Inkaklių daugiafunkcis centras – rojus pradinukams

INKAKLIU DAUG 1Inkakliuose rudenį bus permainų: medicinos punktas kelsis į buvusios pradinės mokyklos pirmojo aukšto patalpas, o Inkaklių pradinukams nušvito viltis rugsėjo 1-ąją pradėti mokslus visiškai atnaujintose daugiafunkcio centro patalpose.

Tokios idėjos gimė praėjusią savaitę Inkakliuose vykusioje Savivaldybės ir bendruomenės atstovų diskusijoje.

Daugiafunkcis centras – nauja įstaiga

Inkakliuose įkurtas daugiafunkcis centras – nauja įstaiga, dar neturinti vadovo. Tokie daugiafunkciai centrai Lietuvoje sukurti tam, kad kaimo vietovėse nežlugtų esama švietimo ir kultūros infrastruktūra, kad ji būtų puoselėjama pagal naują veiklos formą.

Inkakliuose už beveik 207,4 tūkst. litų (85 proc. ES lėšos, 15 proc. – Savivaldybės lėšos) suremontuotos 280 kv. m ploto patalpos, skirtos naujai kuriamam daugiafunkciam centrui.

Šiuo metu Savivaldybės administracija atlieka viešuosius pirkimus ir už 85,6 tūkst. litų nupirks minėtam centrui baldų, kompiuterių, kitos įrangos.

Taigi viena dalis Inkaklių daugiafunkciam centrui skirtų patalpų – ką tik suremontuotos, kita dalis – daugelį metų rimto remonto nemačiusios pradinukų klasės.

Kokią veiklą vystys Inkaklių mokykla – daugiafunkcis centras, dar nevisiškai aišku (dar net neišrinktas įstaigos vadovas), tačiau Šilutės rajono vadovai rūpinasi, kaip ekonomiškiau išlaikyti šią naują įstaigą.

Šilumą atpigintų medicinos punktas

Savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Ambrozaitis ir jo pavaduotojas Alvidas Šimelionis, Ūkio skyriaus vedėjas Sigitas Šeputis kalbino Švėkšnos PSPC vyriausiąją gydytoją Virginiją Vičienę, kad ji sutiktų pirkti Inkaklių medicinos punkto šildymo paslaugas iš UAB „Juto heat“, kuri teiks šildymo paslaugas Inkaklių daugiafunkciam centrui. Taip padidėtų katilinės šildomas plotas, būtų galima sudaryti palankesnę šilumos tiekimo sutartį, mažėtų šildymo įkainis.

Diskusijoje apie Inkaklių daugiafunkcio centro galimą veiklą dalyvavo šio kaimo pradinukų mokytojai, medikai, Inkaklių seniūnaitis Valerijus Volkovas, Švėkšnos seniūnas Alfonsas Šeputis.

Pokalbis apie šildymo paslaugas netikėtai pakrypo kita linkme – gimė mintis pradines klases perkraustyti į naujai suremontuotą daugiafunkcio centro dalį.

Medikai šildėsi elektra

Vyr. gydytoja V.Vičienė sakė, kad neprieštarautų prisijungti prie UAB „Juto heat“ katilinės centralizuotos šildymo sistemos tik tuomet, jeigu medicinos punkto šildymo išlaidos netaps didesnės, nei buvo iki šiol.

Inkaklių medicinos punktui Savivaldybė yra davusi naudotis apie 100 kv. m. patalpų (6 kambarius). Tačiau, pasak V.Vičienės, punkto veiklai pakaktų tik pusės patalpų. Stengiantis kuo labiau taupyti, žiemą medicinos punkte elektriniais radiatoriais minimaliu režimu šildomos tik dvi patalpos. Toks menkas šildymas įstaigai per mėnesį kainuoja apie 350 litų. Daugiau lėšų punkto šildymui Švėkšnos PSPC negalėtų skirti, nes išlaidas skaičiuoja pagal prisirašiusių gyventojų skaičių.

Valdžios siūlymą medicinos punktą šildyti iš UAB „Juto heat“ katilinės J.Vičienė vadino nerealiu, nes šildymo išlaidos paaugtų mažiausiai iki 800 litų per mėnesį.

Norėtų mažesnių patalpų

V.Vičienė sutiktų, kad medicinos punktą šildytų „Juto heat“ katilinė, jei gautų mažesnes patalpas. Buvusios pradinės mokyklos pirmajame aukšte yra trys kabinetai, kurių pakaktų medicinos punkto veiklai.

Šios patalpos jau yra prijungtos prie centrinio šildymo sistemos, o Švėkšnos PSPC sugebėtų atlikti minimalų patalpų remontą ir galėtų persikraustyti.

Dėl tokios kaimynystės neprieštarautų ir Inkaklių pradinukų mokytoja Petrutė Freitakienė. Šiemet pirmąją klasę lankys 8 mokinukai, o iš viso pradinėse klasėse mokysis 39 mokiniai. Jiems pakanka patalpų, esančių antrame mokyklos aukšte.

Problema kiltų tik dėl pradinukų tualeto, kuris yra pirmojo aukšto koridoriuje. Dėl higieninių reikalavimų pradinukai negalėtų juo naudotis bendrai su medicinos punkto pacientais.

Vaikams turi atitekti tai, kas geriausia

Pradinukų tualeto klausimą kaip mat išsprendė Inkaklių bendruomenės seniūnaitis V.Volkovas. Jis, turėdamas naujai sutvarkytų Inkaklių daugiafunkcio centro patalpų raktus, parodė, jog pradinukai galėtų naudotis ištaigingai sutvarkytais centro tualetais. Senosios pradinės klasės ir naujai suremontuotos centro patalpos viename pastato aukšte susieti vienu ilgu koridoriumi.

P.Freitakienė suabejojo mokinukų spartumu. Ar neatsitiks taip, kad pamokos metu išėję į tualetą vaikai neskubės sugrįžti – ilgokas kelias pasivaikščioti.

Galima sakyti, kad ši tualeto problema ir pakišo idėją, jog geriausia išeitis – pradines klases perkelti į suremontuotas patalpas.
Pasak mokytojos P.Freitakienės, iki šiol pradinukų klases minimaliai paremontuodavo pačios pedagogės. Tačiau patalpas reikėtų iš esmės atnaujinti.

Jeigu dabar jiems būtų suteiktos visiškai atnaujintos patalpos, vaikai jaustųsi kaip rojuje. Juk vaikams turi atitekti tai, kas geriausia.

R.Ambrozaitis paprašė Švėkšnos PSPC vyr. gydytojos V.Vičienės ir pradinukų mokytojos P.Freitakienės pateikti raštu visus pageidavimus apie galimus persikraustymus ir planus, kaip ketinama organizuoti veiklas.

Dar bus diskusijų

Savivaldybės administracijos direktorius R.Ambrozaitis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad V.Vičienė ir P.Freitakienė pateikė planus, kur galėtų būti perkraustyti medicinos punktas bei pradinukų klasės. Tačiau sprendimas dėl perkraustymo nepriimtas, nes dar reikės diskutuoti su moksleivių tėveliais.

Tarp pastarųjų yra tokių, kurie nenori, kad mokinukai į mokyklą vaikščiotų tuo pačiu įėjimu kaip ir bendruomenės namų žmonės. Bendruomenės namuose ketinama įrengti patalpą ir šarvojimo paslaugai. Yra manančių, kad tai nesuderinama.

R.Ambrozaičio nuomone, padiskutavus su moksleivių tėveliais ir bendruomenės atstovais bus rastas kompromisas. Pagaliau, bendruomenė į savo patalpas turi dar vieną atskirą įėjimą, kuriuo galėtų naudotis šermenų atvejais.