 12-16 dienomis. Gyventojai nuomones būtų galėję pareikšti Saugų seniūnijos ir Vilkyčių pagrindinės mokyklos patalpose. Preliminarus Saugų seniūnijos gyventojų, kurie gali dalyvauti apklausoje (t.y. turi teisę rinkti Šilutės rajono savivaldybės Tarybą), skaičius yra 2866. Teigiamas apklausos rezultatas būtų pasiektas tik tuomet, jei 15 proc. – 430 gyventojų – pasakytų TAIP už Vilkyčių seniūnijos steigimą.

Buvo numatyta, kad nauja Vilkyčių seniūnija atsiriektų Vilkyčių, Aisėnų, Begėdžių, Bundalų, Čiūtelių, Dieglių, Grynaičių, Grumblių, Kebelių, Lankupių,  Pangirių, Sakūtėlių, Stankaičių, Stonaičių, Šilininkų, Vilkmedžių kaimams priskirtas žemes, ir ten gyvenantys žmonės taptų Vilkyčių seniūnijos bendruomene.

Ar saugiškiams turi rūpėti?

Tokį Savivaldybės administracijos pasiūlymą praėjusią ir šią savaitę svarstė politikai Tarybos komitetų posėdžiuose.

Ginčas dėl apklausos vykdymo teritorijos kilo jau Ekonomikos ir finansų komiteto, kuriam vadovauja „tvarkietis” Vaidas Pavilonis, posėdyje. Nors Vilkyčių seniūnijos steigimo iniciatoriai prašė apklausti tik planuojamos Vilkyčių seniūnijos teritorijos gyventojus, tačiau Savivaldybės administracija ir seniūnijos steigimo reikalų darbo grupės vadovas Raimundas Ambrozaitis rajono politikams pristatė sprendimo projektą, kuriame numatyta apklausos teritorija – visa Saugų seniūnija.

Vienas iš seniūnijos steigimo iniciatorių tuomet stebėjosi Savivaldybės administracijos logika. Kodėl vilkytiškių apsisprendimui VILKYCIAIburtis į atskirą savivaldybę turi pritarti (arba nepritarti) likusioje Saugų seniūnijos teritorijoje gyvenantys žmonės, kuriems mažiausiai rūpi vilkytiškių svajonės. “Tai gal apklausti reikia ir kitų šalia esančių seniūnijų, o gal – ir visos savivaldybės žmones, kad jie spręstų, ar reikia vilkytiškiams artimesnės savivaldos”, – retoriškai klausė Vilkyčių bendruomeninės organizacijos „Viltis” pirmininkas Mindaugas Rimeikis.

Vilkytiškių pageidavimą apklausą rengti tik tarp planuojamos seniūnijos gyventojų Ekonomikos ir finansų komitete palaikė tik Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) politikas Arvydas Jakas ir „Šilutės krašto” frakcijos politikai Šarūnas Laužikas ir Vincenta Bubilienė.

Š.Laužikas pasiūlė savivaldybės Tarybos posėdžio sprendime dėl apklausos teritorijos įrašyti tik planuojamos seniūnijos teritoriją. Tačiau dauguma komiteto narių jo pasiūlymui nepritarė. Š.Laužikas įsipareigojo alternatyvų sprendimo projektą parengti savo frakcijos vardu ir pasirūpinti, kad jis atsirastų savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkėje.

Socialinių reikalų komitete, kuriam vadovauja mero pavaduotojas Algirdas Gečas, sprendžiant minėtos apklausos klausimą apsieita be diskusijų – komiteto nariai pritarė Savivaldybės administracijos parengtam sprendimui apklausą organizuoti visoje Saugų seniūnijoje.

Klausė pačių gyventojų

Paslankiausio ir darbščiausio komiteto vardo siekiantis Teritorijų ir kaimo reikalų komitetas, kuriam vadovauja socialdemokratas Saulius Vytuvis, nutarė pirmiau surengti išvažiuojamąjį posėdį ir tik tada apsispręsti dėl Vilkyčių seniūnijos steigimo apklausos teritorijos. Tai jau 6-asis išvažiuojamasis šio komiteto posėdis tik per vienerius metus. Tiek išvažiuojamųjų posėdžių nėra surengęs nė vienas kitas savivaldybės Tarybos komitetas per visą keturių metų kadenciją.

Gruodžio 16 dieną komiteto nariai pavažinėjo po Lankupių, Grumblių, Bundalų kaimų apylinkes, pasidairė po vėjo jėgainių parko teritoriją ir posėdį surengė Saugų seniūnijos salėje. Čia politikų diskusijose dalyvavo ir trys dešimtys vietos gyventojų: planuojamos Vilkyčių seniūnijos kaimų atstovai ir Saugų bendruomenės žmonės.

S.Vytuvis pasisakyti kvietė pirmiausia gyvenviečių seniūnaičius, vėliau ir visus kitus aktyvistus, kurie turi savo argumentų, reikia ar nereikia Vilkyčių seniūnijos, ir kaip organizuoti apklausą.

Pasisakantieji pasidalijo į dviejų nuomonių grupes. Vieni kalbėjo, kad atskiros seniūnijos steigimas yra per didelė prabanga Šilutės savivaldybės biudžetui, kad jie nematantys jokių svarbių reikalų, kurie bus lengviau išsprendžiami, jeigu bus įsteigta dar viena seniūnija. Kalbėta, kad yra kelios gyvenvietės – Begėdžių, Grynaičių, Vilkmedžių – kurių gyventojams (105 gyvent.) atstumas iki Vilkyčių yra didesnis nei iki Saugų. O Bundalų, Čiūtelių kaimų gyventojams (139 gyvent.) atstumas iki Vilkyčių toks pat kaip iki Saugų.

Buvo tokių, kurie priekaištavo, jog Vilkyčių seniūnijos reikia tik keliems verslininkams, kurie nori susigriebti į savo rankas vėjo jėgainių fondo lėšų skirstymą ir t.t.

Tokia prielaidą paneigė posėdyje dalyvavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas R.Ambrozaitis. Jis paaiškino, kad minėto fondo skirstymo komisijoje yra trys asmenys: tai vėjo jėgainių atstovas Tadas Navickas, Savivaldybės administracijos direktorius S.Šeputis bei rajono meras V.Laurinaitis. Tai jie, o ne seniūnijos žmonės sprendžia, kaip turi būti paskirstytos paramos fondo lėšos. Be to, R.Ambrozaitis sukritikavo Lankupių seniūnaičio Valdemaro Urbono iniciatyvą, kad fondo lėšos turi būti paskirstytos kaimams ar sodybų šeimininkams pagal tai, kokiu atstumu nuo artimiausių jėgainių jie gyvena. R.Ambrozaitis ragino telktis kaimų bendruomenes ir rašyti projektus bendroms problemoms išspręsti.

Iš Vilkyčių seniūnijos steigimo entuziastų tiksliausiai bendrus lūkesčius išdėstė verslininkas Saulius Budrys. Jis sakė, kad vilkytiškiai patys nori tvarkytis savo kieme ir kurti savo bendruomenės savivaldą. Jo nuomone, tik planuojamos Vilkyčių seniūnijos žmonės turi išskirtinę teisę dalyvauti apklausoje ir apsispręsti. Juk nė vienam vilkytiškiui nekyla minčių reguliuoti saugiškių gyvenimą…

Komitetui pritrūko kvorumo

Komiteto nariai, išklausę susirinkusių žmonių nuomones, džiaugėsi, kad diskusija buvo be pykčių ar užgauliojimų. Šmaikštuolis socialdemokratas Antanas Kubaitis sakė, kad į susitikimą su žmonėmis važiavo su baime, jog per peštynes dėl Vilkyčių seniūnijos steigimo gali „gauti į kuprą”. Jis siūlė žmonėms dviejų lygiaverčių gyvenviečių – Saugų ir Vilkyčių – konkurencijos dėl savivaldos problemą išspręsti pigiausiu būdu: išleidus seniūnę Anastaziją Oželytę į pensiją, kitą seniūną rekomenduoti iš Vilkyčių gyvenvietės.

Liberalsąjūdiečio Jono Purlio pozicija: jis nepritars jokiam Vilkyčių seniūnijos steigimo ar net apklausos dėl steigimo projektui, kol kiekvienam minėtos teitorijos gyventojui nebus tiksliai aišku, kiek jiems kainuos turto perregistravimas ir kol nebus ekonominių skaičiavimų dėl naujos seniūnijos steigimo tikslingumo.

Komiteto pirmininkas Saulius Vytuvis paskelbė, jog jis negali balsuoti dėl jokių Vilkyčių seniūnijos steigimo klausimų, nes gali būti apkaltintas supainiojęs viešuosius ir privačius interesus. Mat S.Vytuvis gyvena Saugose ir turi nuosavos žemės Vilkyčiuose.

Politikui nusišalinus nuo balsavimo, komitete neliko kvorumo, Kaimo ir teritorijų reikalų komitetas nepriėmė jokio sprendimo. Komiteto nariai savo nuomonę tikėjosi išreikšti ketvirtadienį balsuodami savivaldybės Tarybos posėdyje.

Tačiau šį kartą klausimas dėl gyventojų apklausos posėdžio nepasiekė. To paprašė patys vilkytiškiai, susibūrę į iniciatyvinę grupę ir siekiantys Vilkyčių seniūnijos įsteigimo. Jie tikisi, kad po mėnesio klausimas dėl apklausos teritorijos bus svarstomas ramiau, dalykiškiau, bus išvengta politikavimo.