Išlaidos senelių aprangai ir patalynei sudomino antikorupcijos vertintojus

APRANGOS KORUPCINIS_V_22017 metams planuojamos išlaidos Šilutės senelių globos namų gyventojams – 146 Eur vienam gyventojui per metus – sukėlė įtarimų Savivaldybės vyr. specialistei korupcijos vertinimui Jūratei Bandzienei ir Ekonomikos bei finansų komiteto nariams.

Politikams nerimą sukėlė gal ne išlaidų suma, bet tai, kad kitiems metams numatytos didesnės išlaidos, nei buvo šiemet.

“Anksčiau kasmet seneliams rengti ir jų patalynei reikėdavo 23,2 Eur per metus. Kas atsitiko? Kodėl tiek daug kartų kitais metais pabrangs senelių išlaikymas?” – klausė politikai.

Raudonasis Kryžius nutraukia paramą

Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja Audra Barauskienė politikams pristatė sprendimo projektą „Dėl išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai 2017 metų finansinių normatyvų nustatymo Šilutės rajono socialinių paslaugų įstaigose“ – Šilutės senelių globos namuose, Saugų vaikų globos namuose ir Šilutės paslaugų centre.

Politikams, sunerimusiems dėl keliskart padidėsiančių išlaidų senelių aprangai, ji sakė, kad jokios klaidos nėra: planuojamos išlaidos paskaičiuotos pagal normatyvus ir jos bus ne didesnės nei aplinkinių rajonų senelių namuose. Skirtumas tik tas, kad Šilutės senelių globos namai 2017 metais nebegaus labdaros, todėl visą aprangą ir patalynę reikės pirkti už Savivaldybės lėšas.

Šilutės senelių globos namų direktorė Danutė Valodskienė politikams pasakojo, kad gavo Raudonojo Kryžiaus Šilutės skyriaus pranešimą, jog nuo 2017 metų nutraukiamas labdaros tiekimas Senelių globos namams.
Iki šiol globos namai daugelį metų naudojosi minėtos organizacijos teikiama labdara, todėl senelių aprangai ir patalynei išleisdavo neįtikėtinai mažai. Dabar, jeigu nebus surasti nauji labdaros tiekėjai, daug dalykų, kurie iki šiol buvo gaunami nemokamai, teks pirkti.

Ateina „plikų ir basų“ senelių

Savivaldybės korupcijos vertinimo specialistė J.Bandzienė, kurios vadovaujama komisija atliko sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sakė, kad komisiją sudomino ne tik tai, jog išlaidos senelių aprangai padidės kelis kartus. Pasak J.Bandzienės, sprendimo projekte yra ir kuriozų: visiems gyventojams numatyta pirkti ir kojines, ir kelnaites, ir liemenėles, tarsi ir seneliams vyrams būtų liemenėlės reikalingos…

Socialinių paslaugų poskyrio vedėja A.Barauskienė politikus patikino, kad visų socialinių globos įstaigų planuojamos išlaidos maitinimui, aprangai ir patalynei buvo atidžiai patikrintos ir visi duomenys atitinka normatyvus – pateikti skaičiai yra vidutinės išlaidos vienam gyventojui.

D.Valodskienė ir įstaigos buhalterė sakė, kad yra sunku suplanuoti, kiek seneliams prireiks apatinių drabužių, nes niekas nežino, kiek naujų senelių atvažiuos į globos namus, kiek rūbų bus sugadinta ir pan.

Pasak įstaigos direktorės, neretai pasitaiko atvejų, kad darbuotojoms tenka vaikščioti po pigesnių rūbų parduotuves pirkti aprangą naujam gyventojui. „Juk pas mus dažnai atvežami pliki basi žmogeliai, kuriuos reikia vežioti pas gydytojus. Stengiamės, kad jie būtų aprengti švariai ir oriai. Įpirkti naujų drabužių neįstengiame, todėl dažnai perkame dėvėtų prekių parduotuvėse, kartais net už savo asmeninius pinigus“, – pasakojo D.Valodskienė.

Bus pavalgę ir aprengti

Išsiaiškinę priežastį, kodėl keliskart brangsta senelių apranga ir patalynė, politikai pritarė minėtam sprendimo projektui.

Be to, buvo pastebėta, kad maitinimo, medikamentų pirkimo normatyvai 2017 metais bus bemaž nepakitę, palyginti su praėjusių metų normatyvais.

Vienam asmeniui pamaitinti per parą Šilutės senelių globos namuose kitais metais bus skiriama 3,30 Eur; Saugų vaikų globos namuose ikimokyklinio amžiaus vaikams teks 4,10 Eur, mokyklinio amžiaus vaikams – 4,10 Eur. Sekmadieniais ir švenčių dienomis šis normatyvas didinamas 0,30 Eur.

Šilutės socialinių paslaugų centre vieno gyventojo maitinimui per parą bus skirta 3,50 Eur.

Išlaidos medikamentams ir slaugos priemonėms vienam asmeniui per parą Šilutės senelių globos namuose sudarys 3,30 Eur: iš jų medikamentams bus skiriama 0,68 Eur, slaugos priemonėms – 2,23 Eur, asmens higienos priemonėms – 0,39 Eur.

Saugų vaikų globos namuose tai pačiai paskirčiai kiekvienam vaikui per parą teks 0,20 Eur.
Išlaidos patalynei ir aprangai vienam asmeniui per metus Šilutės senelių globos namuose sudarys 146,00 Eur, Saugų vaikų globos namuose – 180,00 Eur.

Šis sprendimas įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.